Happy 148th Birthday, Gat Andres Bonifacio!


Happy 148th Birthday, 
GAT ANDRES BONIFACIO!

Instructions for submitting your online assignments:

Instructions for submitting your online assignments:


1. If you have a Google account like Gmail, use your email in the profile. 
2. If you don't have Gmail, you can select Anonymous. Just make sure you include your name in the Post Message Form. 
3. I encourage you to join this website. Look for the MY STUDENTS link, then click Follow/Join. You can use your Facebook email, Twitter, or Yahoo!Mail.Assignment No. 1 in Foundations of Education 2 (2nd Sem, AY 2011-2012)

1. If you will be given a chance to live in an ancient civilization, what would that be and why? 


2. What is the importance of history in the study of education? 


3. Explain the role of family in education among the ancient Chinese, Romans, and Jews.DEADLINE OF SUBMISSION: DECEMBER 6 (TUESDAY), 2011 until 11:59PM

1. Describe Pusawan in Barangay Ususan, Taguig City in relation to:

a. socio-demographic characteristics of the people
                * Ano ang pinakamarami: mga babae o lalaki? Matatanda o bata?
                * Sa tingin ninyo (o ayon sa statistics ng barangay), ilang porsiyento ang mahihirap?
                * Anu-ano ang mga relihiyon/simbahan sa lugar na ito?
                * Bilang ng mga nakatira (tantiya nyo o ayon sa statistics)
                * At iba pa
b. location
                * Malayo ba ito sa kabihasnan?
* Ilang sakay mula sa kabisera ng Katuparan, ano ang mode of transportation, at magkano pamasahe?
                * Gaano kalaki ang lugar na ito?
                * Ilarawan ang hitsura ng mga bahay.
                * At iba pa
c. politics and governance
                * Sinu-sino ang mga opisyal dito?
                * Magulo ba ang pulitika dito?
                * Ano ba ang political party ng kapitan dito: kay Mayor Lani ba o sa mga Tinga?
                * At iba pa
d. Mga karagdagang impormasyonDeadline of Submission: December 3, 2011 (Saturday) until 11:59PM
1. Ano ang kaugnayan ng pagbasa at pagsulat sa iba pang makrong kasanayang pangwika? 

2. Ano ang wika at bakit ito mahalaga?


3. Magsaliksik ng iba pang pinaniniwalaang pinagmulan ng wiak maliban sa Teoryang Dingdong, Yum-yum, Pooh-pooh, at Bow-wow at ayon sa banal na Aklat.
TAKDANG PETSA NG PAGSUSUMITE: IKA-8 NG DISYEMBRE 2011 (HUWEBES) HANGGANG SA IKA-11:59 NG GABI


NOTE: All answers must be in essay form.


1. Creative writing is both an art and a craft. What makes it an art? What makes it a craft?

2. What skills, values, and attitudes are associated with creative writing? For what purpose does it serve?

3. Compare creative writing such as poetry and short story to journalistic writing such as news articles and feature stories. What are the similarities and differences between the two categories?

4. From the crime stories that you read in the newspapers, choose one story which you think you can develop into a short story. Be sure to incorporate all the important elements of short story that you have studied.


Deadline of Submission: DECEMBER 9, 2011 (FRIDAY) until 11:59 PM

TALASALITAAN:


Ibigay ang kahulugan ng mga sumusunod na mga salita at ang mga pinagkunan (references) nito.


1. mapasusubalian
2. mayoryang pangkat
3. masalimuot
4. adhikain
5. sisibol


PAG-UNAWA

1. Ipaliwanag ang ibig sabihin ng ''Pinauunlad ng tao ang wika at wika naman ang nagpapaunlad sa tao.''
2. Talakayain ang kaugnayan ng wika at kultura.
Deadline of Submission: DECEMBER 8, 2011 until 11:59 PM
1. Why is there a need for philosophical inquiry about man?

2. If you are a song, what would that be, and why? Write the lyrics of the song here, then explain how that song represents your personality. 


3. What question about life do you always ask to yourself? Were you able to find an answer to this question? Why or why not?
DEADLINE OF SUBMISSION: DECEMBER 7, 2011 (WEDNESDAY) UNTIL 11:59PM
Takdang Aralin Bilang 1 sa Panitikang Filipino (2nd Sem, Ay 2011-2012)

1. Pag-aralan ang talambuhay ng isang manunulat na Pilipino - maging Pambansang Alagad ng Sining sa Panitikan o hindi. Pagkatapos, gawin ang mga sumusunod:


a. Pangala ng Manunulat: _____________________
b. Petsa ng Kapanganakan: ___________________
c. Petsa ng Kamatayan (Kung buhay pa, wag lagyan ng anumang impormasyon dito.): __________
d. Edad: ___________
e. Mga Natapos na Kurso at Saang Kolehiyo: _______________
f. Mga Ambag/Naisulat sa Panitikang Filipino (Mga Pamagat/Magbigay ng 2 o mahigit pa): ______________
g. Mga Natanggap na Gantimpala: ______________


2. Sa artikulong isinulat ni Rustica C. Carpio na pinamagatang ''Ang Panitikang Filipino: Mga Problema at Solusyon,''
a. Bakit tinaguriang ''Ginintuang Panahon ng Panitikang Tagalog'' ang Panahon ng mga Hapon sa bansa?
b. Magbigay ng isang suliranin ng panitikang Filipino at ang solusyon nito ayon sa pananaw ng may-akda.TAKDANG PETSA NG PAGSUSUMITE: IKA-5 NG DISYEMBRE 2011 (LUNES) HANGGANG SA IKA-11:59 NG GABI

Takdang Aralin Bilang 1 sa Gamiting Filipino (2nd Sem, Ay 2011-2012)

1. Sa sariling pananaw, ano ang iyong pagkakaintindi sa pariralang 'gamiting Filipino?'


2. Ano ang kaugnayan ng wikang Filipino sa pagkakakilanlan natin bilang isang bansa?


3. Sa paanong paraan magiging epektibo ang pakikisalamuha natin sa tao? 
TAKDANG ARAW NG PAGSUSUMITE: IKA-6 NG DISYEMBRE 2011 (MARTES) HANGGANG SA IKA-11:59 NG GABISeptember 2011 PRC Board Exam Results for Teachers - Elementary


Infolinks In Text Ads

top