Takdang Aralin Bilang 1 sa Panitikang Filipino (2nd Sem, Ay 2011-2012)

1. Pag-aralan ang talambuhay ng isang manunulat na Pilipino - maging Pambansang Alagad ng Sining sa Panitikan o hindi. Pagkatapos, gawin ang mga sumusunod:


a. Pangala ng Manunulat: _____________________
b. Petsa ng Kapanganakan: ___________________
c. Petsa ng Kamatayan (Kung buhay pa, wag lagyan ng anumang impormasyon dito.): __________
d. Edad: ___________
e. Mga Natapos na Kurso at Saang Kolehiyo: _______________
f. Mga Ambag/Naisulat sa Panitikang Filipino (Mga Pamagat/Magbigay ng 2 o mahigit pa): ______________
g. Mga Natanggap na Gantimpala: ______________


2. Sa artikulong isinulat ni Rustica C. Carpio na pinamagatang ''Ang Panitikang Filipino: Mga Problema at Solusyon,''
a. Bakit tinaguriang ''Ginintuang Panahon ng Panitikang Tagalog'' ang Panahon ng mga Hapon sa bansa?
b. Magbigay ng isang suliranin ng panitikang Filipino at ang solusyon nito ayon sa pananaw ng may-akda.TAKDANG PETSA NG PAGSUSUMITE: IKA-5 NG DISYEMBRE 2011 (LUNES) HANGGANG SA IKA-11:59 NG GABI

58 comments:

ivy roy paring said...

Ivy Roy Paring
BSIT

1.
a. Pangala ng Manunulat:Alejangro Roces
b. Petsa ng Kapanganakan: 13 Hulyo 1924
c. Petsa ng Kamatayan (Kung buhay pa, wag lagyan ng anumang impormasyon dito.): May 23,2011
d. Edad:86
e. Mga Natapos na Kurso at Saang Kolehiyo:Nakamit niya ang kaniyang Bachelor's degree in Fine Arts sa State University of Arizona at master's degree sa Far Eastern University.
f. Mga Ambag/Naisulat sa Panitikang Filipino (Mga Pamagat/Magbigay ng 2 o mahigit pa):isinulat niya ang "My Brother's Peculiar Chicken" at "We Filipinos are Mild Drinkers"
g. Mga Natanggap na Gantimpala:
Nailathala ang mga maikling kuwento niya sa Arizona Quarterly, Southwest Review, Pacific Spectator at New Mexico Quarterly. Natamo niya ang ikalawang premyo para sa paligsahan ng maikling kuwento sa buong bansa na itinaguyod ng World's Digest. Noong 1948 at 1851 napabilang ang dalawa sa mga ginawa niyang maikling kuwento sa listahan ng Martha Foley's Best Stories of the year. Noong 1959 naglathala siya ng mga koleksiyon ng maiikling kuwento na may pamagat na Of "Cocks and Kites". Umani siya ng repustasyong "pinakamagaling na manunulat ng mga akdang katatawanan." Siya ang sumulat ng aklat na "book Fiesta, 1980" na nagtatampok ng mga piyesta at pagdiriwang sa buong bansa. Nakatanggap siya ng mga parangal mula sa Rizal Pro Patria Award, Patnubay ng Sining at Kalinangan Award noong 1970 at Diwa ng Lahi Award noong 1988. Nakatanggap din siya ng mga parangal mula sa iba't ibang bansa. Noong 1990 ay nakamit niya ang Tanging Parangal ng Gawad CCP para sa Sining; at naging honorary doctorate ng Tokyo University at ng Polytechnic University of the Philippines.

2.2. Sa artikulong isinulat ni Rustica C. Carpio na pinamagatang ''Ang Panitikang Filipino: Mga Problema at Solusyon,''
a. Bakit tinaguriang ''Ginintuang Panahon ng Panitikang Tagalog'' ang Panahon ng mga Hapon sa bansa?
*Dahil anga panahong yaon ang "nagpataas ng uri ng mga pamumunang pampanitikan, mga sanaysay, at maiikling kuwento."
b. Magbigay ng isang suliranin ng panitikang Filipino at ang solusyon nito ayon sa pananaw ng may-akda.
Suliranin:
*Totoo ngang ang panitikang Filipino ay pinag-aaralan sa mga eskwelahan-may mga paaralan naman na ni ayaw ibilang ito sa mga asignatura dahil alam na raw ng mga mag-aaral ito at dahil totoo raw na maraming asignaturangdapat bigyan natin ng daan.
Solusyon:
*Ang pag-aaral ng panitikang filipino sa mga paaralan ay dapat pagsumikapang mapabuti at ang mga sumusubaybay sa panitikan ay dapat magkaroon ng ibayong lakas ng loob na igiit ang pagtuturo ng asignaturang "Panitikang Filipino".

Anonymous said...

BAGUIO, RACHEL R.
BSIT-I
DEC.1,2011

1.) a.Mauel Principe Bautista
b.June 20,1919
c.May 18,1996
e.kurso:comerce
kolehiyo:Far Eastern University(FEU)
f.*Himig ng sining:Mga piling tula
*Ang bahay sa kabilang daan
g.*An award from Surian ng Wikang Pambansa
*Gawad patnubay from Sining ng Maynila
*Gawad Pambansang Alagad ni Balagtas
(awarded in 1994 by the Unyon ng mga Manunulat sa Pilipinas)
*An award from the local government of Quezon


2.)a. Tinaguriang "Ginintuang panahon" dahil kinaiinggitan diumano ang magagandang dahon ng pamumulaklak ng panitikang tagalog ng panahong yaon na kinakitaan ng mabuting pagsasamahan ng mga manunulat sa ingles at sa tagalog, "upang maitampok ang panulatang tagalog."

b. Mayroon pa ring mga gusot at hidwaan ang mga namumuno sa wika.Ang mga tinatawag na purista ay napapaismid kapag naririnig ang mga hindi purista na naghahalo ng mga salitang banyaga sa kanilang mga salaysaying Filipino.Ang ibang mga haligi at sandigan ng wikang Filipino ay nagkakaroon ng hindi pagkakasundo.Sila'y nagsisiraan.Ang akala ng isang pangkat ay higit silang mahuhusay kaysa mga kasapi ng ibang pangkat naman.

Solusyon:
Sana nama'y magakaisa at magkasundo ang mga manunulat, kahima't sila'y purista o hindi-sapagkat ang kanilang layunin ay iisa.Ang pagpapaunlad ng panitikang Filipino.

Anonymous said...

MALUYO JULIET C.

a. Pangala ng Manunulat: Rolando Santos Tinio
b. Petsa ng Kapanganakan: Marso 5, 1937
c. Petsa ng Kamatayan (Kung buhay pa, wag lagyan ng anumang impormasyon dito.):Sampung araw bago ang unang pagtatanghal nito sa Sentrong Pangkultura ng Pilipinas, siya nalagutan ng hininga nang dahil sa atake sa puso sa taon ng 60.
d. Edad: 60 TAON
e. Mga Natapos na Kurso at Saang Kolehiyo:
noong 1948, at mataas na paaralan sa Mataas na Paaralang Letran noong 1951. Nakamit niya ang Batsilyer ng Pilosopiya na nakamit niya ang dangal na magna cum laude sa edad ng 18 sa Pamantasan ng Santo Tomas noong 1955 at Pantas ng Pinong Sining sa Malikhaing Pagsusulat sa Pamantasang Estado ng Iowa noong 1958. Nagtapos din ng maikling kurso sa sining pandulaan sa pamamagitan ng iskolarsyip na ipinagkaloob ng Sangguniang Britaniya sa Pamantasang Bristol noong 1968. Nagturo siya ng Inggles, Filipino, at kursong sining pandulaan sa Pamantasang Ateneo de Manila, 1958-1975, kung saan namuno siya ng Kagawaran ng Inggles, at sumunod ang Kagawaran ng Filipino.

f. Mga Ambag/Naisulat sa Panitikang Filipino (Mga Pamagat/Magbigay ng 2 o mahigit pa):
Mga isinalin na dula
Haring Edipo (Oedipus Rex) ni Sopokles (1960)

Mga isinalin na awit
Ako'y Bakyang-Bakya (The Lady is a Tramp)
g. Mga Natanggap na Gantimpala:
Mga parangal

* Sampung Namumukod-Tanging Batang Ginoo, panitikan at dula (1967)
* Patnubay ng Sining at Kalinangan, Lungsod ng Maynila (1967)
* Gantimpalang Quezon sa Panitikan (1977)
* Gawad CCP para sa Sining (1993)
* Milagros, kung saan siya ang manunulat, pinakamahusay na orihinal na dulang pampelikula, 1997 Gawad Urian
* Pambansang Alagad ng Sining para sa Teatro at Panitikan, 1997

Bakit tinaguriang ''Ginintuang Panahon ng Panitikang Tagalog'' ang Panahon ng mga Hapon sa bansa?

-- Problema

Ang ilang manunulat ay sumusulat nga ngunit ang idyomang ginagamit ay malayo sa pulso ng mga mambabasa.

-- Solusyon

Sa ating pagsulat, mangyari naman sanang ang idyomang gamitin natin ay yaong hindi malayo sa pulso at damdamin ng ating mga mambabasa. Lalong mabuti kung magkakaroon ng "rapport" o mabuting pakikipagtunguhan ang manunulat at ang kanyang mambabasa.

Anonymous said...

CINCO MARK JAYSON

a. Pangala ng Manunulat: Lope K. Santos
b. Petsa ng Kapanganakan:Setyembre 25, 1879
c. Petsa ng Kamatayan (Kung buhay pa, wag lagyan ng anumang impormasyon dito.): 1 Mayo 1963
d. Edad: edad 83
e. Mga Natapos na Kurso at Saang Kolehiyo: Colegio Filipino (Kolehiyo Pilipino), matapos na makapag-aral sa Escuela Normal Superior de Maestros (Mataas na Paaralang Normal para sa mga Guro) at sa Escuela de Derecho (Paaralan ng Batas)
f. Mga Ambag/Naisulat sa Panitikang Filipino (Mga Pamagat/Magbigay ng 2 o mahigit pa):
Mga gawa

Balarila ng Wikang Pambansa
Banaag at Sikat, isang nobela

g. Mga Natanggap na Gantimpala: Pinarangalang “Paham ng Wika” at “Haligi ng Panitikang Filipino” si L.K Santos, dahil sa kaniyang malaking ambag sa paglinang ng wikang Tagalog at pagsusulat ng sari-saring uri ng panitikan.

-- Problema

Ang ilang manunulat ay sumusulat nga ngunit ang idyomang ginagamit ay malayo sa pulso ng mga mambabasa.

-- Solusyon

Sa ating pagsulat, mangyari naman sanang ang idyomang gamitin natin ay yaong hindi malayo sa pulso at damdamin ng ating mga mambabasa. Lalong mabuti kung magkakaroon ng "rapport" o mabuting pakikipagtunguhan ang manunulat at ang kanyang mambabasa.

Anonymous said...

MISSION, RAQUEL C
[ BSHRM ]

1. Pag-aralan ang talambuhay ng isang manunulat na Pilipino - maging Pambansang Alagad ng Sining sa Panitikan o hindi. Pagkatapos, gawin ang mga sumusunod:


a. Pangalan ng Manunulat:
 Edith L. tiempo

b. Petsa ng Kapanganakan:
 Abril 22, 1919
c. Petsa ng Kamatayan (Kung buhay pa, wag lagyan ng anumang impormasyon dito.):
 August 21, 2011
d. Edad:
 92
e. Mga Natapos na Kurso at Saang Kolehiyo:
 Bachelor of Science degree in Education
In Siliman University(1947)
 Doctorate degree in English from the University of Denver, Colorado in 1958.
f. Mga Ambag/Naisulat sa Panitikang Filipino (Mga Pamagat/Magbigay ng 2 o mahigit pa):
 Ang isang talim ng pako (1978)
 Kanyang katutubong coast (1979)
g. Mga Natanggap na Gantimpala:
 Pambansang Alagad Ng Sining Ng Pilipinas (1999)
 Carlos Palanca Memorial Awards for Literature
 Cultureal Center of the Philippines (1979)
 Gawad Pambansang Alagad ni Balagtas (1988)

2. Sa artikulong isinulat ni Rustica C. Carpio na pinamagatang ''Ang Panitikang Filipino: Mga Problema at Solusyon,''
a. Bakit tinaguriang ''Ginintuang Panahon ng Panitikang Tagalog'' ang Panahon ng mga Hapon sa bansa?
 Sapagkat noong panahon ng hapon ay ipinagbawal nila ang paggamit ng salitang ingles, kung kayat lalo pang napagyaman ang paniitikan sa ating bansa.

b. Magbigay ng isang suliranin ng panitikang Filipino at ang solusyon nito ayon sa pananaw ng may-akda.
 May mga paaralan naman na ni ayaw ibilang ito sa mga asignatura dahil alam na raw ng mga mag-aaral ito at dahil totoo raw n maraming asignaturang dapat bigyan ng daan.
 Ang pag-aaral ng panitikang Filipino sa mga paaralan ay dapat pagsumikapang mapabuti at ang mga sumusubaybay sa panitikan ay dapat magkaroon ng ibayong lakas ng loob na higit na igiit ang pagtuturo ng asignaturang Pinitikang Filipino.

Anonymous said...

GARMA ELTON JHON
BSHRM


a. Pangala ng Manunulat: Rolando Santos Tinio
b. Petsa ng Kapanganakan: Marso 5, 1937
c. Petsa ng Kamatayan (Kung buhay pa, wag lagyan ng anumang impormasyon dito.):Sampung araw bago ang unang pagtatanghal nito sa Sentrong Pangkultura ng Pilipinas, siya nalagutan ng hininga nang dahil sa atake sa puso sa taon ng 60.
d. Edad: 60 TAON
e. Mga Natapos na Kurso at Saang Kolehiyo:
noong 1948, at mataas na paaralan sa Mataas na Paaralang Letran noong 1951. Nakamit niya ang Batsilyer ng Pilosopiya na nakamit niya ang dangal na magna cum laude sa edad ng 18 sa Pamantasan ng Santo Tomas noong 1955 at Pantas ng Pinong Sining sa Malikhaing Pagsusulat sa Pamantasang Estado ng Iowa noong 1958. Nagtapos din ng maikling kurso sa sining pandulaan sa pamamagitan ng iskolarsyip na ipinagkaloob ng Sangguniang Britaniya sa Pamantasang Bristol noong 1968. Nagturo siya ng Inggles, Filipino, at kursong sining pandulaan sa Pamantasang Ateneo de Manila, 1958-1975, kung saan namuno siya ng Kagawaran ng Inggles, at sumunod ang Kagawaran ng Filipino.

f. Mga Ambag/Naisulat sa Panitikang Filipino (Mga Pamagat/Magbigay ng 2 o mahigit pa):
Mga isinalin na dula
Haring Edipo (Oedipus Rex) ni Sopokles (1960)

Mga isinalin na awit
Ako'y Bakyang-Bakya (The Lady is a Tramp)
g. Mga Natanggap na Gantimpala:
Mga parangal

Sampung Namumukod-Tanging Batang Ginoo, panitikan at dula (1967)
Patnubay ng Sining at Kalinangan, Lungsod ng Maynila (1967)
Gantimpalang Quezon sa Panitikan (1977)
Gawad CCP para sa Sining (1993)
Milagros, kung saan siya ang manunulat, pinakamahusay na orihinal na dulang pampelikula, 1997 Gawad Urian
* Pambansang Alagad ng Sining para sa Teatro at Panitikan, 1997

Bakit tinaguriang ''Ginintuang Panahon ng Panitikang Tagalog'' ang Panahon ng mga Hapon sa bansa?


kinaiingitan di umanoang magagandang dahon ng namumulaklak ngt panitikang tagalog ng panahong yaon na kinakitaan ng mabuting pagsasamahan ng mga manunulat sa ingles at sa tagalog.


b. Magbigay ng isang suliranin ng panitikang Filipino at ang solusyon nito ayon sa pananaw ng may-akda.

1. bagamat malaki na anu iniunlad ng ating panitikang filipino. kakaunti parin ang tumatangkilik dito: hindi tulad ng pagtangkilik nila sa panitikang banyaga lalo na sa ingles.

sulosyon.

1. kung marami man ang tumatangkilik sa panitikang banyaga lalo na sa ingles, kaysa panitikang Filipino, bakit hindi natin pag ibayuhin ang ating punyagi upang mapabuti at mapaganda ang likhang isip at ng mahikayat ang karamihan ng ating kababayan at kabansa na tumangkilik sa panitikang Filipino?

Anonymous said...

Madel B. Consulta
BSE-MATH
1.
A.pangalan-Jose Protacio Marcado Rizal Y Alonso Realonda
B.kapanganakan-Calamba, Laguna (Hunyo 19, 1861)
C.kamatayan- Bagumbayan (ngayo’y Luneta; Disyembre 30, 1896
D.edad-35
E.kurso-pilosopiya (UST)
F.mga sinulat:
-El Filibusterismo
-Mi ultimo adios
-sa aking mga kababata
G.mga gantimpala- siya ay nanalo sa isang timpalak at nakakuha siya ng isang religious picture para sa kanyang gantimpala. Nag-aral din siya sa Kolehiyo ng Santa Isabel para pagbutihin ang kanyang Wikang Kastila.

2
a. Bakit tinaguriang ''Ginintuang Panahon ng Panitikang Tagalog'' ang Panahon ng mga Hapon sa bansa?
sagot- dahil sa panahon ng hapon, mas pinag tibay nila ang wikang filipino kesa sa wikang ingles.
b. Magbigay ng isang suliranin ng panitikang Filipino at ang solusyon nito ayon sa pananaw ng may-akda.
suliranin-Ang ilang manunulat ay sumusulat nga ngunit ang idyomang ginagamit ay malayo sa pulso ng mga mambabasa.

solusyon-sa ating pagsulat, mangyari naman sanang ang idyomang gamitin
natin ay yaong hindi malayo sa pulso at damdamin ng ating mga mambabasa. lalong mabuti kung magkakaroon ng "rapport" o mabuting pakikipagtunguhan ang manunulat at ang kanyang mambabasa.

Anonymous said...

Garma Elvyra
BSHRM


a. Pangala ng Manunulat: LOPE SANTOS
b. Petsa ng Kapanganakan: Setyembre 25, 1879
c. Petsa ng Kamatayan (Kung buhay pa, wag lagyan ng anumang impormasyon dito.): Mayo 1, 1963
d. Edad: 83
e. Mga Natapos na Kurso at Saang Kolehiyo: Nakamit niya ang pagkakaroon ng kadalubhasaan sa sining mula sa Colegio Filipino (Kolehiyo Pilipino), matapos na makapag-aral sa Escuela Normal Superior de Maestros (Mataas na Paaralang Normal para sa mga Guro) at sa Escuela de Derecho (Paaralan ng Batas). Naging dalubhasa siya sa larangan ng dupluhan, isang paligsahan ng mga manunula na maihahambing sa larangan ng balagtasan
f. Mga Ambag/Naisulat sa Panitikang Filipino (Mga Pamagat/Magbigay ng 2 o mahigit pa):
Mga gawa

Kabilang sa mga akda ni Santos ang mga sumusunod:
Balarila ng Wikang Pambansa
Banaag at Sikat, isang nobela
g. Mga Natanggap na Gantimpala:a. Bakit tinaguriang ''Ginintuang Panahon ng Panitikang Tagalog'' ang Panahon ng mga Hapon sa bansa?

sagot : kinaiingitan di umano ang magagandang dahon ng pamumulaklak ng panitikan tagalog ng panahong yaon na kinakitaan ng mabuting pagsasamahan ng mauting manunulat sa ingles at sa tagalog.

Magbigay ng isang suliranin ng panitikang Filipino at ang solusyon nito ayon sa pananaw ng may-akda.

Problema :
may mga paaralan ni ayaw ibilang ito sa mga asignatura dahil alam na raw ng mga mag aaral ito at dahil totoo raw na marami asignatura na dapat bigyan ng daan.

Sagot:
Ang pag aaral ng Panitikan Filipino ay dapat pagsumikapang mapabuti at ang mga sumusubaybay sa Panitikan ay dapat magkaroon ng ibayong lakas ng loob iginiit ang pagtuturo ng asignaturang Panitkan Pilipino.

Mark Angelo D. Liwanag said...

1. Pag-aralan ang talambuhay ng isang manunulat na Pilipino - maging Pambansang Alagad ng Sining sa Panitikan o hindi. Pagkatapos, gawin ang mga sumusunod:


a. Pangala ng Manunulat: Nicanor Sta. Ana Abelardo
b. Petsa ng Kapanganakan: Pebrero 7, 1893
c. Petsa ng Kamatayan (Kung buhay pa, wag lagyan ng anumang impormasyon dito.):Marso 21, 1934
d. Edad: Namatay Sa Edad Na 41
e. Mga Natapos na Kurso at Saang Kolehiyo:
*Compositon Major sa Unibersidad Ng Pilipinas, Diliman
f. Mga Ambag/Naisulat sa Panitikang Filipino (Mga Pamagat/Magbigay ng 2 o mahigit pa):
A Study in Kumintang - (for piano and string quartette)
A Summer Idyll
A Visayan Caprice - (trio for piano, violin, and violencello)
Academic Overture
Akibat
Alma Mater UP
Amarosa - (foxtrot)
An Old Love Song
Ang Aking Bayan
Ang Anak na Malawak (barcarola with words)
Ang Binatang Pilipino
Ang Dakilang Pagyayakap - (paso doble)
Ang Likha ni Pierrot/Batik na Kabihasnan - (tagalog operetta)
Ang Mestisa
Ang Sarap mong Umibig (duet in Tagalog Zarsueal by F. Ballecer)
Ang Unang Buko - (waltz)
Ave Maria (tenor/soprano)
Ay Kalisud (nicanor)
Ay Kalisud (foxtrot arranged for orchestra)
Ayaw sa Pusa - (street song)
Balitaw - (Visayan ballad)
Banaag at Lakas
Bato-bato at Siniguelas - (duet in Tagalog Zarsuela)
Bibingka’t Langgonisa
Bituing Marikit - (1937) isinapelikula ng Sampaguita Pictures - titik
Bonifacio Song
Buhay ng Dalaga’t Binata
Bunyng M.H. del Pilar
Canto del Viajero
Capriccio Espagnole
Carola
Cavatina
Cinderella (overture for orchestra)
Concerto in B Flat Minor
Conservatory Commencement Hymn
Coronation March
Dakilang Punglo
Emilio Jacinto
Fifes and Castagnettes (bolero for flute and piano)
Filipino Boy - (2 step)
First Nocturne - (Piano Solo)

g. Mga Natanggap na Gantimpala:
Ipinangalan Sa Kanya Ang Mga ss .
Building Housing Ng College Of Music in UP Diliman (ABELARDO HALL).
Ang Main Theatre Ng Cultural Center Of The Philippines (TANGHALANG NiCANOR ABELARDO)

2. Sa artikulong isinulat ni Rustica C. Carpio na pinamagatang ''Ang Panitikang Filipino: Mga Problema at Solusyon,''
a. Bakit tinaguriang ''Ginintuang Panahon ng Panitikang Tagalog'' ang Panahon ng mga Hapon sa bansa?
b. Magbigay ng isang suliranin ng panitikang Filipino at ang solusyon nito ayon sa pananaw ng may-akda.

Alfredo F. Lazaro Jr. said...

BSCS

1.) a.Pangalan ng Manunulat: Lazaro Francisco

b.Petsa ng Kapanganakan: Pebrero 22, 1898

c.Petsa ng Kamatayan: Hulyo 17, 1980

d.Edad: 82

e.Mga Natapos na Kurso at Saang Kolehiyo: Central Luzon Agricultural college

f.Mga Ambag/Naisulat sa Panitikang Filipino:
>BINHI AT BUNGA
>SINSING NA PANGKASAL
>BAGO LUMUBOG ANG ARAW
>SA PAANAN NG KRUS
>BAYANG NAGPATIWAKAL

g.Mga Natanggap na Gantimpala:
"Patnubay ng Kalinangan" ng Maynila, "Dangal ng Lahi" ng Lungsod
Quezon
"Repubic Cultural Heritage Award" sa panitikan
"Tanglaw ng Lahi" ng pamantasan ng Ateneo de Manila
"National Artist" ng bansa

2.) a.Tinaguriang "Ginintuang Panahon ng Panitikang Tagalog" ang Panahon ng mga Hapon sa bansa dahil kaiinggitan diumano ang ang magagandang dahon ng pamumulaklak ng panitikang Tagalog ng panahong yaon-na kinakitaan ng mabuting pagsasamahan ng mga manunulat sa Ingles at sa Tagalog "upang maitampok ang panulatang Tagalog".

b. Suliranin: Mayroon pa ring mga gusot at hidwaan ang mga namumuno sa wika. Ang mga tinatawag na purista ay napapaismid kapag naririnig ang mga hindi purista na naghahalo ng mga salitang banyaga sa kanilang mga salaysaying Filipino. Ang ibang mga haligi at sandigan ng wikang Filipino ay nagkakaroon ng hindi pagkakasundo. Silay nagsisiraan. Ang akala ng isang pangkat ay higit silang mahuhusay kaysa mga kasapi ng ibang pangkat naman.

Solusyon: Sana nama'y magkaisa at magkasundo ang mga manunulat, kahima't sila'y purista o hindi-sapagka't ang kanilang layunin ay iisa-ang pagpapaunlad ng panitikang Filipino.

Anonymous said...

Name; Nestor E, Montano Jr.
Course; BSHRM
Takdang Aralin sa Panitikang Filipino 1
Date; Dec. 02, 2011

SAGOT:

1,) A, Dr; Jose P Rizal
B, Hunyo 19, 1861
C, December 30, 1896
D, 35
E, "MEDISENA" PAMANTASAN NG SANTO TOMAS
F, NOLI ME TANGERE, ELPILIBUSTERESMO
G, BATSIYERA SA BINING

2,) A, kaya tinawag na ginintuang panahon ng panitikang filipino o tagalog ang panahon ng mga hapon. dahil nong panahon ng mga hapon ay dahil higit na malaya ang mga pilipino.
B, bakit kailangan pag aralan at unawain ang mga tulang patnigan.
* nararapat lamang na pag aralan at unawain ang mga tulang patnigan upang magkaroon o magkaroon ng karagdagang kaalaman ang mga tao sa mundo o sa ating bansa, kaya dapat na pag aralan ang panitikang tagalog sa bawat paaralan sa isang bansa.
*

Anonymous said...

jean rose barja

A.pangalan ng manunulat-FRANCESCO BALTAZAR,OKILALA SA PALAYAW NA KIKO

B.PETSANG KAPANGANAKAN-ipinanganak siya sa panginay, bigaan bulakan noong april 2 1788

c.petsa ng kamatayan-noong 20 ng pebrero 1862 saidad na 74

d.sa idad na 47

e.matapos na makapagaral ng katekismo,nagtungo siya satondo sa kanyang tiyahin na syang nag paaral sa kanya, sa colegio de san juan de letran atsa colegio de san jose at nag paka dalubhasa sa kursomg latin,espanyol,humanidadis.

f.ilan sa mga akda.
mohamet at constanza 1841,almanzor y rosalina 1841,orosman at zafira 1860 komedya na may apat na bahagi don nuno at zelinda komedya na may tatlong bahagi , la india elegante y el negro amante say neteng may isang yugto hatol hari kaya kundiman.parangal sa isang binibiling ikakasal tula, paalam sa iyo awit, rodolto at rosamunda komedya, pagpupuri kay isabel, reyna na espanya tula,auredato y astrone komedya,1857,nudogordianokomedya 1857, abdol y miszerina 1859komedya da belmori komedya ,el ensayo degramatica hispano tagala, claus isinalin sa tagalog mula sa latin.florante at laura.

Anonymous said...

Arcibal Mary Rose
Bshrm

a. Pangala ng Manunulat: Rolando Santos Tinio
b. Petsa ng Kapanganakan: Marso 5, 1937
c. Petsa ng Kamatayan (Kung buhay pa, wag lagyan ng anumang impormasyon dito.): Hulyo 7, 1997
d. Edad:60
e. Mga Natapos na Kurso at Saang Kolehiyo:
Mababang Paaralan ng Lakandula sa Tundo noong 1948, at mataas na paaralan sa Mataas na Paaralang Letran noong 1951. Nakamit niya ang Batsilyer ng Pilosopiya na nakamit niya ang dangal na magna cum laude sa edad ng 18 sa Pamantasan ng Santo Tomas noong 1955 at Pantas ng Pinong Sining sa Malikhaing Pagsusulat sa Pamantasang Estado ng Iowa noong 1958. Nagtapos din ng maikling kurso sa sining pandulaan sa pamamagitan ng iskolarsyip na ipinagkaloob ng Sangguniang Britaniya sa Pamantasang Bristol noong 1968. Nagturo siya ng Inggles, Filipino, at kursong sining pandulaan sa Pamantasang Ateneo de Manila, 1958-1975, kung saan namuno siya ng Kagawaran ng Inggles, at sumunod ang Kagawaran ng Filipino.

f. Mga Ambag/Naisulat sa Panitikang Filipino (Mga Pamagat/Magbigay ng 2 o mahigit pa): Mga nilikha at pinamahalang dula

Paglipas ng Dilim (sarswela) ni Precioso Palma (1969)
Dularawan: Salakot na Ginto (isang tanghalan ng opera bilang pasinaya ng pagbubukas ng Sentrong Pangkultura ng Pilipinas) (1969)
Bayan-bayanan ni Bienvenido Noriega, Jr. (1975, 1976)
g. Mga Natanggap na Gantimpala:
Mga parangal

Sampung Namumukod-Tanging Batang Ginoo, panitikan at dula (1967)
Patnubay ng Sining at Kalinangan, Lungsod ng Maynila (1967)
Gantimpalang Quezon sa Panitikan (1977)
Gawad CCP para sa Sining (1993)
Milagros, kung saan siya ang manunulat, pinakamahusay na orihinal na dulang pampelikula, 1997 Gawad Urian
Pambansang Alagad ng Sining para sa Teatro at Panitikan, 1997Bakit tinaguriang ''Ginintuang Panahon ng Panitikang Tagalog'' ang Panahon ng mga Hapon sa bansa?

sagot = kinaiingitan diumano ang magagandang dahon at pamumulaklak ng panitikang tagalog ng panahong yaon na kinakitaan ng mabuting pagsasamahan ng mga manunulat sa ingles at tagalog.

Magbigay ng isang suliranin ng panitikang Filipino at ang solusyon nito ayon sa pananaw ng may-akda.

Problema : Bagamat malaki na ang inunlad sa ating panitikang pilipnino kakaunti parin ang tumatangkilik dito hindi tulad ng pagtangkilik nila sa panitikang banyaga lalo na sa ingles.

Sulosyon: Kung marami man ang tumankilik sa panitikang banyaga lalo na sa ingles kaysa panitikang pilipino bakit hindi natin pagibayuhin ng ating punyagi upang mapabuti at mapaganda ang mga likhang isip at ng mahikayat ang karamihan ng ating mga kababayan at makabansa na tumangkilik sa panitikang pilipino.

Anonymous said...

JAMES VAN ARVIN C. ESCLEO
BS-IT 1


a. Pangala ng Manunulat:FRANCISCO BALTAZAR
b. Petsa ng Kapanganakan:ABRIL 2, 1788
c. Petsa ng Kamatayan (Kung buhay pa, wag lagyan ng anumang impormasyon dito.):PEBRERO 20, 1862
d. Edad:74
e. Mga Natapos na Kurso at Saang Kolehiyo: MANUNULAT COLEGIO DE SAN JUAN DE LETRAN
f. Mga Ambag/Naisulat sa Panitikang Filipino (Mga Pamagat/Magbigay ng 2 o mahigit pa):FLORANTE AT LAURA, ANG OROSMAN AT ZAFIRA
g. Mga Natanggap na Gantimpala:karangalan sa kanyang tula


2. Sa artikulong isinulat ni Rustica C. Carpio na pinamagatang ''Ang Panitikang Filipino: Mga Problema at Solusyon,''

a. Bakit tinaguriang ''Ginintuang Panahon ng Panitikang Tagalog'' ang Panahon ng mga Hapon sa bansa?
==>

b. Magbigay ng isang suliranin ng panitikang Filipino at ang solusyon nito ayon sa pananaw ng may-akda.
==>KAKULANGAN SA PAG-ARAL NG PANITIKAN
==>DAPAT PAG ARALAN ANG MGA PANITIKAN SA LAHAT NG ANTAS

Anonymous said...

Perez, Allan T.
BSCS - 2nd

a. Pangala ng Manunulat:Francisco Baltazar

b. Petsa ng Kapanganakan: Abril 2, 1788

c. Petsa ng Kamatayan (Kung buhay pa, wag lagyan ng anumang impormasyon dito.): Pebrero 20, 1862

d. Edad: 74years old

e. Mga Natapos na Kurso at Saang Kolehiyo: Latin, Español, humanidades, at batas.

f. Mga Ambag/Naisulat sa Panitikang Filipino (Mga Pamagat/Magbigay ng 2 o mahigit pa): Florante at Laura, Huseng Sisiw, Mahomet at Constanza, Almanzor y Rosalina, Paalam sa Iyo.

g. Mga Natanggap na Gantimpala: Pahayagang Kastilyano (Spanish Declaration)

a. Bakit tinaguriang ''Ginintuang Panahon ng Panitikang Tagalog'' ang Panahon ng mga Hapon sa bansa? Gintong Panahon para sa mga manunulat sa wikang tagalog

b. Magbigay ng isang suliranin ng panitikang Filipino at ang solusyon nito ayon sa pananaw ng may-akda. Ang panitikang Filipino ay nasusulat sa wikaing Filipino naiiba ito sa Panitikang Pilipino na maaaring nasusulat din sa mga banyagang salita at maging sa mga hiram na katutubong wika ng Pilipinas.

Anonymous said...

1. Pag-aralan ang talambuhay ng isang manunulat na Pilipino - maging Pambansang Alagad ng Sining sa Panitikan o hindi. Pagkatapos, gawin ang mga sumusunod:


a. Pangala ng Manunulat: Nick Joaquin
b. Petsa ng Kapanganakan: September 15, 1917
c. Petsa ng Kamatayan (Kung buhay pa, wag lagyan ng anumang impormasyon dito.): April 29, 2004
d. Edad: 86
e. Mga Natapos na Kurso at Saang Kolehiyo:
St.Albert in Hong kong
f. Mga Ambag/Naisulat sa Panitikang Filipino (Mga Pamagat/Magbigay ng 2 o mahigit pa): Ang Aquinos ng Tarlac , Ang Babae na Dalawang Navels
g. Mga Natanggap na Gantimpala:Naging Proofreader siya .

2. Sa artikulong isinulat ni Rustica C. Carpio na pinamagatang ''Ang Panitikang Filipino: Mga Problema at Solusyon,''
a. Bakit tinaguriang ''Ginintuang Panahon ng Panitikang Tagalog'' ang Panahon ng mga Hapon sa bansa?

Answer:Dahil diumano kinai-ingitan ang magandang pamumulaklakng Panitikang Tagalog ng panahanong iyon ,na kinakitaan pa ng magandang samahan ng mga ingles at mga pilipino .

b. Magbigay ng isang suliranin ng panitikang Filipino at ang solusyon nito ayon sa pananaw ng may-akda.

Answer:Maraming manunulat ngayong panahong ito ang hindi man lamang bumabasa ng mga sinulat ng ibang manunulat . Ang iba sa kanila ay umaasa na lamang sa mga pamumuna at pagsusuri ilang kritiko o kaya'y mga "book reviews" na nalalathala sa mga magasin .

May-Akda:Sana nama'y basahin nating ang mga naisulat at nailimbag ng ating mga kapwa manunulat . Kung babasa tayo ng "book reviews," sana nama'y basahin din natin ang aklat na sinuri . Malay natin, bka ang pagsusuri ay napakalayo sa sinusuri .

Anonymous said...

CAÑA,MARY JOY M.
BSIT-1

1.
a.Rolando Santos Tinio
b.March 5, 1937
c.Hulyo 7, 1997 sa lungsod ng Quezon
d.60
e.Kurso: Batsilyer ng Pilosopiya
Kolehiyo:Pamantasan ng Santo Tomas
Kurso:Sining Pandulaan
Kolehiyo:Pamantasang Bristol
Kurso:Pinong Sining
Kolehiyo:Pamantasang Estado ng Lowa
f.Sitsit sa Kuliglig(Wristling at Acadas)1972
Dunung-dunungan(Pedantry)1975
Kristal na Uniberso(cristal universe)1989
Lansi ng Salamin(trick of mirrors)1993
g.May katwiran ang katwiran,ikalawang gantimpala kategoryang dulaang may isang yugto(1972)
Sitsit sa kuliglig tanging gantimpala kategoryang tula (1972)
Tula tanging gantimpala kategoryang tula (1975)
himutok at iba pa, unang gantimpala, kategoryang tula (1989)
Ang kwento ni A.unang gantimpala kategoryang dulang pantelebisyon (1993)
Kulay luha ang pag-ibig unang gantimpala kategoryang dula pampelikula (1994)
Kalapati, ikalawang gantimpala kategoryang dulangt pampelikula (1995)2.
a.Dahil kinaiinggitan diumano ang magagandang dahon ng pamumulaklak ng panitikang tagalog ng panahong yaon na kinakitaan ng mabuting pagsasamahan ng mga manunulat sa ingles at sa tagalog "upang maitampok ang panulatang tagalog"


b.Suliranin:
Bagamat malaki na ang iniunlad ng ating panitikang filipino,kakaunti parin ang tumatangkilik dito;hindi tulad ng pagtangkilik nila sa panitikang banyaga lalo na sa ingles.

solusyon:
Kung marami man ang tumangkilik sa panitikang banyaga, lalo na sa ingles, kaysa panitikang filipino, bakit hindi natin pag ibayuhin ang ating punyagi upang mapabuti at mapaganda ang mga likhang isip at nang mahikayat ang karamihan ng ating mga kababayan at kabansa na tumangkilik sa panitikang filipino.

Anonymous said...

JESSICA M.LAGGUI
BSED

a. Carlos P. Romulo

b.Isinilang siya noong 14 Enero 1899 sa Camiling.

c.Siya ay namatay noong December 12,1985.

d.Siya ngayon ay 112 taong gulang

e. Nag-aral siya sa Manila High School at nakuha niya ang kanyang Batsilyer sa Sining sa Unibersidad ng Pilipinas (UP) noong 1918 at ang kanyang master of arts sa Columbia University noong 1921.

f.Ang mga naisulat niya ay ang mga sumusunod:
• I Saw the Fall of the Philippines, 1942
• Mother America, 1943
• My Brother Americans, 1945
• I See the Philippines Rise, 1946
• The United (isang nobela), 1951
• Crusade in Asia, 1955
• The Meaning of Bandung; The Magsaysay Story, 1956, Friend to Friend, 1958, Walked with Heroes (autobiograpiya), 1961
• Mission to Asia: The Dialogue Begins, 1964
• Contemporary Nationalism and World Order; Identity and Change: Towards a National Definition, 1965
• Evasions and Response, 1966
• The University and the External Aid
• Clarifying the Asian Mystique
• In the Mainstream of Diplomacy

g.Ang mga gantimpalang natanggap niya ay:
• Pulitzer Prize sa lathalain para sa mga artikulo na isinulat niya habang siya ay nasa biyahe, bago ang WWII, 1942
• First Annual Gold Medal Award, World Government News, para sa trabaho niya sa United Nations para sa kapayapaan, 1947
• International Benjamin Franklin Society's Gold Medal para sa kanyang natatanging world statesmanship, 1947 at 1948
• Golden Heart Presidential Award, 1954
• Hellenic University Club of Philadelphia Award para sa libro niyang, Crusade in Asia, 1955
• Republic Cultural Heritage Award, 1965
• Rizal Pro Patia Award, 1971 at
• World Peace Award mula sa World Federalists Association of New York, 1976.
Idineklara siyang Pambansang Alagad ng Sining sa larangan ng Panitikan noong 1984.

2.a. Tinaguriang ginintuang panahon ng Panitikang Tagalog ang panahon ng mga Hapon ay dahil kinaiinggitan diumano ang dahon ng pamumulaklak ng panitakang tagalog ang panahong yaon.

b. Ang isang suliranin ng panitikan ay ang manunulat ay sumusulat nag ngunit ang idyomang ginagamit ay malayo sa pulsa ng mambabasa.
Ang solusyon naman ditto ay sa pagsulat ,mangyari naman sanang ans idyomang gamitin natin ay yaong hindi malayo sa pulso at damdamin n gating mga mambabasa.Lalong mabuti kung magkakaroon tayo ng “rapport” o mabuting pakikipagtunguhan ang manunulat at ang kanyang mambabasa.

Anonymous said...

FELITA J. CALIBOSO
BSE

1.*A.AMADO V. HERNANDEZ

*B.Setyembre 13, 1903

*C.Marso 24, 1970

*D.73

*E.Nakapag-aral siya sa Mataas na Paaralan ng Maynila at sa Amerikanong Paaralan ng Pakikipag-ugnayan (American Correspondence School)

*F.Mga nobela
Ang mga nobelang sosyopolitikal ni Hernandez ay ayon sa kaniyang mga karanasan bilang isang gerilya, obrero ng manggagawa at prisonerong politikal.
Mga Ibong Mandaragit ,1969
Luha Ng Buwaya, 1972
[baguhin]Mga tula
Isang Dipang Langit
Panata sa Kalayaan
Ang Mga Kayamanan ng Tao
Ang Dalaw
Bartolina
Kung Tuyo Na ang Luha Mo Aking Bayan
Bayang Pilipinas
Ang Taong kapos
Bayani
Sa Batang Walang Bagong Damit
Isang Sining ang Pagbigkas
Ang Panday
[baguhin]Mga maikling kuwento
Wala nang lunas
Kulang sa Dilig
Langaw sa Isang Basong Gatas
Dalawang Metro sa Lupang Di-Malipad ng Uwak
Ipinanganak ang Isang Kaaway sa Sosyaledad
Limang Alas, Tatlong Santo
[baguhin]Mga dula
Karamihan sa kaniyang mga dula ay batay sa kaniyang karanasan habang nasa bilangguan:
Munting lupa , 1957
Hagdan sa Bahaghari, 1958
Ang Mga Kagalang-galang, 1959
Magkabilang Mukha ng Isang Bagol, 1960
[baguhin]Mga sanaysay
Si Atang at ang Dulaan
Si Jose Corazon de Jesus at ang Ating Panulaan
Pilipinismo: Susi sa Bayang Tagumpay

*G.Noong 1973, tatlong taon mula nang sumakabilang buhay si Hernandez, ginawaran si “Ka Amado” ng titulong Pambansang Alagad ng Sining. Bagama’t matagal-tagal na rin mula nang pumanaw ang manunulat, patuloy na umaalingawngaw sa mga paaralan at sa mga rali sa lansangan ang kanyang matulaing pagkamakabayan, lalo na ang mga salita ng tulang "Kung Tuyo na ang Luha Mo, Aking Bayan."

2.*A.ANG DAHON NG PAMUMULAKLAK NOONG PANAHONG IYON AY KINAIINGGITAN.

*B.b. Ang isang suliranin ng panitikan ay ang manunulat ay sumusulat nag ngunit ang idyomang ginagamit ay malayo sa pulsa ng mambabasa.
*Ang solusyon naman ditto ay sa pagsulat ,mangyari naman sanang ans idyomang gamitin natin ay yaong hindi malayo sa pulso at damdamin n gating mga mambabasa.Lalong mabuti kung magkakaroon tayo ng “rapport” o mabuting pakikipagtunguhan ang manunulat at ang kanyang mambabasa.

Anonymous said...

sagot..
a. Pangalan ng Manunulat: JOSE GARCIA VILLA
b. Ipinanganak siya noong 5 Agosto 1908 sa Singalong, Maynila
c. Petsa ng Kamatayan : Rebrero 7,1997
d. Edad: ___________
e. Mga Natapos na Kurso at Saang Kolehiyo:Nagtapos si Villa ng pag-aaral sa UP High School noong 1925 at pumasok sa Kolehiyo ng Medisina sa Unibersidad ng Pilipinas. Ngunit hindi niya natapos ang kanyang pag-aaral ng medisina.Sinasabi na pagpipinta ang naging unang interes ni Villa ngunit siya ay lumipat sa pagsusulat, matapos na mabasa niya ang Winesburg, Ohio ni Sherwood Anderson..
f. Mga Ambag/Naisulat sa Panitikang Filipino (Mga Pamagat/Magbigay ng 2 o mahigit pa):
Mga Naiambag

Koleksyon ng mga Tula

• Have Come, Am Here, 1942
• Volume Two, 1949
• Selected Poems and New, 1958
• Poems 55, 1962
• Appasionata: Poems in Praise of Love, 1979

g. Mga Natanggap na Gantimpala:
Mga Parangal

• American Academy of Arts and Letters' Poetry Award
• Shelley Memorial Award
• Guggenheim, Bollingen at Rockefeller fellowships sa pagsulat ng tula
• Karangalang banggit sa Commonwelth Literary Awards, 1940
• Unang gantimpala sa UP Golden Jubilee Literary Contest, 1958
• Honorary doctorate of literature sa Far Eastern University, 1959
• Rizal Pro-Patria Award, 1961
• Republic Cultural Heritage Award para sa tula at maikling kwento, 1962
• Honorary doctorate sa panitikan mula sa UP, 1973.

*Noong 12 Hulyo 1973, si Villa ay kinilala bilang Pambansang Alagad ng Sining sa Panitikan.

2.
A.sinasabing ginintoang panahon ang hapon dahil kinaiinggitan diumano ang mamgagandang dahon ng pamumulaklak ng panitikan tagalog ng panahon yaon-na. kinakitaan ng mabuting pagsasamahan ng mga manunulat sa ingles at tagalog "upang maitampok ang panulatang tagalog " ayon sa mga manunulat, mga kritiko, at mga istoryador, lalo na si Clodualdo del Mundo, ang panahong yaon ang "nagpataas ng uri ng mga pamumunang pampanitikan, mga sansaysay, at maikling kwento.

B.bakit hindi natin pagibayuhin ang ating punyagi upang mapabuti at mapaganda angmga likhang isip at ng mahikayat ang karamihan ng ating mga kababayan at kabansa na tumangkilik sa panitikang filipino?
sagot.
-ang pag-aaral ng panitikang filipino sa mga paaralan ay dapat pag sumikapang mabuti at ang maga sumusubaybay sa panitikan ay dapat magkaroon ng ibayong lakas ng loob na igiit ang pag tuturo ng asignaturang"Panitikang Filipino.

Bautista,Cristilyn E
BSHRM 1

Anonymous said...

GIRLIE UBANDO.
BSHRM

1. Pag-aralan ang talambuhay ng isang manunulat na Pilipino - maging Pambansang Alagad ng Sining sa Panitikan o hindi. Pagkatapos, gawin ang mga sumusunod:


a. Pangala ng Manunulat: nick joaquin
b. Petsa ng Kapanganakan:ika-4 ng mayo1917
c. Petsa ng Kamatayan (Kung buhay pa, wag lagyan ng anumang impormasyon dito.): ika-29 ng abril2004
d. Edad:94
e. Mga Natapos na Kurso at Saang Kolehiyo:st.albert college(HONGKONG)
f. Mga Ambag/Naisulat sa Panitikang Filipino (Mga Pamagat/Magbigay ng 2 o mahigit pa)
- prose and poems(mga tuluyan at patula)
- the woman who had two navels (ang babae na may dalawang pusod)
- tropical gothic (gotikong tropikal)
- A question of heroes (isang tanung ng mga bayani)
- pagbabalita sa pag-ibig
-pagbabalit sa krimen
g. Mga Natanggap na Gantimpala:
- tala ng karangalan
- paligsahan ng maikling kwento
- mga sampung namumukadtanging batang ginoo ng pilipinas
- gawad ramon magsaysay para sa panitikan
- gawad pamanang pangkultura sa republika

2. Sa artikulong isinulat ni Rustica C. Carpio na pinamagatang ''Ang Panitikang Filipino: Mga Problema at Solusyon,''
a. Bakit tinaguriang ''Ginintuang Panahon ng Panitikang Tagalog'' ang Panahon ng mga Hapon sa bansa?
- kinaiinggitan diumano ng magagandang dahon ng pamumulaklak ng panitikang tagalog sa panahong yaon n kinaiinggitan ng mabuting pagsasamahan ng mga manunulat sa ingles at sa tagalog upang maitampok ang panulaang tagalog.
b. Magbigay ng isang suliranin ng panitikang Filipino at ang solusyon nito ayon sa pananaw ng may-akda.
PROBLEMA: maraming manunulat ngayong panahon ito ang hindi man lamang bumabasa ng mga sinulat ng ibang manunulat ang iba sa kanila ay umaasa na lamang sa mga pamununa at pagsusuri ng ilang kritiko o kaya'y mga "BOOK REVIEWS" na nalathala sa mga magasin.
SOLUSYON: sana nama'y basahin nating ang mga naisulat at nailimbag ng ating mga kamanunulat kung babasa tayo ng "BOOK REVIEWS" sana nama'y basahin din natin ang aklat na sinuri, malay natin baka ang pagsusuri ay napakalayo sa sinusuri.

Anonymous said...

Mae F.Roa
BSIT-I


1.a. Pangala ng Manunulat:Amado Vera Hernández
b. Petsa ng Kapanganakan:Setyembre 13, 1903
c. Petsa ng Kamatayan:Marso 24, 1970
d. Edad:108
e. Mga Natapos na Kurso at Saang Kolehiyo:Nakapag-aral siya sa Mataas na Paaralan ng Maynila at sa Amerikanong Paaralan ng Pakikipag-ugnayan (American Correspondence School
f. Mga Ambag/Naisulat sa Panitikang Filipino:Mga Ibong Mandaragit,1969 at Luha ng Buwaya,1972
g. Mga Natanggap na Gantimpala: Pambansang Alagad ng Sining

2.a.Tinaguriang "Ginintuang Panahon ng Panitikang Tagalog"ang Panahon ng Hapon sa bansa sapagkat kaiinggitan diumano ang magagandang dahon ng pamumulaklak ng panitikang Tagalog ng panahong yaon-na kinakitaan ng mabuting pagsasamahan ng mga manunulat sa Ingles at sa Tagalog "upang maitampok ang panulatang Tagalog".
b.Suliranin
-May mga manunulat na nagsasabing napakaliit ng kita sa pagsusulat.PAano sila mabubuhay at paano nila bubuhayin ang kanilang pamilya.
Solusyon
-Totoong kadalasa'y maliit ang kita ng manunulat sa pagsusulat.
Paano nga namang bubuhayin niya ang kanyang pamilya?
Tama ang ginagawa ng karamihan.Habang nagsusulat at kumikita bilang manunulat,sila'y may mga iba pang gawaing pinagkakakitaan.

Anonymous said...

sagot.
1.
A.Carlos P. Romolo

B.Enero 14,1899

C.Desyembre 15,1985

D.____

E.Nagtapos si Carlos Romulo sa Unibersidad ng Pilipinas (Batsilyer sa Sining) noong 1918 at maging sa Columbia University (Pantas sa Sining) sa New York noong 1921; Notre Dame University, Indiana (Paham sa mga Batas) noong 1935; Rolins College sa Florida (Paham sa Panitikan) noong 1946; maging sa Pamantasan ng Athína, Gresya (Paham sa Pilosopiya) noong 1948; muli, sa Pamantasan ng Pilipinas (Honoraryong Paham ng mga Batas) noong 1949 at sa Harvard University (Paham ng mga Batas Honoris Causa) noong 1950.

F.The United, I Walked with Heroes, I Saw the Fall of the Philippines, Mother America at I See the Philippines Rise.

G.Pinarangalan bilang pinakadakilang Pilipinong diplomatiko ng ika-20 siglo at maaaring maging sa kasaysayan. Noong 1980, pinuri siya ni Kurt Waldheim, Pangkalahatang Kalihim ng United Nations at tinawag siyang "Mr. United Nations" dahil sa kanyang mahalagang ginampanan sa United Nations at ang kanyang dedikasyon sa kalayaan at pandaigdigang kapayapaan.

2.

A.Kaiinggitan diumano ang mga dahon ng pamumulaklak ng Panitikang Filipino ng panahon yaon-na kinakitaan ng mabuting pagsasamahan ng mgamanunulat sa ingles at tagalog"upang maitampok ang panulatang tagalog" ayon sa mga manunulat,mga kritiko,at mga istoryador,lalo na si clodualdo del Mundo, ang panahong yaon ang"nagpataas ng uri ng mga pamumunang pampanitikan,mga sansaysay at maikling kwento"

B.may mga manunulat na nagsasabing napaka liit ng kita sa pagsusulat.
pano sila mabubuhay at paano sila bubuhayin ang kanilang pamilya.

sagot.

may mga manunulat na kulang sa lakas at tiyaga upang magsigasig sa pagsusulat kahima't maraming balakid na nagkalat sa kanyang landas.

Pena,michelle D.
BSHRM

Anonymous said...

1. Pag-aralan ang talambuhay ng isang manunulat na Pilipino - maging Pambansang Alagad ng Sining sa Panitikan o hindi. Pagkatapos, gawin ang mga sumusunod:


a. Pangala ng Manunulat: _______Francisco sionil jose______________
b. Petsa ng Kapanganakan: ___________decenber 3,1924________
c. Petsa ng Kamatayan (Kung buhay pa, wag lagyan ng anumang impormasyon dito.): __________
d. Edad: ________86___
e. Mga Natapos na Kurso at Saang Kolehiyo: _____university of santo tomas___
Nag-aral siya sa Rosales Elementary School, Far Eastern University High School, at sa Unibersidad ng Santo Tomas (UST). Pagkatapos ng WWII, kumuha siya ng pre-medicine na kurso sa Manila College of Pharmacy and Dentistry, at bumalik din sa UST, at lumipat sa liberal arts. Siya ay naging punong-tagapatnugot ng kanilang pahayagan sa unibersidad, The Varsitarian. _______
f. Mga Ambag/Naisulat sa Panitikang Filipino (Mga Pamagat/Magbigay ng 2 o mahigit pa): _____Nobela

* The Pretenders, 1962
* My Brother, My Executioner, 1979
* Mass, 1982
* Po-on, 1984
* Ermita, 1988
* Viajero, 1993. _________
g. Mga Natanggap na Gantimpala:
_cultural center of the philippines_ awards_, centennial awards,___ Mga Parangal

* Tatlong unang-gantimpala na mga parangal sa Don Carlos Palanca Memorial Awards para sa Panitikan, para sa kanyang mga maiikling kwento, 1980
* Palanca grand prize para sa nobela niyang Mass, 1981.
* Pangalawang-gantimpala para sa sanaysay niyang A Scenario for Filipino Renaissance, 1979
* Napanalunan din niya ang grand prize sa CCP Literary Contest para sa nobela niyang Tree, 1979
* tatlong unang-gantimpala na parangal mula sa National Press Club, 1957, 1961, 1962
* Fernando Ma. Guerrero Memorial Foundation Award para sa Panitikan mula sa UST
* Republic Cultural Heritage Award para sa Panitikan para sa Tree
* Patnubay ng Sining at Kalinangan Award mula sa lokal na pamahalaan ng Maynila, 1979
* Tawid Award for Cultural Nationalism mula sa Ilocano Heritage Foundation
* Ramon Magsaysay Award, 1980 ________


2. Sa artikulong isinulat ni Rustica C. Carpio na pinamagatang ''Ang Panitikang Filipino: Mga Problema at Solusyon,'
a. Bakit tinaguriang ''Ginintuang Panahon ng Panitikang Tagalog'' ang Panahon ng mga Hapon sa bansa?
sagot.kaiingitan diumano ang magagandang dahon ng pamumulak ng panitikan tagalog ng panahon yaon.
b. Magbigay ng isang suliranin ng panitikang Filipino at ang solusyon nito
ayon sa pananaw ng may-akda.
sagot. ang ilang manunulat ay sumulatnga ngunit ang idyumang ginagamit ay malayo sa puulso ng mag mababasa.


NAME:AISHA S, SAHID
COURSE:BSHRM-1

Anonymous said...

mary jane a. tabarno
bshrm


a. Manuel Principe Bautista
b. 20 June 1919
c 18 May 1996
d. 77
e. commerce from the Far Eastern University
(FEU)
f. Baguio
Ang Bahay sa kabila ng daan

g Surian ng Wikang Pambansa
Gawad Patnubay from Sining ng Maynila
Gawad Pambansang Alagad ni Balagtas
(awarded in 1994 by the Unyon ng mga
Manunulat sa Pilipinas)2. a.
b.
1.bagama't malaki na ang ating panitikang Pilipino kakaunti pa rin ang tumatangkilik dito; hindi tulad ng pagtangkilik nila sa panitikang banyaga lalo na sa Ingles.

2. kung marami man ang tumangkilik sa panitikang banyaga, lalo na sa Ingles, kaysa panitikang Filipino, bakit hindi natin pagibayuhin ang ating punyagi upang mapabuti at mapaganda ang mga likhang-isip at nang mahikayat ang karamihan ng ating mga kababayan at kabansa na tumatangkilik sa panitikang Filipino.

Anonymous said...

Mycca ysabel Mortel
bshrm

1.
a. Pangalan ng Manunulat:
Edith L. tiempo

b. Petsa ng Kapanganakan:
Abril 22, 1919
c. Petsa ng Kamatayan (Kung buhay pa, wag lagyan ng anumang impormasyon dito.):
August 21, 2011
d. Edad: 92
e. Mga Natapos na Kurso at Saang Kolehiyo:
Bachelor of Science degree in Education
In Siliman University
Doctorate degree in English from the University of Denver, Colorado in 1958.
f. Mga Ambag/Naisulat sa Panitikang Filipino (Mga Pamagat/Magbigay ng 2 o mahigit pa):
Ang isang talim ng pako
Kanyang katutubong coast
g. Mga Natanggap na Gantimpala:
Pambansang Alagad Ng Sining Ng Pilipinas
Carlos Palanca Memorial Awards for Literature
Cultureal Center of the Philippines
Gawad Pambansang Alagad ni Balagtas

2.
a.Dahil nuong panahon ng hapon ipinagbawal nila ang pasasalita ng ingles, kaya lalo pang nagamit a ang wikang Pilipino at nagging daan sa pagyaman ng ating panitikan
b. Magbigay ng isang suliranin ng panitikang Filipino at ang solusyon nito ayon sa pananaw ng may-akda.
May mga paaralan naman na ni ayaw ibilang ito sa mga asignatura dahil alam na raw ng mga mag-aaral ito at dahil totoo raw n maraming asignaturang dapat bigyan ng daan.
Ang pag-aaral ng panitikang Filipino sa mga paaralan ay dapat pagsumikapang mapabuti at ang mga sumusubaybay sa panitikan ay dapat magkaroon ng ibayong lakas ng loob na higit na igiit ang pagtuturo ng asignaturang Pinitikang Filipino.

Anonymous said...

mark christian Guingab
bshrm
a. Manuel Principe Bautista
b. 20 June 1919
c 18 May 1996
d. 77
e. commerce from the Far Eastern University
(FEU)
f. Baguio
Ang Bahay sa kabila ng daan

g Surian ng Wikang Pambansa
Gawad Patnubay from Sining ng Maynila
Gawad Pambansang Alagad ni Balagtas
(awarded in 1994 by the Unyon ng mga
Manunulat sa Pilipinas)2. a.
b.
1.bagama't malaki na ang ating panitikang Pilipino kakaunti pa rin ang tumatangkilik dito; hindi tulad ng pagtangkilik nila sa panitikang banyaga lalo na sa Ingles.
2. kung marami man ang tumangkilik sa panitikang banyaga, lalo na sa Ingles, kaysa panitikang Filipino, bakit hindi natin pagibayuhin ang ating punyagi upang mapabuti at mapaganda ang mga likhang-isip at nang mahikayat ang karamihan ng ating mga kababayan at kabansa na tumatangkilik sa panitikang Filipino.

Anonymous said...

TORRES,HAIDELYN B.
BSIT-1

1.
a. Jose Garcia Villa
b. august 5, 1908
c. febuary 7,1997
d. 88 taong gulang
e. University of the philippines high school
University of the philippines integrated school
Villa enrolled on a Pre-Medical course in the University of the Philippines, but then switched to Pre-Law course. However, he realized that his true passion was in the arts.
f. Villa's Poems 55, Poems in Praise of Love, Selected Stories, and The Portable Villa.
g. Villa was granted a Guggenheim Fellowship in creative writing by American writer Conrad Aiken, wherein he was also awarded a $1,000 prize for "outstanding work in American literature", as well as a fellowship from Bollingen Foundation. He was also bestowed an Academy Award for Literature from The American Academy of Arts and Letters in 1943. Villa also won first prize in the Poetry Category of UP Golden Jubilee Literary Contests in 1958, as well as the Pro Patria Award for literature in 1961, and the Heritage Award for poetry and short stories a year later. He was conferred with a honoris causa doctorate degree for literature by Far Eastern University in Manila on 1959 (and later by University of the Philippines), and the National Artist Award for Literature in 1973.
He was one of three Filipinos, along with novelist Jose Rizal and translator Nick Joaquin, included in World Poetry: An Anthology of Verse from Antiquity to Our Time published in 2000, which featured over 1,600 poems written by hundreds of poets in different languages and culture within a span of 40 centuries dating from the development of early writing in ancient Sumer and Egypt.

2.
a.

b.bagama't malaki na ang iniunlad ng ating panitikang filipino, kakaunti pa rin ang tumatangkilik dito; hindi tulad ng pagtangkilik nila sa panitikang banyaga lalo na sa ingles.

SOLUSYON:kung marami ang tumatangkilik sa panitikang banyaga, lalo na sa ingles, kaysa panitikang Filipino, bakit hindi natin pagibayuhin ang ating punyagiupang mapabuti at mapaganda ang mga likhang isip at nang manghikayat ang karamihan ng ating mga kababayan at kabansa na tumangkiliksa panitikang Filipino.

Anonymous said...

DAVE EDISON T. DIZON
BSHRM


1. Pag-aralan ang talambuhay ng isang manunulat na Pilipino - maging Pambansang Alagad ng Sining sa Panitikan o hindi. Pagkatapos, gawin ang mga sumusunod:


a. Pangala ng Manunulat: Federico lisci espino jr.
b. Petsa ng Kapanganakan: abril 10 1939
c. Petsa ng Kamatayan (Kung buhay pa, wag lagyan ng anumang impormasyon dito.): __________
d. Edad: 72 Anyos
e. Mga Natapos na Kurso at Saang Kolehiyo: university of santo tomas
f. Mga Ambag/Naisulat sa Panitikang Filipino (Mga Pamagat/Magbigay ng 2 o mahigit pa):
- " apocalypse in ward 19"
- lies in the conflict between the poet-artist against the man-sufferer
g. Mga Natanggap na Gantimpala:
- first prize in english poetry,
- third prize in english poetry,
- third prize in english drama,
- third prize in english shot story,


2. Sa artikulong isinulat ni Rustica C. Carpio na pinamagatang ''Ang Panitikang Filipino: Mga Problema at Solusyon,''
a. Bakit tinaguriang ''Ginintuang Panahon ng Panitikang Tagalog'' ang Panahon ng mga Hapon sa bansa?
- kinaiinggitan diumano ang magagandang dahon ng pamumulaklak ng panitikang tagalog ng panahong yaon na kinakitaan ng mabuting pagsasamahan ng mga manunulat sa ingles at sa tagalog. "upang maitampok ang panulatang tagalog".
b. Magbigay ng isang suliranin ng panitikang Filipino at ang solusyon nito ayon sa pananaw ng may-akda.
PROBLEMA: ang ilang manunulat ay sumusulat nga ngunit ang idyomang gionagamit ay malayo sa pulso ng mga bansa.
SOLUSYON: sa ating pagsulat, mangyari naman sanang ang idyomang gamitin natin ay yaong hindi malayo sa pulso at damdamin ng ating mga mambabasa. lalo ng mabuti kung magkakaroon ng "RAPPORT" o mabuting pakikipagpatunguhan ang manunulat at ang mambabasa.

Anonymous said...

DAVE EDISON T. DIZON
BSHRM


1. Pag-aralan ang talambuhay ng isang manunulat na Pilipino - maging Pambansang Alagad ng Sining sa Panitikan o hindi. Pagkatapos, gawin ang mga sumusunod:


a. Pangala ng Manunulat: Federico lisci espino jr.
b. Petsa ng Kapanganakan: abril 10 1939
c. Petsa ng Kamatayan (Kung buhay pa, wag lagyan ng anumang impormasyon dito.): __________
d. Edad: 72 Anyos
e. Mga Natapos na Kurso at Saang Kolehiyo: university of santo tomas
f. Mga Ambag/Naisulat sa Panitikang Filipino (Mga Pamagat/Magbigay ng 2 o mahigit pa):
- " apocalypse in ward 19"
- lies in the conflict between the poet-artist against the man-sufferer
g. Mga Natanggap na Gantimpala:
- first prize in english poetry,
- third prize in english poetry,
- third prize in english drama,
- third prize in english shot story,


2. Sa artikulong isinulat ni Rustica C. Carpio na pinamagatang ''Ang Panitikang Filipino: Mga Problema at Solusyon,''
a. Bakit tinaguriang ''Ginintuang Panahon ng Panitikang Tagalog'' ang Panahon ng mga Hapon sa bansa?
- kinaiinggitan diumano ang magagandang dahon ng pamumulaklak ng panitikang tagalog ng panahong yaon na kinakitaan ng mabuting pagsasamahan ng mga manunulat sa ingles at sa tagalog. "upang maitampok ang panulatang tagalog".
b. Magbigay ng isang suliranin ng panitikang Filipino at ang solusyon nito ayon sa pananaw ng may-akda.
PROBLEMA: ang ilang manunulat ay sumusulat nga ngunit ang idyomang gionagamit ay malayo sa pulso ng mga bansa.
SOLUSYON: sa ating pagsulat, mangyari naman sanang ang idyomang gamitin natin ay yaong hindi malayo sa pulso at damdamin ng ating mga mambabasa. lalo ng mabuti kung magkakaroon ng "RAPPORT" o mabuting pakikipagpatunguhan ang manunulat at ang mambabasa.

Anonymous said...

PascuaL,GeLLie G.
BEED -1ST YEAR
1. A.Dr. José Protasio Rizal Mercado y Alonso Realonda
b.Hunyo 19, 1861
C.Disyembre 30, 1896
D.35
E.Ang Ateneo Municipal de Manila ang unang paaralan sa Maynila na kaniyang pinasukan noong ikadalawa ng Enero 1872. Nang sumunod na taon, siya ay kumuha ng Pilosopiya at Panitikan sa Pamantasan ng Santo Tomas. Sa Ateneo, kasabay niyang kinuha ang agham ng Pagsasaka. Pagkaraan, kinuha niya ang kursong panggagamot sa nasabing Pamantasan (Santo Tomas) pagkatapos mabatid na ang kaniyang ina ay tinubuan ng katarata. Noong Mayo 5, 1882, nang dahil sa hindi na niya matanggap ang tagibang at mapansuring pakikitungo ng mga paring Kastila sa mga katutubong mag-aaral, nagtungo siya sa Espanya. Doo'y pumasok siya sa Universidad Central de Madrid, kung saan, sa ikalawang taon ay natapos niya ang karerang Medisina, bilang "sobresaliente" (napakahusay). Nang sumunod na taon, nakamit niya ang titulo sa Pilosopiya-at-Titik. Naglakbay siya sa Pransya at nagpakadalubhasa sa paggamot ng sakit sa mata sa isang klinika roon. Pagkatapos ay tumungo siya sa Heidelberg, Alemanya, kung saan natamo pa ang isang titulo
F.Noli Me Tangere
El Filibusterismo
Huling Paalam (Mi Ultimo Adios)
Sa aking mga Kababata
El Consejo delos Dioces
A la juventud Filipina
Canto del viajero
g.Batsilyer sa Sining na may nota ng isang timpalak at nakakuha siya ng isang religious picture para sa kanyang gantimpala .

2.a. Ang panahong ito sa kasaysayan ng bansa at ng panitikan ang tinaguriang Gintong Panahon ng Panitikang Filipino dahil higit na malaya ang mga Pilipino (kaysa noong sa Amerikano) sa pagsulat ng panitikan at pagsanib ng kultura, kaugalian at paniniwalang Pilipino sa mga ito. Sa panahon ding ito kinilala ang mga manunulat na babaeng Pilipino sa pangalan nina Liwayway A. Arceo at Genoveva Edroza-Matute dahil sa mga makintal na maka-feministang maikling-kwento.
b. -hindi na dapat isali ang panitikang filipino sa asignatura ng paaralan dapat mas bigyan tuon o pansin ang ibang asignatura.
-sa totoo lang dapat itong ituro sapagkat mahalaga ito upang malaman nila kung sino ang mga tanyag na manunulat na nagbigay karangalan sa atin.

roldhan_27 said...

ROLDHAN A. DASALLA
BS-IT 1
5110099


1. Pag-aralan ang talambuhay ng isang manunulat na Pilipino - maging Pambansang Alagad ng Sining sa Panitikan o hindi. Pagkatapos, gawin ang mga sumusunod:


a. Pangala ng Manunulat: EDITH TIEMPO
b. Petsa ng Kapanganakan: April 22 1919
c. Petsa ng Kamatayan (Kung buhay pa, wag lagyan ng anumang impormasyon dito.): August 21, 2011
d. Edad: 92 yrs. old
e. Mga Natapos na Kurso at Saang Kolehiyo:
•pre-law sa University of the Philippines
•Bachelor of Science degree in Education, majoring in English sa Silliman University
f. Mga Ambag/Naisulat sa Panitikang Filipino (Mga Pamagat/Magbigay ng 2 o mahigit pa):
NOBELA
•The Native Coast(1979)
•A Blade of Fern(1978)
•The Alien Corn{1992)
TULA
•The Tracks of Babylon and other Poems(1966)
•The Charmer's Box and other Poems(1993)
g. Mga Natanggap na Gantimpala:
•National Artist Award for Literature (1999)
•Carlos Palanca Memorial Awards for Literature
•Cultural Center of the Philippines (1979, First Prize in Novel)
•Gawad Pambansang Alagad ni Balagtas (1988)


2. Sa artikulong isinulat ni Rustica C. Carpio na pinamagatang ''Ang Panitikang Filipino: Mga Problema at Solusyon,''
a. Bakit tinaguriang ''Ginintuang Panahon ng Panitikang Tagalog'' ang Panahon ng mga Hapon sa bansa?
_>Dahil noong panahong sakupin ng mga Hapon ang ating bansa. Kina-iinggitan umano ang magagandang dahon ng pamumulaklak ng panitikang Tagalog ng panahong yaon - na kinakitaan ng mabuting pagsasamahan ng mga manunulat sa Ingles at Tagalog.
b. Magbigay ng isang suliranin ng panitikang Filipino at ang solusyon nito ayon sa pananaw ng may-akda.
_>(PROBLEMA)May mga manunulat na nagsasabing napakaliit ng kita sa pagsusulat. Paano sila mabubuhay at paano nila bubuhayin ang kanilang pamilya?
_>(SOLUSYON)Totoong kadalasa`y maliit ang kita ng manunulat sa pagsusulat. Paano nga namang bubuhayin niya ang kanyang pamilya? Tama ang ginagawa ng karamihan. Habang nagsusulat at kumikita bilang manunulat, sila`y may mga iba pang gawaing pinagkakakitaan.

Anonymous said...

Meriam Ogatis
BSIT-1

A.Bieneinido L. Lumbera

B.Abril 11,1932

C.

D.79

E. Ang mga naiambag ni bienvenido lumbera ay
Missionary Poets
TAgalog Peotry


2.
BAgamat malaki na ang iniunlad ng ating panitikang Filipino kakaunti pa rin ang tumatangkilik dito;hindi tulad ng pagtangkilik nila sa panitikang banyaga na sa Ingles.

Kung Ingles marami man ang tumangkilik sa panitikang banyaga,lalo na sa Ingles ,kaysa panitikang filipino,bakit hindi natin paf-ibayuhin ang ating punyagi upamg mapabuti at mapaganda ang mga likhang-isip at nang mahikayat ang karamiham ang ating mga kababayan at kabansa na tumangkilik sa panitikang filipino.

Anonymous said...

Daodoy, Regine T.
BSIT-1

MGA SAGOT:
1.)
a. Francisco "Balagtas" Baltazar y Dela Cruz
b. Ipinanganak siya noong April 2, 1788
c. Namatay siya noong February 20, 1862
d. 73 taong gulang
e. Pinag-aral siya sa San Juan de Letran, Noong 1812 natapos niya ang kanyang pag-aaral sa kursong Batas sa Canones, Kastila, Balarila sa Latin, Pisika, Doctrina Cristiana, Humanidades, Teolohiya at Pilisopiya.
f. Ang kanyang mga naisulat ay:
1. Ang Orosman at Zafira
2. Mahomet at Constanza
3. Almanzor y Rosalina
4. Clara Belmori
5. Abdol y Miserena
6. Auredato y Astrone
7. Bayaseto at Dorsalica
8. Rodolfo at Rosamunda
9. Florante at Laura
10. Nudo Gordiano
11. La India Elegante y El Negrito Amante


2.)
a.
b.
* PROBLEMA:

* SOLUSYON:

Anonymous said...

analyn gabinete bse/5110049 11/04/11

(.1.)

A.Dr. Jose Rizal

B.Hunyo 19 1861

C.Deceber 30 1896 sa kadalinan dinakip sya sa barko .at ibinalik siya sa maynila pag dating ng distinasyon ibinalik siya agad sa piitan ng La Fuerza de Santiago at nilitis sya at hinatulan sa hukumang sa salang pagtataksil sa pamahalaan at binaril sya sa bagumbayan noong disyembre 30 1896 sa kautusan ni Gob.Heneral Camilo de Polivieja po.

D. 09 nataon gulang sya nang makapag aral sa elementary at namatay sya sa edad na 35 anyos sa lugar na ibinaril sya sa calamba
laguna po.

e. naging mabuga ang kanyang pag-aaral nya sa San Juan letran noong hunyo 10 1982 sa atenio sa pagkuha ng kurso na akademiko ,sining,ng pagtutula, at eskultura at iba. at lumipat sya Universidad Santo Tomas sa pag-kuha nya ng kursong medesina po.

F. sa kanyang kamatayan , pamanang iniwan nya sa sambahayan pilipino ang maraming tula ,nobela at liham ...tulad ng walang kapantay na Noli me Tangere at El Filibustirismo... isama na ang Mi Ultimo Adios na nilikha niya sa huling gabi nya sa mundo at magpahangga ngayon ay hinahanggaan ng balanang makabasa

G.ang mga natanggap na gatimpala ni Dr. Jose Rizal sa mahabang panahon tumpak ang medalya ang kanyang natanggap at nilahukang patimpalak sa panunulat at larangan ng masining at mga pag papatibay na mapataas ang marka sa masusing pag pupursigi sa pag aaral nya po.

sir sa lunes ko po ilalagay yong pangalawang katanungan sa kadahilanan hindi ko pa po nababasa dahil wala po akong xerox na
artiklong isinulat ni rustika c. carpio po.

Anonymous said...

Johne Rick S. Bermudo

a. Pangala ng Manunulat: Jose Garcia Villa

b. Petsa ng Kapanganakan: 05 August 1908
c. Petsa ng Kamatayan (Kung buhay pa, wag lagyan ng anumang impormasyon dito.): 07 February 1997
d. Edad: 88
e. Mga Natapos na Kurso at Saang Kolehiyo: Siya ay nagtapos mula sa UP High School sa 1925 at enrol sa pre-med course. Hindi niya tamasahin nagtatrabaho sa cadavers at kaya siya lumipat sa pre-batas, na hindi siya tulad ng alinman.

f. Mga Ambag/Naisulat sa Panitikang Filipino (Mga Pamagat/Magbigay ng 2 o mahigit pa): • Philippine Short Stories, best 25 stories of 1928 (1929)
• Footnote to Youth, short stories (1933)
• Many Voices, poems (1939)
• Poems (1941)
• Have Come Am Here, poems ((1941)
• Selected Poems and New (1942)
• A Doveglion Book of Philippine Poetry (1962
g. Mga Natanggap na Gantimpala: ______________
Nagwagi sa Philippines Free Press ang kanyang likhang "Mir-i-Nisa

2. Sa artikulong isinulat ni Rustica C. Carpio na pinamagatang ''Ang Panitikang Filipino: Mga Problema at Solusyon,''
a. Bakit tinaguriang ''Ginintuang Panahon ng Panitikang Tagalog'' ang Panahon ng mga Hapon sa bansa? dahil higit na malaya ang mga Pilipino (kaysa noong sa Amerikano) sa pagsulat ng panitikan at pagsanib ng kultura, kaugalian at paniniwalang Pilipino sa mga ito.

Sa panahon ding ito kinilala ang mga manunulat na babaeng Pilipino sa pangalan nina Liwayway A. Arceo at Genoveva Edroza-Matute dahil sa mga makintal na maka-feministang maikling-kwento.

Dahil sa dinalang haiku (maikling tulang may tatlong taludtod at may bilang na pantig na 5-7-5 sa taludtod), nagkaroon ang mga Pilipino ng tanaga (maikling tulang may apat na taludtod at ang bilang ng pantig ay 7-7-7-7)
Nauso ang mga iba't ibang uri ng Panitikan sa impluwensiya ng mga Hapones tulad ng mga Haiku, Tanaga atbp. Noong panahong ito rin ipinagbawal ang pagsulat ng Ingles na Panitikan
b. Magbigay ng isang suliranin ng panitikang Filipino at ang solusyon nito ayon sa pananaw ng may-akda.

Hindi sapat na pagtanaw at pagtangkilik sa panitikang Pilipino ay isang suliranin, kung kaya't nararapat na ibalik ang oral na tradisyon ng pagtangkilik sa panitikang Pilipino lalo na ng mga kabataan

Anonymous said...

miguel g. rivera

1.dr.jose rizal
2.hunyo 19 1861
3.december 30 1896
4.35 nataon gulang
5.ssan juan letran at kurso kinuha nya ay akademiko,sining ng pagtula at eskultura at iba pa.at lumipat sya sa universidad ng
santo tomas na layong kumuha ng medisina.
6.noli me tangere at el filibustirismo
7.tumpak na medalya at natanggap na nila hukang patimpalak sa larangan ng sining.

2.kaigtingan di umano ang magagandang dahon ng pamumulaklak ng panitikang tagalog ng panahong yaon na kinakitaan ng mabuting pagsasamahan ng mga manunulat sa ingles at sa tagalog upang maitampok ang panulatang tagalog
2. maraming manunulat
b. ngayong panahong ito ang hindi man lamang bumasa ng mga sinulat ng ibang manunulat ang iba sa kanila ay umaasa na lamang sa mga pamumuna at pag susuri ng ilang kritiko o kayay mga book revies na nalalathala sa mga magasin.

Anonymous said...

Esteban C. Galindez
BSIT-1
5101040

I.
A. Rolando Tinio
B. Kapanganakan;Marso 5, 1937
C. Kamatayan; Hulyo 7, 1997
D. Edad; 60
E. Natapos na Kurso at saang kolehiyo; Lakandula sa Tundo, Letran, Pamantasan ng Santo Tomas, Pamantasang Estado ng Lowa (kursong sining pandulaan), Pamantasang Bristol
F. Mga ambag/naisulat sa Panitikang Filipino;
*Isang Paham ng Wika
*Nang bumugo ang Inggles
G. Mga Natanggap na gantimpala;
*Sampung Namumukod-Tanging Batang Ginoo
*Patnubay ng sining at kalinangan
*Gantimpalang Quezon sa panitikan
*Gawad CCP para sa sining
*Gawad Urian
*pambansang alagad ng sining para sa Teatro at panitikan

II.
A. kaiinggitan diumanoang magagandang dahon ng pamumulaklakng panitikang tagalog ng panahong yaon.
B. Suliranin
*malaki na ang iniunlad ng ating Filipino, kakaunti pa rin ang tumangkilik dito; hindi tulad ng pagtangkilik nila sa panitikang banyaga lalo na sa Ingles
Solusyon
*kung marami man ang tumangkilik sa panitikang banyaga, lalo na sa ingles, kaysa panitikang Filipino, bakit hindi natin pagibayuhin ang ating punyagi upang mapabuti at mapaganda ang mga likhang-isip at nang mahikayat ang karamihan ng ating mga kababayan at kabansa na tumangkilik sa panitikang Filipino.

Anonymous said...

a. Pangala ng Manunulat:Galileo S. Zafra
b. Petsa ng Kapanganakan:15 Oktubre 1968 sa Lungsod Manila.
c. ___
d. Edad: 43
e. Mga Natapos na Kurso at Saang Kolehiyo: Unibersidad ng Pilipinas, Diliman.
f.Mga Ambag/Naisulat sa Panitikang Filipino (Mga Pamagat/Magbigay ng 2 o mahigit pa): Balagtasan: Kasaysayan at Antolohiya
g. Mga Natanggap na Gantimpala:“Pinakamahusay na Nailathalang Pananaliksik” at “Gintong Aklat Award” ..


2.
a.kinaiingitan diumano ang magandang dahon ng pamumulaklak ng panitikang tagalog ng panahong yaon na kinakitaan ng mabuting pagsasamahan ng mga manunulat sa ingles at sa tagalog.
b.ang ilang manunulat ay sumulat nga ngunit angang idyomang ginagamit ay malayo sa pulso ng mga mababasa.
solusyon:Sa ating pagsulat ,mangyari naman sanang ang idyomang gamitin natin ay yaong hindi malayo sa pulso at damdamin ng ating mga mambabasa .Lalong mabuti kung magkakaroon ng "rapport"o mabuting pakikipagtunguhan ang mga manunulat at ang kanyang mambabasa.Escabusa,Joysie P
BSHRM 5110052

Anonymous said...

ANGELA V. DE ASIS
BEED 1

A.Lope K. Santos
B.Si Santos ay isinilang sa Pasig, dating sakop ng Rizal, noong 25 Setyembre 1879
C.Namatay si Santos noong 1 Mayo 1963.
D.84
E.Nag-aral si L.K. Santos sa Escuela Normal Superior de Maestros at Escuela de Derecho, at nakamit ang Batsiler sa Sining sa Colegio Filipino.
F.Kabilang sa mga akda ni Santos ang mga sumusunod:[4]
Balarila ng Wikang Pambansa
Banaag at Sikat, isang nobela

G.Parangal :

Pinarangalang “Paham ng Wika” at “Haligi ng Panitikang Filipino” si L.K Santos, dahil sa kaniyang malaking ambag sa paglinang ng wikang Tagalog at pagsusulat ng sari-saring uri ng panitikan.2.)
A. Dahil kinaiinggitan diumano ang magagandang dahon ng pamumulaklak ng panitikang tagalog ng panahong yaon .

b.bagama't malaki na ang iniulad ng ating panitikang filipino, kakaunti pa rin ang tumangkilik dito; hindi tulad ng pagtangkilik nila sa panitikang banyaga lalo na sa ingles .

* Ang solusyon ay :
- Kung marami man ang tumangkilik sa panitikang banyaga , lalo na sa ingles , kaysa panitikang filipino , bakit hindi pagibayuhin ang ating punyagi upang mapabuti at mapaganda ang mga likhang isip at nang mahikayat ang karamihan ng ating mga kababayan at kabansa na tumangkilik sa panitikang filipino .

Anonymous said...

1.
a. Pangalan ng Manunulat: Dr. Jose Rizal Mercado Y Alonzo Realondia
b. Petsa ng Kapanganakan:Hunyo 19, 1861
c. Petsa ng Kamatayan (Kung buhay pa, wag lagyan ng anumang impormasyon dito.): Disyembre 30, 1896
d. Edad:nang mamatay :35 kasalukuyan :150
e. Mga Natapos na Kurso at Saang Kolehiyo: Medisina / Universidad Central de Madrid
f. Mga Ambag/Naisulat sa Panitikang Filipino (Mga Pamagat/Magbigay ng 2 o mahigit pa):
-Noli Me Tangere at El Filibustirismo
g. Mga Natanggap na Gantimpala:Ginawaran bilang Pambansang Bayani ng pilipinas

2.
a. Bakit tinaguriang ''Ginintuang Panahon ng Panitikang Tagalog'' ang Panahon ng mga Hapon sa bansa?
-Ayon sa mga manunulat , mga kritiko, at mga istoryador, lalo na si Clodualo del Mundo, ang panahong yaon ang "nagpataas ng uri ng mga pamumunang Pampanitikan, mga sansaysay at maiikling kwento.
-Noong Panahon ng Pananakop ng Hapon (1941-45), nahasa rin ang pagsulat na "pamumunang panlipunan" bukod sa pamumunang pampanitikan.
b. Magbigay ng isang suliranin ng panitikang Filipino at ang solusyon nito ayon sa pananaw ng may-akda.
-Suliranin: Totoo ngang ang Panitikang Filipino ay pinag-aaralan sa mga eskwelahan -- may mga paaralan naman na ni ayaw ibilang ito sa mga asignatura dahil alam na raw ng mga mag-aaral ito at dahil totoo raw na maraming asignaturang dapat bigyan ng daan .
-Solusyon: Ang Pag-aaral ng Panitikang Filipino ay dapat pagsumikapang mapabuti at ang mga sumusubaybay sa panitikan ay dapat magkaroon na ibayong lakas ng loob na igiit ang pagtuturo ng asignaturang "Panitikang Filipino"POTENCIO, MA.ISABEL S.
BSHRM
5110101

Anonymous said...

RENELYN POLANGCO
BEED
1.
A.Amado Vera Hernández
B.Setyembre 13, 1903
C.Marso 24, 1970
D.108
E.Nakapag-aral siya sa Mataas na Paaralan ng Maynila at sa Amerikanong Paaralan ng Pakikipag-ugnayan (American Correspondence School.
F.Mga gawa
Mga nobela
Ang mga nobelang sosyopolitikal ni Hernandez ay ayon sa kaniyang mga karanasan bilang isang gerilya, obrero ng manggagawa at prisonerong politikal.
Mga Ibong Mandaragit ,1969
Luha Ng Buwaya, 1972
Mga tula
Isang Dipang Langit
Panata sa Kalayaan
Ang Mga Kayamanan ng Tao
Ang Dalaw
Bartolina
Kung Tuyo Na ang Luha Mo Aking Bayan
Bayang Pilipinas
Ang Taong kapos
Bayani
Sa Batang Walang Bagong Damit
Isang Sining ang Pagbigkas
Ang Panday
Mga maikling kuwento
Wala nang lunas
Kulang sa Dilig
Langaw sa Isang Basong Gatas
Dalawang Metro sa Lupang Di-Malipad ng Uwak
Ipinanganak ang Isang Kaaway sa Sosyaledad
Limang Alas, Tatlong Santo
[baguhin]Mga dula
Karamihan sa kaniyang mga dula ay batay sa kaniyang karanasan habang nasa bilangguan:
Munting lupa , 1957
Hagdan sa Bahaghari, 1958
Ang Mga Kagalang-galang, 1959
Magkabilang Mukha ng Isang Bagol, 1960
Mga sanaysay
Si Atang at ang Dulaan
Si Jose Corazon de Jesus at ang Ating Panulaan
Pilipinismo: Susi sa Bayang Tagumpay

G.Tumanggap ng tinatayang 20 gawad at parangal si Hernandez noong bago sumiklab ang digmaan, at kabilang dito ang "Ang Makata ng Ilaw at Panitik" (1925) na sumungkit ng dalawang medalyang ginto para sa maikling kuwento. Nagwagi rin siya ng Republic Cultural Heritage Award para sa "'Isang Daang Langit" (1962); Don Carlos Palanca Memorial Awards for Literature (1958, 1961); Hagdan sa Bahaghari (1959); National Press Club Journalism Award (1963–1965); Patnubay ng Sining at Kalinangan Award mula sa pamahalaang lokal ng Maynila (1964); Balagtas Memorial Award mula sa Sentrong Pangkultura ng Pilipinas (1969); Gawad Tanglaw ng Lahi mula sa Ateneo de Manila University (1970). Iginawad nang postumo sa kaniya ang pagkilalang Pambansang Alagad ng Sining sa Panitikan noong 1970.
2.
A.Tinaguriang ginintuang panahon ng Panitikan Tagalog ang panahon ng hapon dahil kinaiinggitan di umano ang dahon ng pamumulaklak ng panahong yaon.

B.May mga manunulatna kulang sa lakas at tiyaga upang magsigasig sa pagsusulat-kahima't maraming balakid na nagkalat sa kanyang landas.

Ang solusyon ay totoong may mga manunulat na kapos sa lakas at tiyaga upang magsigasig sa pagsusulat.Kaunting tiyaga pa marahil ang kailangan.Kung minsan namay may mga timpalak na nagbibigay ng malalaking premyo bukod pa sa prestihiyo gaya halimbawa ng Palanca Memorials Award for Literature.

Anonymous said...

ROSECHELL I. MATA
BSIT-1
5110017

SAGOT:

AMADO VERA HERNANDEZ
SEP.13,1903
Namatay noong Marso 24,1970
Isa syang makata at manunulat sa wikang tagalog.Nag-aral si Hernandez sa Manila High School sa Gagalangin, Tundo, Maynila; at sa American Correspondence School at doon niya nakamit ang titulong batsilyer sa sining.
mga isinulat nito ay ibong madaragit,luha ng buwaya,muntinlupa at iba pa

Lazaro Francisco (Pebrero 22, 1898 - Hunyo 17, 1980) ay pang-apat na anak ni Eulogio Francisco at Clara Angeles. Siya ay isinilang sa Orani, Bataan ngunit pumunta at tuluyang namalagi sa Nueva Ecija.

Siya ay itinuturing na isa sa matibay na haligi ng panitikang Filipino. Ilan sa mga isinulat niyang mga nobelang ay ang Singsing na Pangkasal, Bayang Nagpatiwakal, Sa Paanan ng Krus, Ilaw sa Hilaga, Binhi at Bunga, Cesar, Sugat ng Alaala, Ama, Maganda Pa Ang Daigdig, at ang pinakahuli niyang nobela, ang Daluyong. Maliban sa Bayang Nagpatiwakal, lahat ng kanyang nobela ay nalathala sa Liwayway.

Si Lazaro Francisco o "Saro" ay isa sa apat na napiling parangalan ng 2009 Gawad Pambansang Alagad ng Sining (Panitikan). Kinikilala rin siya na ama ng Kapatiran ng mga Alagad ng Wikang Pilipino (KAWIKA).

Anonymous said...

SHEILA E. MONTILLE
BSCS-1

SAGOT:
MANUNULAT
RODIE MARTI METIN O RODOLFO MARTE METIN
BORN:OCT.23,1947
DIED:JULY 2009
AGE:60
NATAPOS NA KURSO AT KOLEHIYO:degree for ECONOMICS AND COMMERCE from MANUEL L.QUEZON UNIVERSITY

AMBAG AT NAISULAT:he was a contibutor/juornalist as DAILY BALITA
he also written-stories made television
w/ "lovingly yours helen","lagim ng gabi",and pinoy thriller
he ewas also an editor-in-cheif of MARIPOSA MAGAZINE
after resignning in liowayway magazine he won the first prize in magazine's komiks novel writting contest in 1973 w/ his entry"phantomanok"
mga isinulat:
1.miss piggy bank
2.manika ay takot sa krus
3.kayumangging hilaw2.RUSTICO JHUNE CRISTOBAL FERNANDEZ

Anonymous said...

Marian Diagbel
bshrm


1. Pag-aralan ang talambuhay ng isang manunulat na Pilipino - maging Pambansang Alagad ng Sining sa Panitikan o hindi. Pagkatapos, gawin ang mga sumusunod:


a. Pangalan ng Manunulat:
Edith L. tiempo

b. Petsa ng Kapanganakan: Abril 22, 1919
c. Petsa ng Kamatayan (Kung buhay pa, wag lagyan ng anumang impormasyon dito.):
August 21, 2011
d. Edad: 92
e. Mga Natapos na Kurso at Saang Kolehiyo:
Bachelor of Science degree in Education
In Siliman University
Doctorate degree in English from the University of Denver, Colorado
f. Mga Ambag/Naisulat sa Panitikang Filipino (Mga Pamagat/Magbigay ng 2 o mahigit pa):
Ang isang talim ng pako
Kanyang katutubong coast
g. Mga Natanggap na Gantimpala:
Pambansang Alagad Ng Sining Ng Pilipinas
Carlos Palanca Memorial Awards for Literature
Cultureal Center of the Philippines (1979)
Gawad Pambansang Alagad ni Balagtas

2. Sa artikulong isinulat ni Rustica C. Carpio na pinamagatang ''Ang Panitikang Filipino: Mga Problema at Solusyon,''
a. Bakit tinaguriang ''Ginintuang Panahon ng Panitikang Tagalog'' ang Panahon ng mga Hapon sa bansa?


b. Magbigay ng isang suliranin ng panitikang Filipino at ang solusyon nito ayon sa pananaw ng may-akda.
May mga paaralan naman na ni ayaw ibilang ito sa mga asignatura dahil alam na raw ng mga mag-aaral ito at dahil totoo raw n maraming asignaturang dapat bigyan ng daan.
Ang pag-aaral ng panitikang Filipino sa mga paaralan ay dapat pagsumikapang mapabuti at ang mga sumusubaybay sa panitikan ay dapat magkaroon ng ibayong lakas ng loob na higit na igiit ang pagtuturo ng asignaturang Pinitikang Filipino.

Anonymous said...

Aiza A. Escleo
BSE-eng

Amado V. Hernandez.Isinilang siya noong 13 Setyembre 1903 sa Tundo, Maynila, 108 y/s'o
Kabilang sa mga aklat ni Hernadez ang sumusunod:
Kayumanggi at iba pang Tula' (1940);
Isang Dipang Langit (1961);
Bayang Malaya (1969);
Ibong Mandaragit (1969);
'Luha ng Buwaya (1972);
Muntinlupa (1957);
Hagdan sa Bahaghari (1958)

mga parangal
Tumanggap ng tinatayang 20 gawad at parangal si Hernandez noong bago sumiklab ang digmaan, at kabilang dito ang "Ang Makata ng Ilaw at Panitik" (1925) na sumungkit ng dalawang medalyang ginto para sa maikling kuwento. Nagwagi rin siya ng Republic Cultural Heritage Award para sa "'Isang Daang Langit" (1962); Don Carlos Palanca Memorial Awards for Literature (1958, 1961); Hagdan sa Bahaghari (1959); National Press Club Journalism Award (1963–1965); Patnubay ng Sining at Kalinangan Award mula sa pamahalaang lokal ng Maynila (1964); Balagtas Memorial Award mula sa Sentrong Pangkultura ng Pilipinas (1969); Gawad Tanglaw ng Lahi mula sa Ateneo de Manila University (1970). Iginawad nang postumo sa kaniya ang pagkilalang Pambansang Alagad ng Sining sa Panitikan noong 1970.


2(a) dahil kaiingitan umano ang mgagandang dahon ng pamumulaklak ng panitikang tagalog ng panahong yaon-na kinakitaan ng mabuting pagsasamahan ng mga manunulat sa ingles at sa tagalog "upang maitampok ang panulatang tagalog.Nahasa rin ang pagsulat na "pamumunuang panlipunan" bukod sa pamumunang pampanitikan.

(b)
*problema
Ang ilang manunulat ay sumusulat nga ngunit ang idyomang ginagamit ay ay malayo sa pulso ng mambabasa.
*solusyon
Sa ating pagsulat mangyari naman sanang ang idyomang gagamitin ay yaong hindi malayo sa pulso at damdamin ng ating mga mambabasa. Lalong mabuti kung magkakaroon ito ng "rapport" o mabuting pakikipagtunguhan ang manunulat at ang kanyang mambabasa.

Anonymous said...

ROSECHELL I. MATA
BSIT-1


PART 2
ANSWER# 2.
Kinainggitan di umano ang magagandang dahonng pamumulaklak ng panitikang tagalog ng panahong yaon ba kinakitan ng mabuting
samahan ng mag manunulat ng tagalog at ingles "upang maitampok panulatang tagalog"suliranin:
Bagamat malaki ang naiiunlad ng ating panitikang filipino, kaakaunti parin ang tumatangkilik dito;hindi tulad ng pagtangkilik nila sa panitikang banyaga lalo na sa ingles.

solusyon:
Kung marami man ang tumatangkilik sa panitikang banyaga,lalo na sa ingles,kaysa panitikang filipino,bakit hindi natin pag ibayuhin ang ating punyagi upamg mapabi at mapaganda ang mga likhang isip at nang mahikayat ang karamihan ng ating mga kababayan at makabansa na tumangkilik sa sa panitikang filipino

Anonymous said...

analyn gabinete bse/5110049


sir ang pangalawang ko pong sagot ngayon po.

(.2.)

a. ang tinaguriang "gintong panahon ng tagalog " noong panahon sakupin ng hapon ang ating bansa na kinaiinggitan diumano ang magaganda dahon ng pamumulaklak ng panitikang tagalog ng panahon na yaon-na kinatitaan ng mabubuting pagsasamahan ng mga manunulat sa ingles at sa tagalog "upang maitampok ang manulatang tagalog"


b.totoo ngang ang panitikang Filipino ay pinag-aralan sa mga eskwelahan -may mga paaralan naman na ni ayaw ibilang ito sa mga asignaturang dahil alam na raw ng mga mag-aaral ito at dahil totoo raw na maraming asignatura dapat bigyan ng daan po. bagama't malaki na ang inauunlad ng ating panitikang Filipino ,kakaunti pa rin ang tumatangkilik dito;hindi tulad ng panitikang banyanga lalo na sa English. kinakailanga natin bigyan ang kahalagahan ang ating banyagang tinatang ng ating makabayang pilipino sa "panitikang Filipino".

Anonymous said...

jean rose barja beed

a. qng gintong panitikang filipino ay" upang maitampok ang panunulatng tagalog".


b.kulang ng mga naisulat na kalipunan ng pamumumuna at panunuri ng patitiwalaan kalagalang po.

Anonymous said...

SANDRA T. OYAO
BEED

1.
A.Nestor Vicente Madali Gonzalez

B.Ipinanganak siya noong September 8,1915

C.Namatay siya noong November 28,1999

D.84

E.Nag-aral siya sa Mindoro High School mula 1927 hanggang 1930 at bagaman na pumasok siya sa National University sa Maynila, hindi siya nagtamo nang anumang titulo.

F.Si N.V.M. Gonzalez, ay isang makata, guro, at Pambansang Alagad ng Sining sa Panitikan. Isa siya sa mga pinakakilala na Pilipinong manunulat sa Pilipinas. Makikita sa kanyang mga akda ang buhay ng mga Pilipino, hindi lamang sa bansa, ngunit maging sa buong mundo.
1.The Bamboo Dancers.
2.The Winds of April.
3.Children of the Ash-Covered Loam and Other Stories

G.Mga Parangal

Philippines Centennial Award for Literature, 1998.
National Artist Award for Literature, 1997.
Oriental Mindoro Sangguniang Panlalawigan Resolution "extending due recognition to Nestor V. M. Gonzalez... the commendation he well deserves..." 1996.
City of Manila Diwa ng Lahi award "for his service and contribution to Philippine national Literature," 1996.
City of Los Angeles resolution declaring October, 11, 1996 "N.V.M. Gonzalez Day, 1996.
The Asian Catholic Publishers Award, 1993.
The Filipino Community of California Proclamation "honoring N.V.M. Gonzalez for seventy-eight years of achievements," 1993.
Ninoy Aquino Movement for Social and Economic Reconstruction through Volunteer Service award, 1991.
City and County of San Francisco proclamation of March 7, 1990 "Professor N.V.M. Gonzalez Day in San Francisco," 1990.
Cultural Center of the Philippines award, Gawad Para sa Sining, 1990.
The Union of Writers of the Philippines award, Gawad Pambansang Alagad ni Balagtas, 1989.
University of the Philippines International Writer-in-Residence, 1988.
University of the Philippines degree, Doctor of Humane Letters (Honoris Causa), 1987.
Djerassi Foundation Artist-in-Residency, 1986.
Philippine Foreign Service Certificate of Appreciation for Work in the International Academic and Literary Community, at San Francisco, 1983.
California State University Award, Emeritus Professor of English, 1982.
Palanca Memorial short story award, First Prize for 'The Tomato Game,' 1971.
City of Manila Medal of Honor, 1971.
Awarded Liverhume Fellowship, University of Hong Kong, 1969.
Visiting Associate Professorship in English, University of California, Santa Barbara, 1968.
British Council award for Travel to England, 1965.
Intemaciones Award for Travel in the Federal German Republic, 1965.
Philippines Free Press First Prize Award winner for 'Serenade,' 1964.
Rockefeller Writing Grant and Travel in Europe, 1964.
Jose Rizal Pro-Patria Award for The Bamboo Dancers, 1961.
Republic Cultural Heritage Award for The Bamboo Dancers, 1960.
Palanca Memorial short story award, Second Prize winner for 'Lupo and the River,' 1953.

2.
A.Kaiinggitan diumano ang magagandang dahon nag pamumulaklak ng panitikang tagalog ng panahon na yaon na kinakitaan ng mabuting pagsasamahan ng mga manunulat sa Ingles at sa Tagalog,upang maitampok ang panulatang Tagalog.

B.Bagama't malaki na ang iniunlad ng ating panitikang Filipino,kakaunti pa rin ang tumatangkilik dito;hindi tulad ng pagtangkilik nila sa panitikang banyaga lalo na sa Ingles.

Solusyon:
Kung marami man ang tumatangkilik sa panitikang banyaga,lalo na sa Ingles,kaysa panitikang Filipino,bakit hindi natin pag-ibayuhin ang ating punyagi upang mapabuti at mapaganda ang mga likhang-isip at nang mahikayat ang karamihan na ating mga kababayan at kabansa na tumatangkilik sa panitikang Filipino?

Anonymous said...

A. Francisco "Balagtas" Baltazar
B. Ipinanganak Abril 2, 1788
C. Kamatayan Pebrero 20, 1862
D. 73 years old
E. Parochial school in Bigaa , nag tapos ng katekismo, nag aral din sa Colegio de San Juan de Letran at sa Colegio de San Jose ,
F. Orosman at Zafira
Almansor at Rosalina
G. The popular Filipino debate form Balagtasan is named after Balagtas. Balagtas also won an award during his schooldays and graduated valedictorian in Madrid. He was recognized by the Pahayagang Kastilyano (Spanish Declaration) and became the front cover for two weeks.

2.

A. Dahil isa rin otong makasaysayang naganap at di malilimutang pangyayare sa ating bansa
B. LEBEL NG EDUKASYON!
ANG BAYANI'Y DI NAMAMATAY

Sa ano't ano man, laging may pag-asa sa epiko. Datnan man ng sakuna, magapi man ng kaaway, mapaslang man sa labanan, ang bayaning namatay ay muling nabubuhay.

Nang kainin si Lam-ang ng rarang, isang malaking isda, kinuha ng isang maninisid sa ilalim ng dagat ang kanyang mga buto. Pagkatapos nito'y inutusan ng tandang si Ines Kannoyan na takpan ang mga buto ni Lam-ang. Nang ikampay ng tandang ang kanyang mga pakpak, muling nabuhay si Lam-ang.

Nabanggit na rin kanina ang pagkakaligtas kay Bindian sa epiko ng mga Ibaloy. Nang matagpas ang ulo ng bayani, nakiusap siyang mabuhay, kung kaya't pumayag naman si Bugan sa isang kondisyon. Inutusan niya si Bindian na saksakin siya ng patalim. Nabuhay si Bindian at si Bugan ang siyang namatay.

Nakaburol na't ipinagluluksa si Bantugan, ang bayani sa epiko ng mga Maranaw, nang isigaw ni Mabaning, isang magiting na lalaki, ang katanungan ukol sa kinaroroonan ni Bantugan. May mahinang boses na sumagot mula sa isang boteng may tapon. Binuksan ito ng magigiting na lalaki, lumabas ang isang kaluluwa at muli ay nagbalik ang buhay kay Bantugan.

Pansinin na hindi naman basta na lamang nabubuhay ang mga bayani. Kailangan ang pagtutulungan ng tandang, ng maninisid at ni Ines Kannoyan bago tuluyang nabuhay si Lam-ang. Nag-alay ng kanyang buhay si Bugan para lamang huwag mamatay si Bindian. Kinailangang buksan ang boteng may tapon bago nabuhay si Bantugan.

Sa ibinigay na mga halimbawa, may tatlong bagay na nakapagbigay ng buhay sa bayani ng epiko: pagtutulungan at sama-samang pagkilos, pag-aalay ng buhay at paglaya.

Ano ang ibig sabihin nito? Kung susundan natin ang ginagamit na kontemporanyong pagbasa, at titingnan natin ang bayani bilang mamamayang Pilipino na may dakilang mithiin ng kalayaan, katarungan at kasaganaan at handang makipagtunggali para sa kanyang bayan, ganito ang ating magiging interpretasyon:

Ang bayani'y hindi namamatay pagkat ang ating bayani ay hindi iisang tao kundi maraming bayani na kumikilos bilang isa. Samakatwid, mayroon mang isang mabuwal sa labanan, marami ang papalit, at dahil dito, ay walang katapusan ang tunggalian.”

Ang bayani'y hindi namamatay pagkat laging may handang magbuwis ng buhay para sa iba. Hangga't may nagpapahalaga sa iba nang higit sa sarili, mananatiling malakas at hindi naigugupo ang pwersa ng mga lumalaban.

Ang bayani'y hindi namamatay hangga't buhay ang kaluluwa ng pakikibaka. Ito ang diwa, ang esensya, ang dahilan ng pakikipagtunggali. Hangga't naniniwala ang mga bayani ng ating bayan na sila ang nasa matwid, hindi sila mawawalan ng pag-asa.

Don Jimenez Macarubbo
BSIT

Anonymous said...

Magno,John Kenneth S
BSIT-1

Sagot

A. Rolando Tinio
B. Marso 5 1937
C. Hulyo 7 1997
D. 60
E. sining pandulaan - pamantasang estado ng lowa
F. Sitsit sa Kulilig,Dunung-Dunungan,Kristal na Uniberso at Trick of Mirrors
G. Patunubay ng sining at kalinangan

II.
A. Kiinggitan diumano ang magagandang dahon ngpamumulaklak ng panitikang tagalog ng panahong yaon-na kinakitaan mabuting pagsasamahan ng mga manunulat sa ingles at sa tagalog.
B. Bagamat malaki na ang iniunalad ng ating panitikang filipino,kakaunti pa rin ang tumatangkilik dito;hindi tulad ng pagtangkilik nila sa panitikang banyaga lalo na sa ingles.
Solusyon:
Marahil ang dapat nating gawin ay pagyamanin ang ating panitikang filipino,at nang sa gayon,kahima't marami at di mabilang ang tatangkiliksa panitikang Ingles, ay patuloy nating bubuhayin ang bukal na siyang nagbibigay buhay at lakas sa ating pagsasalarawan ng ating mga lamangisip at nang ang mga ito'y gumitaw na magaganda at makabuluhang katha na nagsasalamin ng mga tunay na iniisip ng ating gunita at nararamdaman ng ating mga puso.

Anonymous said...

ANTHONY MANGUBAT 5110060 BS.HRM
a.Francisco Baltazar
b.Abril 2, 1788
Bigaa, Bulacan
c.Pebrero 20, 1862
Udyong, Bataan
d.74
e.Panitikan,,,,Latin,,spanish
f. Ang Orosman at Zafira
g.Balagtas also won an award during his schooldays and graduated valedictorian in Madrid. He was recognized by the Pahayagang Kastilyano (Spanish Declaration) and became the front cover for two weeks.
2.a.Pananakop ng HaponSa pambobomba ng Amerika sa Hiroshima, gumanti ang Hapon sa paglusob nito sa Pearl Harbor noong Disyembre 7, 1941. Dahil nasa isalalim ng kolonya ng Estados Unidos kaya’t sinakop ng Hapon ang Pilipinas. Ngunit para sa karamihang manunulat na Pilipino, isang biyaya sa larangang panitikan ng bansa ang pangyayaring ito. Sumibol nang lubos ang panitikan ng bansa sa panahong ito dahil ipinagbawal ng namumunong Hapon ang paggamit ng wikang Ingles at itinaguyod ang pagpapayaman sa panitikan gamit ang mga katutubong wika sa bansa. Sinunog din ang mga aklat na nasusulat sa Ingles upang masigurong hindi mababahiran ng kanluraning ideya ang panitikang nililikha.Ang panahong ito sa kasaysayan ng bansa at ng panitikan ang tinaguriang Gintong Panahon ng Panitikang Filipino dahil higit na malaya ang mga Pilipino (kaysa noong sa Amerikano) sa pagsulat ng panitikan at pagsanib ng kultura, kaugalian at paniniwalang Pilipino sa mga ito.Sa panahon ding ito kinilala ang mga manunulat na babaeng Pilipino sa pangalan nina Liwayway A. Arceo at Genoveva Edroza-Matute dahil sa mga makintal na maka-feministang maikling-kwento.Dahil sa dinalang haiku (maikling tulang may tatlong taludtod at may bilang na pantig na 5-7-5 sa taludtod), nagkaroon ang mga Pilipino ng tanaga (maikling tulang may apat na taludtod at ang bilang ng pantig ay 7-7-7-7)

Mahomet at Constanza
Almanzor y Rosalina
Clara Belmori
Abdol y Miserena
Auredato y Astrone
Bayaseto at Dorsalica
Rodolfo at Rosamunda
Florante at Laura
Nudo Gordiano
La India Elegante y El Negrito Amante

Anonymous said...

SAGOT.

A. francisco "balagtas" baltazar
B. ika 2 ng Abril, 1788
c. Pebrero 20, 1862
D. 73 years old
E. Parochial school in Bigaa , nag tapos ng katekismo, nag aral din sa Colegio de San Juan de Letran at sa Colegio de San Jose ,
F. Orosman at Zafira
Almansor at Rosalina
G. Ang popular na Filipino debate form Balagtasan ay pinangalanan pagkatapos Balagtas.Balagtas din won isang award sa panahon ng kanyang mga schooldays at nagtapos sabalediktoryan sa Madrid. Siya ay kinikilala ng Pahayagang Kastilyano (Espanyol Pahayag)at naging sa harap na pabalat para sa dalawang linggo.

SAGOT #2

A. dahil sa mga panitikan nila’y yaong mga pasalin-dila gaya ng mga bulong, tugmang-bayan, bugtong, epiko, salawikain at awiting-bayan na anyong patula; mga kwentong-bayan, alamat at mito na anyong tuluyan at ang mga katutubong sayaw at ritwal ng babaylan bilang pinakaunang anyo ng dula sa bansa.LOUIE HEIDEE OMBAO
BSHRM

Anonymous said...

MARIO Z. RECEDES JR
BSHRM 2
A.VIRGILIO ALMARIO
B.ISINILANG NOONG 9 Marso 1944
C.

D.

E.. Nagtapos siya ng A.B Political Science sa University of the East noong 1963

F.Noong 1967, kaniyang inilathala ang una niyang koleksiyon ng tula, Ang Makinasyon at ilang Tula.

At noong 1990 inilathala bilang dalawang bolyum na pinamagatang "Una Kong Milenyum."

(1993) at "Tradisyon at Wikang Filipino"(1998). Siya ang umakda ng "Patnubay sa Masinop na Pagsulat"


G.Siya ay nagkamit ng Best Translation of Rizal as novels (Noli Me Tangere at El Filibusterismo) mula kay Sen. Blas Ople

Inayos din niya ang mga koleksiyon nina Jose Corazon de Jesus, Lope K. Santos, Alfrredo Navarro Salanga, Pedro Dandan at ilang aklat sa Ekolohiya at panitikang pambata. Nakatanggap din siya ng parangal mula sa iba't ibang prestihiyosong institusyon tulad ng Palanca Awards, Makata ng Taon ng Komisyon ng Wikang Filipino, Ten Outstanding Young Men Award for literature (TOYM), at SEAWrite Award mula sa Bangkok, Thailand.

2.

a.sa panahon ng hapones ay yumabong at umunlad ang maikling kuwento at maraming magagandang kuwento ang nailathala. Tinagurian din itong 'Gintong Panahon ng Pantikan.'


ang mga panitikan na namulaklak o umunlad sa panahon ng hapones. Hindi umunlad ang nobela dahil sa kakapusan ng papel dahil sa kahirapan at digmaan.

Anonymous said...

1.>
A .fRANSISCO BALAGTAS BALTAZAR .
B .ika 2 ng abril,1788
C .pebrero 20,1862
D .73 years old
E .parachial school in bigaa nag tapos ng katekismo,nag aral din sa colegio de san juan de letran sa colegio de san jose.
F .orosmsan at zafira almansor at rosalina
G. ang popular na filipino debate fr.balagtas ay pinangalan pagkatapus balagtas din won isang award sa panahon ng kanyang mga high shoo; days nagtapos sabalediktoryan sa mad

2. >

RADHIKA,RIVERA
BEED I.


2.>sapagkat

Anonymous said...

Shermine Ramos
BSIT
1. Pag-aralan ang talambuhay ng isang manunulat na Pilipino - maging Pambansang Alagad ng Sining sa Panitikan o hindi. Pagkatapos, gawin ang mga sumusunod:


a. Pangala ng Manunulat:Francisco "Franz" Arcellana
b. Petsa ng Kapanganakan:September 6, 1916
c. Petsa ng Kamatayan (Kung buhay pa, wag lagyan ng anumang impormasyon dito.): August 1, 2002
d. Edad:85
e. Mga Natapos na Kurso at Saang Kolehiyo: nag-aral sya sa University of the Philippines Diliman
f. Mga Ambag/Naisulat sa Panitikang Filipino (Mga Pamagat/Magbigay ng 2 o mahigit pa): Arcellana's published books include:
Selected Stories (1962)
Poetry and Politics: The State of Original Writing in English in the Philippines Today (1977)
The Francisco Arcellana Sampler (1990).
g. Mga Natanggap na Gantimpala:
Many of his works were translated into Tagalog, Malaysian, Russian, Italian, and German. Arcellana won 2nd place in 1951 Don Carlos Palanca Memorial Awards for Literature, with his short story, "The Flowers of May." 14 of his short stories were also included in Jose Garcia Villa's Honor Roll from 1928 to 1939. His major achievements included the first award in art criticism from the Art Association of the Philippines in 1954, the Patnubay ng Sining at Kalinangan award from the city government of Manila in 1981, and the Gawad Pambansang Alagad ni Balagtas for English fiction from the Unyon ng mga Manunulat sa Pilipino (UMPIL) in 1988. Francisco Arcellana was proclaimed National Artist of the Philippines in Literature in 1990.

Anonymous said...

Arman A. Lacanlale
BSIT-1

1. Pag-aralan ang talambuhay ng isang manunulat na Pilipino - maging Pambansang Alagad ng Sining sa Panitikan o hindi. Pagkatapos, gawin ang mga sumusunod:
a. Diosdado Macapagal
b. Setyembre 28, 1910
c. Abril 21, 1997
d. 100 taon, ngayong taon
e. Pamantasan ng Santo Tomas, . Nagkamit siya ng degri sa larangan ng Abogasya. Nagkamit din siya ng pagka-Doktor ng Batas na Sibil at Doktor ng Ekonomiya.
f. Gaggamit ng pambansang lengwage (Filipino) sa mga passport, selyo, traffic signs, pangalan ng bagyo, diploma ng eskuwela at iba pang diplomatic credentials; paglipat ng Independence Day ng Pilipinas sa 12 Hunyo mula 4 Hulyo; pag-fifile ng opisyal na pagaari ng Pilipinas sa Sabah noong 22 Hulyo 1962; ang pagkakalikha ng MAPHILINDO (Malaysia, Philippines, Indonesia) Organization na isang pagkakaisang pangekonomiya at ang pagpasa sa kongreso ng Agricultural Land Reform Code noong 1963.

2. Sa artikulong isinulat ni Rustica C. Carpio na pinamagatang ''Ang Panitikang Filipino: Mga Problema at Solusyon,''
a.
Dahil sa panahon ng hapones ay yumabong at umunlad ang maikling kuwento at maraming magagandang kuwento ang nailathala kaya Tinagurian din itong 'Gintong Panahon ng Pantikan.'
b.
suliranin:
Ang ilang manunulat ay sumusulat nga ngunit ang idyomang ginagamit ay malayo sa pulso ng mga mambabasa.

Solusyon:
Sa ating pagsulat, mangyari naman sanang ang idyomang gamitin natin ay yaong hindi malayo sa pulsat damdamin ng ating mambabasa. Lalong mabuti kung magkakaroon ng "rapport" o mabuting pakikipagtunguhan ang manunulat at ang kanyang mambabasa.

Post a Comment

Infolinks In Text Ads

top