Paalala sa mga hindi pa nakakuha ng Certificates

Reminder:


Certificates of Completion for NSTP-CWTS classes are available at the Faculty Room.


Ang mga Sertipiko ng Pagdalo noong nakaraang seminar sa wikang Filipino ay maaari niyong kunin sa Faculty Room.

0 comments:

Post a Comment

Infolinks In Text Ads

top