Takdang Aralin Bilang 2 sa Gamiting Filipino (2nd Sem, AY 2011-2012)


1. Magbigay ng limang (5) pangungusap sa baligtad na ayos at limang (5) pangungusap sa karaniwang ayos.

2. Palawakin ang sumusunod na mga pangungusap sa pamamagitan ng paggamit ng mga paningit at panuring.

a. Sang-ayon ako sa sinasabi niya tungkol sa kapabayaan ng gobyerno.
b. Sana ay hindi na maulit ang trahedyang ito.
c. Idedemanda ko ang may kagagawan nito.
d. Lumayas ka sa pamamahay ko!
e. Saan ka galing kagabi?

5 comments:

Anonymous said...

Rebutazo.E
Gamiting Filipino

1.Magbigay ng limang (5) pangungusap sa baligtad na ayos at limang (5) pangungusap sa karaniwang ayos
5 pangungusap na nasa baligtad na ayos
1.Si Mara ay nagbabago para sa kanyang Ina.
2. Ang mga tao ay sabay-sabay na nagtungo sa simbahan.
3. Siya ay natuwa sa naganap na pagbabago.
4. Ang mahiwagang babae ay nakangiti ds kanya.
5.Ang kapaligiran ay tunay na malinis.
5 pangungusap na nasa karaniwang ayos
1.Tinungo ni Nita ang puno.
2.Nakita ni Nita ang nangyari sa puno.
3.Masarap ang bunga ng lansones.
4.Magbago na tayo para sa ikauunlad ng bansa.
5.Tumulong ang kabataan sa proyekto ng pamayanan.
2. Palawakin ang sumusunod na mga pangungusap sa pamamagitan ng paggamit ng mga paningit at panuring
a.)Sang-ayon ako sa sinasabi niya tungkol sa kapabayaan ng gobyerno.
*Lubos po akong sumasang-ayon sa sinasabi niya tungkol sa kapabayaan ng gobyerno.
b.) Sana ay hindi na maulit ang trahedyang ito.
*Sana nga ay hindi na maulit ang trahedyang ito.
c.)Idedemanda ko ang may kagagawan nito.
*Idedemanda ko ho ang may kagagawan nito.
d.)Lumayas ka sa pamamahay ko!
*Lumayas ka nga sa pamamahay ko!
e.)Saan ka galling kagabi?
*Saan k aba galling kaga

Anonymous said...

Jona Rose Escopel
BSED-II

1) Lima (5) pangungusap sa baligtad na ayos.

1. Ang aking pag-aaral ay napakahalaga para sa akin.
2. Ang milagrosong simbahan ay dinarayo ng mga tao.
3. Ako ay may masamang nararamdaman.
4. Ang kalikasan ay kailangan nating alagaan sa lahat ng oras.
5. Si Apolinario Escopel ay isang magulang na maipagmamalaki.

Lima (5) pangungusap sa karaniwang ayos.

1. Matatapos lang ang ating problema kung magtutulungan tayo.
2. Pagpapakumbaba ang susi sa maayos na relasyon.
3. Maganda ang takbo ng aking buhay sa kasalukuyan.
4. Hindi na maibabalik ang nawala na.
5. Tapos na ang lahat.

2) Palawakin ang sumusunod na mga pangungusap sa pamamagitan ng paggamit ng mga paningit at panuring.

1.Sang-ayon ako sa sinasabi niya tungkol sa kapabayaan ng gobyerno.
a) Sang-ayon din ako sa lantarang sinasabi niya tungkol sa kapabayaan ng bulok na gobyerno.
2. Sana ay hindi na maulit ang trahedyang ito.
b) Sana ay hindi na naman maulit ang masaklap na trahedyang ito.
3. Idedemanda ko ang may kagagawan nito.
c) Kaya idedemanda ko rin ang walang kwentang may kagagawan nito.
4. Lumayas ka sa pamamahay ko!
d) Lumayas ka lang sa magandang pamamahay ko ay maligaya na ako!
5. Saan ka galing kagabi?
e) Saan ka ba kasi galing kagabi at puyat na puyat ka?

Anonymous said...

Gayagaya,Angelie
1.Limang(5)pangungusap na nasa baligtad na ayos.
a.)Si Marie ay nagwawalis ng kanilang bakuran.
b.)Kami ay nagsisimba tuwing linggo.
c.)Ako ay kumain ng dalandan kagabi.
d.)Ang presyo ng mga bilihin ay tumataas.
e.)Kami ay magbabakasyon sa darating na Abril.
Limang(5) pangungusap na nasa karaniwang ayos.
a.)Nagwawalis ng kanilang bakuran si Maria.
b.)Nagsisimba kami tuwing linggo.
c.)Kumain ako ng dalandan kagabi.
d.)Tumataas ang presyo ng mga bilihin.
e.)Magbabakasyon kami sa darating na Abril.
2.)a.)Sang-ayon din ako sa halos na sinasabi niya tungkol sa kapabayaan ng gobyerno sa ating bansa.
b.)Sana ay hindi na maulit ang karamihang trahedyang ito na nangyari dito sa mundo.
c.)Idedemanda ko daw ang kung sinuman ang may kagagawan nito doon sa barangay.
d.)Lumayas ka na dito sa maganda kung pamamahay.
e.)Saan ka naman galimg simula kagabi?

Anonymous said...

Rowena C. Muñov
BEED

1.

Baligtad na ayos
1. May bahagi rin ang estado sa usapin ng diborsyo.
2. Sa paaralan hinahatid ni Mang Pedro ang kanyang anak.
3. Tumataba-taba karin ngunit lalong gumaganda.
4. Roon tayo magkita-kita
5. Sa paaralan masayang magkita-kita ang makaklasi.

Karaniwang ayos
1. Magkita-kita tayo roon.
2. Kailangan maging mahigpit ang batas.
3. Si ana ay lalong gumaganda.
4. Maganada ang talakayin namin sa klasi.
5. Ang pamilya ni Mang Pedro ay masayang nagdiwang sa pasko.

2.
a. Sang-ayon ako kasi sinasabi niya naman ay tungkol sa kababayan ng gobyerno na naging hindi maayos ang panukala nila.
b. Sana naman ay hindi na maulit ang trahedya na sinapit nito.
c. Kaya idedemanda ko ang may kagagawan nito sa ating pamilya.
d. Kasi lumayas ka sa pamamahay ko yan tuloy napahamak ka.
e. Saan ka nga galing kagabi nakita ka daw sa harap ng tindaha ni aling rosa.

Anonymous said...

Jennelyn Varja
1. Baligtad
1. Sa tindahan nagkakagulo ang mga tao.
2. Sa paaralan naglilines si aling Elbie.
3. Nagbabakasyon ang mga magkakamag-anak sa probinsya.
4. Nagluluto si aling Linda ng tinulang manok.
5. Naglalaba si aling Leli sa tabi ng ilog.
Karaniwang ayos
1. Si aling Sine ay naglilines sa bakuran.
2. Pupunta tayo roon.
3. Si aling linda ay tinuturuan niyang mg-aral ang kanyang anak.
4. Si aling rosa ay abalang nagluluto.
5. Ang mga tauhan ni mang Cardo ay umaapilang tumaas ang kanilang sahod.

2. a. Sang ayon naman ako sinasabi niya tungkol sa kapabayaan na gobyerno.
b. Sana naman ay hindi na maulit ang trahedyang ito.
c. Ididimanda ko ang may sala sa ating buhay.
d. Lumayas ka naman sa pamamahay ko.
e. Saan ka nga galing kagabi hinahanap kita.

Post a Comment

Infolinks In Text Ads

top