TALASALITAAN:


Ibigay ang kahulugan ng mga sumusunod na mga salita at ang mga pinagkunan (references) nito.


1. mapasusubalian
2. mayoryang pangkat
3. masalimuot
4. adhikain
5. sisibol


PAG-UNAWA

1. Ipaliwanag ang ibig sabihin ng ''Pinauunlad ng tao ang wika at wika naman ang nagpapaunlad sa tao.''
2. Talakayain ang kaugnayan ng wika at kultura.
Deadline of Submission: DECEMBER 8, 2011 until 11:59 PM
14 comments:

Mary Lare Alexine M. Rivera said...

Mary Lare Alexine M. Rivera
BSA - 1

Mga Sagot:
1. Mapagsusubalian - mapagsisinungalingan
Mayoryang Pangkat - paniniwala ng mas kakaunting tao.
Masalimuot - magulo
Adhikain - layunin
Sisibol - tutubo/lilitaw
2. Ang "Pinauunlad ng tao ang wika at wika naman ang nagpapaunlad sa tao" ay iba't ibang bahagi ng bansa na nagpapalawak ng wika. Hindi lang wika kundi ang kultura. Kailangan magkaintindihan ng maayos na sinasabi kahit hindi naman masyadon alam ang ibang salita. Dapat natin magkaisa. Ang ating wika sa iba't ibang probinsya ay iisa.
3. Ang Teorya ng Komunikasyon ay ginagamit na ng ating mga ninuno na matagal na.Ito ay nabuo nang matuto ang tao na maintindihan ang isa't isa sa bawat kilos o salita na gagawin nito. Masasabing noong una, malapit at magkaugnay ang Kultura. Sa simula pa man ay isinaalang-alang na ng mga tagapag-taguyod ng Sikolohiya ang kahalagahan ng kultura sa buhay ng isang tao.

Jehdama Teja said...

SAGOT:

1. Mapasusubalian-Maitatanggi
2. Mayoryang Pangkat-Mga Tagalog na karamihan ay binubuo ng mga Kristiyano
3. Masalimuot-Malungkot; Hindi maganda o hindi katanggap tanggap na pangyayari
4. Adhikain-Mithiin o Saloobin
5. Sisibol-Uusbong o Bubunga

PAG-UNAWA

1. ''Pinauunlad ng tao ang wika at wika naman ang nagpapaunlad sa tao.''-- Nangagahulugan ito na sa paglipas ng panahon, ang wika ay napapauunlad na kung saan ang mga tao mismo ang gumagawa o nagpapasimula ng lengguwahe at naisasalin ito sa mga sumusunod pang panahon o henerasyon at naikakalat sa iba't ibang panig ng mundo. Samantalang ang wika ang nagpapaunlad sa tao sapagkat sa pamamagitan ng wika, malaya tayong naisasambit ang mga bagay na nais nating sabihin sa iba at malaking tulong ito tungo sa isang maayos na pakikipag komunikasyon. Napauunlad din nito ang tao sapagkat sa pamamagitan ng wika, nagagawa nating makipag kalakalan, makipag talastasan at natututo din tayong makisalamuha o makibagay sa ibang tao anuman ang nasyonalismong kinabibilangan nito. Sa pamamagitan ng wika malaya din tayong nakikiharap sa iba't ibang hamon ng buhay at napagtatagumpayan ang mga ito gamit ang ating kaalaman.

2. Kaugnayan ng wika at kultura:
Ang wika ay sumasalamin ng ating kaluluwa. Ito'y isang paraan kung saan nagkakaintindihan ang mga tao sa ibat ibang lugar, kung gayon sa pamamagitan nito nagkakaroon ng pagkakaunawaan ang mga tao. Ang wika din ang nagsisilbing instrumento ng komunikasyon sa ibang kultura o lahi.

IPINASA NI: Jehdama Teja

Anonymous said...

1.mapasusubalian -
2.mayoryang pangkat - grupong maraming pinaniniwalaan.
3.masalimuot - hindi magandang nangyari
4.adhikain - layunin
5.sisibol - sasapit


1.sapagkat kung wala ang tao hindi tayo makakagawa ng wika natin at kung hindi dahil sa wika
hindi magkakaintindihan ang mga tao para gawin ang mga bagay para sa kaunlaran ng ating bansa.

2.kaugnayan nito ay upang sumunod sa mga teorya na matukoy ng mga salitang naisip, pinaniniwalaan na ang wika at kaayusan nito ay ganap na umaasa sa kultura konteksto kung saan sila umiiral.Para sa maraming mga tao, ang wika ay hindi lamang ang daluyan ng kultura ngunit ito rin ay isang bahagi ng kultura. Ito ay lubos na karaniwan para sa mga imigrante sa isang bagong bansa upang mapanatili ang kanilang lumang mga customs at magsalita ang kanilang unang wika sa gitna ng mga kapwa imigrante, kahit na lahat ng kasalukuyan ay kumportable sa kanilang mga bagong wika.

GOMEZ , ESTELITA G. BSBA

Anonymous said...

PAGKALIWAGAN ZAIDAN O.
BSA-1
5110067
TALASALITAAN:
1)Mapagsisinungalingan
2)Mas nakararaming grupo o pangkat
3)Magulo
4)Layunin
5)Uusbong o tutubo

PAG-UNAWA:
1)Pinauunlad ng tao ang wika sapagkat sa paglipas ng taon ay masa dumarami at nagbabago ang wika ng tao ayon sa panahon nito. Marami tayong iba't ibang wika dito pa lang sa ating bansa. Ngunit sa paglipas ng panahon at pagiging moderno nito, ay mas dumadami at nadadagdagan ang ating mga wika sa pamamagitan na rin ng mga taong nagpapauso nito. Tulad na lang halimbawa ng mga salitang jejemon, harharmon at iba na tila baga dumadami at napapalitan na ang mga sinaunang wikain natin.

Wika naman ang nagpapaunlad sa tao, sa aking opinyon. Pinauunlad ng ng wika ang tao sa pamamagitan ng pakikipagkomunikasyon gamit ang iba't ibang wika. Halimbawa na lang ay ang wikang Tagalog, mas madali para sa atin ang makipagkomunikasyon sa punong lungsod dahil marunong tayong magsalita ng wikang Tagalog. Isa pang halimbawa ay ang wikang Ingles, alam natin na ang wikang ito ang Universal na wika sapagkat mas madali tayong makakapagnegosasyon sa ibang bansa gamit ang wikang Ingles. Hindi rin tayo mapag-iiwanan kapag may mga bagong teknolohiya o impormasyon na nadidiskubre ang ibang bansa at mas lumalawak ang pakikipag-usap natin sa kanila para sa ikauunlad ng ating ekonomiya dahil sa wikang ito.

2)Ang wika at kultura ng mamamayan ay magkaugnay at hindi maaring paghiwalalyin. Ang mga tao'y may wika sapagkat sila'y may kultura. Naaangkop ang bawat wika sa kulturang nakabuhol dito. Magagamit ang isang wikang banyaga sa isang pamayanan ngunit hindi ito kasimbisa ng sariling wika ng mga mamamayan. Ang wikang dayuhan ay hindi kailanman makapaghahayag ng ating kultura nang kasimbisa nang ating pambansang wika.

Anonymous said...

Cheryn Mariz Natividad


Ibigay ang kahulugan ng mga sumusunod na mga salita at ang mga pinagkunan (references) nito.


1. Mapasusubalian-Hindi mapipigilan or hindi maitatanggi –
reference: google.com

2. Mayoryang pangkat - ang kahulugan ng mayoryang pangkat ay maramihan o maraming pangkat ng tao .Isa sa mga halimbawa nito ay ang pangkat ng tagalong ,marami sila sa bilang at karamihan ay kristyanismo.
Reference: www.answers.com


3. Masalimuot- Ang masalimuot ay nangangahulugan ng hindi madali o mahirap na paggawa ng isang bagay kumbaga ito ay nangangailangan ng ibayo at maingat na paraan ng pagsasakatuparan ng partikyular na gawain at sumusunod sa alinmang tuntunin at proseso.
Reference: answers.com4. Adhikain- isang salita na malapit sa kahulugan ng layunin. Ang salitang adhikain ay patungkol sa pakay o layunin na may kahabaanang panahon na nasasaklawan. Ang layunin ay gamit panandalian lamang, samantala ang adhikainay pangmatagalan na nasasaklawan ng mahabang panahon ng matagal na gampanin. halimbawa- layunin kong matuto ng kaalaman tungkol sa mga salita. Adhikain kong matuto ng ibat ibang wika upang magamit ko sa pagtuturo at pakikipagtalastasan sa ibat ibang tao dahil sa kalikasan ng ginagawa kong gampanin sa gawaing ito.

Reference: http://www. wiktionary.org


5. Sisibol – pag usbong o umuusbong

Reference: google.com
PAG-UNAWA

1. Ipaliwanag ang ibig sabihin ng ''Pinauunlad ng tao ang wika at wika naman ang nagpapaunlad sa tao.''

-Pinauunlad ng Wika ang tao sa maraming pamamaraan isa na dito ang pag-unlad ng sariling pagkato. Nagyayari ito sa twing nakikipag usap tayo sa ating kapwa. Dahil sa pakikipag usap natin sa ibang tao marami tayong natututunan na siyang nagagamit natin sa araw-araw

2. Talakayain ang kaugnayan ng wika at kultura.

-Kaugnay ng wika ang kultura ng isang bansa .Ang Sining,Panitikan , Karunungan ,kaugalian,Kinagawian at paniniwala ng mga mamamyan ang bumubuo ng kultura .Ang pangkat ng mga taong may angking kultura ay lumilinang ng isang wikang naangkop sa kanilang pangangailangan sa buhay Kung gayon ang wika at kultura ng mga mamamayan ay magkaugnay at hindi maaring paghiwalayin .Ang tao’y may wika sapagkat sila ay may kultura .

Cheryn Mariz Natividad said...

Ibigay ang kahulugan ng mga sumusunod na mga salita at ang mga pinagkunan (references) nito.


1. Mapasusubalian-Hindi mapipigilan or hindi maitatanggi –
reference: google.com

2. Mayoryang pangkat - ang kahulugan ng mayoryang pangkat ay maramihan o maraming pangkat ng tao .Isa sa mga halimbawa nito ay ang pangkat ng tagalong ,marami sila sa bilang at karamihan ay kristyanismo.
Reference: www.answers.com


3. Masalimuot- Ang masalimuot ay nangangahulugan ng hindi madali o mahirap na paggawa ng isang bagay kumbaga ito ay nangangailangan ng ibayo at maingat na paraan ng pagsasakatuparan ng partikyular na gawain at sumusunod sa alinmang tuntunin at proseso.
Reference: answers.com4. Adhikain- isang salita na malapit sa kahulugan ng layunin. Ang salitang adhikain ay patungkol sa pakay o layunin na may kahabaanang panahon na nasasaklawan. Ang layunin ay gamit panandalian lamang, samantala ang adhikainay pangmatagalan na nasasaklawan ng mahabang panahon ng matagal na gampanin. halimbawa- layunin kong matuto ng kaalaman tungkol sa mga salita. Adhikain kong matuto ng ibat ibang wika upang magamit ko sa pagtuturo at pakikipagtalastasan sa ibat ibang tao dahil sa kalikasan ng ginagawa kong gampanin sa gawaing ito.

Reference: http://www. wiktionary.org


5. Sisibol – pag usbong o umuusbong

Reference: google.com
PAG-UNAWA

1. Ipaliwanag ang ibig sabihin ng ''Pinauunlad ng tao ang wika at wika naman ang nagpapaunlad sa tao.''

-Pinauunlad ng Wika ang tao sa maraming pamamaraan isa na dito ang pag-unlad ng sariling pagkato. Nagyayari ito sa twing nakikipag usap tayo sa ating kapwa. Dahil sa pakikipag usap natin sa ibang tao marami tayong natututunan na siyang nagagamit natin sa araw-araw

2. Talakayain ang kaugnayan ng wika at kultura.
-Kaugnay ng wika ang kultura ng isang bansa .Ang Sining,Panitikan , Karunungan ,kaugalian,Kinagawian at paniniwala ng mga mamamyan ang bumubuo ng kultura .Ang pangkat ng mga taong may angking kultura ay lumilinang ng isang wikang naangkop sa kanilang pangangailangan sa buhay Kung gayon ang wika at kultura ng mga mamamayan ay magkaugnay at hindi maaring paghiwalayin .Ang tao’y may wika sapagkat sila ay may kultura .

Anonymous said...

RICHELLE CAMMAGAY
BSBA
5110063

1.mapapasubalian-mapapasinungalingan/maipaliwanag
2.mayoryang pangkat-marami
3.masalimuot-magulo/malungkot
4.adhikain-layunin
5.sisibol-tutubo

||
1.pana-uunlad ng tao ang wika dahil ang wika ang siyang ginagamit upang iparating ang kanyang saloobin at ginagamit din ang wika para makipagkomunikasyon sa ibang tao.
*ang wika naman ang siyang nagpapa-unlad sa tao sapagkat ito'y malaking tulong sa larangan ng edukasyon upang hubugin ang kabuuang pagkatao ng isang nilalang na siyay maging isang taong maka-dios,makabayan,makatao at makakalikasan.Ito'y makakatulong din sa isang tao sa kanyang pakikisalamuha sa kanyang mga kapwa sa lipunang kanyang ginagalawan,at ito'y magtatagumpay sa kanyag prosesyon o hanapbuhay na isang mamamayan.

2.ang kaugnayan ng wika at kultura ay kapwa nagsimula sa pinakapayak na nagpatuloy sa pag-unlad sa paglipas ng mga taon hanggang sa maging masalimuot.

Anonymous said...

RICHELLE CAMMAGAY
BSBA
5110063

1.
1.MAPAPASUBALIAN-MAPASINUNGALINGAN
2MAYORYANG PANGKAT-MARAMI
3.MASALIMUOT-MAGULO,MALUNGKOT
4.ADHIKAIN-LAYUNIN
5.SISIBOL-TUTUBO

11.
1.Pinaunlad ng tao a wika dahil ang wika ang siyang ginagamit upang iparating ang kanyang saloobin a ginagamit din ang wika para makipagkomunikasiyon sa ibang tao.
*Ang wika naman ang nagpapaunlad sa tao sapagkat ito'y malaking tulong ito sa larangan ng edukasyon upang hbugin ang kabuuang pagkatao ng isang nilalang na siya'y maging isang taong MAKA-DIYOS,MAKABAYAN,MAKATAO,AT MAKAKALIKASAN. Ito'y makakatuling din sa isag tao sa kanyang pakikisalamuha sa kanyang mga kapwa sa lipunang kanyang ginagalawan, at ito'y magtatagumpay sa kanyang prosesyon o hanapbuhay ng isang mamamayan.

2.Ang kaugnayan ng wika at kultura ay kapwa nagsimula sa pinakapayak na nagpatuloy sa pag-unlad sa paglipas ng mga panahon hanggang sa maging masalimuot.

Anonymous said...

RICHELLE CAMMAGAY
BSBA
5110063

ANSWERS:
1.MAPAPASINUNGALINGAN
2.MARAMI
3.MAGULO
4.LAYUNIN
5.TUTUBO

11
1.Pinauunlad ng tao ang wika dahil ang wika ang siyang ginagamit upang iparating ang kanyang saloobin at ginagamit din ang wika para makipagkomunikasiyon sa ibang tao.
*Ang wika naman ang nagpapaunlad sa tao sapagkat ito'y malaking tulong sa larangan ng edukasyon upang hubugin ang kabuuang pagkatao ng isang nilalang na siya'y maging isang taong MAKADIYOS, MAKATAO, AT MAKAKALIKASAN. Ito'y makatutulong din sa isang tao sa kanyang pakikisalamuha sa kanyang mga kapwa sa lipunang kanyang ginagalawan, at itoy magtatagumpay sa kanyang prosesyon o hanapbuhay ng isang mamamayan.

2.Ang kaugnayan ng wika sa kultura ay kapwa nagsimula sa pinakapayak na nagpatuloy sa pag-unlad sa paglipas ng mga taon hanggang sa maging masalimuot.

Anonymous said...

ANNA LUZ DAYNE CONDE
BSBA

*ANSWERS:

1.MAPAPASINUNGALINGAN
2.MARAMI
3.MAGULO
4.LAYUNIN
5.TUTUBO

11:
1.Bawat bansa sa lahat ng bahagi ng daigdig ay may sariling wikang ginagamit sa pakikipagtalastasan. Ang isang bansang malaya at maunlad ay may wikang maunlad at malaganap. Tulad nga ng sabi ni simoun sa aklat na el filibusterismo, mananatiling malaya ang isang bansa kung ang tao'y nakapag-iisip ng malaya. Pinauunlad ng tao ang wika sa pamamagitan ng paggamit at pagpapahalaga dito. Habang umuunlad naman ang tao, nalilinang ang wikang bumabagay sa kanyang pangangailangan sa buhay. Maraming paraan ng pakikipagtalastasan ngunit pinkamabisa at pinakamahalaga ang wika sapagkat buong linaw nw naipapahayag ng tao ang lahat ng kanyang nasa isip at nadarama.

2.Magkalakip ang ugnayan ng wika at kultura.Ang kultura ay likha ng tao.Ang wika ay taal sa tao.Kahit na nga ito'y taal,ang wika ay likha ng tao,gaya ng kultura.
Ang wika bilang likha ng tao ay ginagamit sa pakikipagtalastasan o komunikasyon.Ito ay binubuo ng mga tunog na nanggagaling sa ating bibig.Ayon sa mga dalubhasa ng wika,ang ating bunganga ay ay kayang bumuo ng anim-na-raang iba't ibang tunog, subalit ang isang wika ay namimili lamang ng mahigit o kumulang na labing lima hanggang anim-na-pung talatinigan.Ang pagbubuo ng salita at paglalapat ng kahulugan ay gawain ng tao ng isang wika.Dahilan dito,ito'y isinasama sa kategorya ng kultura.Ang wika ay magandang bahagi ng kultura.Samakatuwid, ang wika ay kultura; at nakapaloob ang kultura sa wika.

Anonymous said...

Tamagos,Sarah A.
BSBA1
5110143


TALASALITAAN:

Ibigay ang kahulugan ng mga sumusunod na mga salita at ang mga pinagkunan (references) nito.


1. mapasusubalian=
2. mayoryang pangkat=malalaking grupo
3. masalimuot=hindi madali o mahirap makalimutan
4. adhikain=tungkulin o hangarin
5. sisibol=tutubo


PAG-UNAWA

1. Ipaliwanag ang ibig sabihin ng ''Pinauunlad ng tao ang wika at wika naman ang nagpapaunlad sa tao.''
*pinapaunlad ng mga tao ang mga wika sa pamamagitan ng mga paggamit ng mga salita ayun sa panahon at generasyon.
*ang wika naman ay nagpapaunlad sa mga tao sa mga paraan ng mga paguusap ng dalawa o higit pang mga grupo ng mga tao at hindi din sila magkakaintindihan kung walang wika o mga salita.

2. Talakayain ang kaugnayan ng wika at kultura.
*ang mga kaugnayan ng wika sa kultura....
.ang wika ay nakabase sa isang kultura o luigar ng mga tao halimbawa na lng ang mga pilipino...ito ay ang mga tulad sa lugar ng ilo-ilo,batanggas at marami pang lugar dito sa ating bansa na ang tawag sa kanilang mga salita ay sumusunod din sa pangalan ng kanilang lugar at ito ay ang ilocano,batanggenio at iba pa.
.ang wika at kultura ay hindi kayang paghiwalayin taon man ang lumipas..

Anonymous said...

1.
2.pangkat o bilang sa populasyonn na nakararami ang bilang.
3.bangungot.
4.mithiin.
5.uusbong.

1.ang tao ang nagpapaunlad sa wika dahil ito ang siyang gumagamit at nag iimbento ng mga salita o wika na siyang nagpapabago ng kaniy-kaniyang ibig sabihin.
-at ang wika naman ang nagpapaunlad sa tao dahil ang wika nagsisilbing instrumeto o sandata ng kanyang pakikipag ugnayan sa kanyang kapwa.
2.ang kultura ay binubuo ng mga sinaunang gawain o tradisyon na pinapasa pasa sa iba't ibang henerasyon sa pamamagitan ng wika.richell i. dela cruz
5110096
bsa

Anonymous said...

OLIVA, JENE A.
BSA
5112158


TALASALITAAN:

1. mapasisinungalingan
2.mas nakararami
3.magulo Filipino\English Webster Dictionary
4.pangarap Filipino\English Webster Dictionary
5.tutubo Filipino\English Webster DictionaryPAG-UNAWA:

1. Paano nga ba pinapaunlad ng tao ang wika. Napapaunlad ng tao ang wika sa pamamagitan ng tamang paggamit at pagbikas nito. At mas lalong mapapaunlad ito kapag binigyan mo ng mas importansya ang kinagisnan mong wika. Gaya nating mga tagalog pwede tayong gumamit ng ibang salita pero huwag nating kakalimutan kung anu ba talaga ang tama.
Paano nga ba rin napapaunlad ng wika ang tao? Para sa akin napapaunlad ng wika ang tao kasi kung wala ito hindi tayo magkakaintindihan mahihirapang tayong magdesisyon sa mga bagay-bagay kasi ang wika ay pinakaimportante sa ating mga tao at higit sa lahat sa ating mga Pilipino.


2. Ang wika at kultura ng mga mamamayan ay magkaugnay at hindi maaaring paghiwalayin. Ang mga tao'y may wika sapagkat sila'y may kultura. Naaangkop ang bawat wika sa kulturang nakabuhol dito. Magagamit din ang isang wikang banyaga sa isang pamayanan ngunit hindi ito kasimbisa ng wikang sarili ng mga mamamayan. Ang wikang dayuhan ay hindi kailanman makapaghahayag ng ating kultura nang kasimbisa ng ating pambansang wika.

Anonymous said...

Charlina Dawn H. Carbonilla
BSBA-1

Takdang Aralin sa Pagbasa at Pagsulat sa Iba't Ibang
Disiplina (2nd Semester, AY 2011-2012)TALASALITAAN:

Ibigay ang kahulugan ng mga sumusunod na mga salita at ang mga
pinagkunan (references) nito.

1. mapasusubalian
isang salitang tagalog na ang kahulugan ay nagmula sa
dalawang bahagi ng salitang ito.Una, ang "pasu" na siyang
pasiya o naisipang gawain at ang "bali" na siyang paghadlang
sa pagpapatuloy ng gagawain o iisipin dahil may mahalagang dahilan
na bagu palamang nalaman o naunawaan.Ang salitang ito ay ginagamit
kapag may higit na matimbang na bahagi ang katuwiran ng kabilang aspeto
ng pangunawa o kaisipan katulad ng pagtakbo sa politika na may kadikit o
kasabay na kaibigan o kamaganak na sa halip na ituloy ay ginamit ang pasubali
o pasiyang binali para ingatan ang magandang samahan ng magkaibigan o kadikit
sa buhay sa isang lipunan.
source:http://tl.wikipedia.org/wiki/Pasubali
2. mayoryang pangkat
ang mayorya ay 90%, nakatira sa lungsod ,at lahat na sa sibilisasyon.
ito ay mga tagalog,cebuano,kapampangan at iba pa.
sa sariling pagpapaliwanag. ito ay ang mga pagkat ng tao
sa isang lugar na sumasabay sa sibilisasyon, mga naninirahan sa lungsod
o sa madaling salita ay mga mamamayan.
source:http://tl.answers.com/Q/Ano_ang_mayorya_at_minoryang_pangkat_etniko
3. masalimuot
Ang masalimuot ay nangangahulugan ng hindi madali o
mahirap na paggawa ng isang bagay kumbaga ito ay nangangailangan
ng ibayo at maingat na paraan ng pagsasakatuparan ng partikyular
na gawain at sumusunod sa alinmang tuntunin at proseso.
source:http://tl.answers.com/Q/Ano_ang_ibig_sabihin_ng_masalimuot
4. adhikain
isang salita na malapit sa kahulugan ng layunin.
Ang salitang adhikain ay patungkol sa pakay o layunin na
may kahabaanang panahon na nasasaklawan. Ang layunin ay gamit
panandalian lamang, samantala ang adhikainay pangmatagalan na
nasasaklawan ng mahabang panahon ng matagal na gampanin. halimbawa-
layunin kong matuto ng kaalaman tungkol sa mga salita. Adhikain kong
matuto ng ibat ibang wika upang magamit ko sa pagtuturo at pakikipagtalastasan
sa ibat ibang tao dahil sa kalikasan ng ginagawa kong gampanin sa gawaing ito.
source:http://tl.wiktionary.org/wiki/adhikain
5. sisibol
ang paglaki, pagsisimula, pagbunga, pag-unlad.
(self explanation)


PAG-UNAWA-ikaw dapat magsagot nito

1. Ipaliwanag ang ibig sabihin ng ''Pinauunlad ng tao
ang wika at wika naman ang nagpapaunlad sa tao.''
2. Talakayain ang kaugnayan ng wika at kultura.

Post a Comment

Infolinks In Text Ads

top