Sulat Para sa Christmas Caroling


                          The Fisher Valley College
                          “A Christ-Centered Institution”
                          Phase 2, Bgy. Pinagsama, Taguig City
                             (02) 394-6695Ika-6 ng Disyembre 2011


Mahal na Ginoo/Binibini:

Magandang araw po sa inyo!

            Kami po ay mga mag-aaral sa The Fisher Valley College, Lungsod ng Taguig at kasalukuyang kumukuha ng Civic Welfare Training Services 2. Kami po ay magsasagawa ng isang Advance Christmas Caroling sa inyong tahanan upang kami ay makalikom ng karagdagang pondo na aming gagamitin sa aming proyekto na Community Service sa Tomasa Avenue (Pusawan), Bgy. Ususan, Taguig City mula Enero hanggang Marso 2012. Ang lugar na ito ay isa sa mga pinakamahihirap na lugar dito sa lungsod ng Taguig. Layunin po namin na makatulong sa mga naninirahan doon sa abot ng aming makakaya.

            Lumalapit po kami sa inyo upang humingi ng kaunting donasyon na maaring makatulong ng malaki sa mga taong nangangailangan sa nasabing lugar. Ang inyong maiiambag ay aming tutumbasan naman ng isang presentasyon na aming inihanda.

            Kami po ay umaasa sa inyong partisipasyon. Pagpalain kayo ng Poong Maykapal.

            Isang Maligayang Pasko at Manigong Bagong Taon sa inyo at sa inyong buong pamilya! Maraming salamat po.


Lubos na gumagalang,


Arman Lacanlale
Pangulo ng KlaseNilagdaan nila:

Mr. Marlon B. Raquel
Propesor ng NSTP 2


Mrs. Marianne Astor-Mojar                                                                
Tagapamahala ng TFVC C5 Annex

0 comments:

Post a Comment

Infolinks In Text Ads

top