Takdang Aralin 4 sa Panitikang FIlipino

Magtala ng tig-iisang pamagat ng mga sumusunod kasama ang awtor ng bawat isa. Pagkatapos, tukuyin ang tema (pag-ibig, paghihiganti, pulitika, relihiyon, atbp), interpretasyon sa teksto, at mahalagang aral na natutunan mula sa tekstong napili.

I. TULA
1. Pamagat: _______________
2. May-akda: _____________
3. Tema: _________________
4. Interpretasyon: ____________
5. Mahahalagang aral: _____________________II.MAIKLING KUWENTO
1. Pamagat: _______________
2. May-akda: _____________
3. Tema: _________________
4. Interpretasyon: ____________
5. Mahahalagang aral: _____________________III. NOBELA
1. Pamagat: _______________
2. May-akda: _____________
3. Tema: _________________
4. Interpretasyon: ____________
5. Mahahalagang aral: _____________________

IV. DULA
1. Pamagat: _______________
2. May-akda: _____________
3. Tema: _________________
4. Interpretasyon: ____________
5. Mahahalagang aral: _____________________V. SANAYSAY
1. Pamagat: _______________
2. May-akda: _____________
3. Tema: _________________
4. Interpretasyon: ____________
5. Mahahalagang aral: _____________________

40 comments:

Anonymous said...

FELITA J. CALIBOSO
BSE


I. TULA
1. Pamagat: Likhang Humihingi ng Kalinga
2. May-akda: Felita J. Caliboso
3. Tema:Patungkol ito sa KALIKASAN
4. Interpretasyon: Ang tulang ito ay nakatuon o umiikot lang sa ating kalikasan.Itinala ko sa tulang ito ang ganda ng kalikasan noon na ngayon ay unti unti nang nasisira dahil sa kagagawan ng mga taong makasarili at walang disiplina. Hinikayat ko ang makakabasa nito na dapat nating alagaan ang kalikasang minsang ipinamana sa atin ng ating Poong Maykapal.
5. Mahahalagang aral: kailangan nating alagaan at protektahan ang kalikasan na nilikha ng Diyos.


II.MAIKLING KUWENTO
1. Pamagat:Handog Sa Kanyang Ina
2. May-akda: Rogelio R. Sicat
3. Tema: Pag-ibig sa ina
4. Interpretasyon: Ito ay isang kwento ng isang anak na gustong bigyan ng regalo ang kanyang ina sa kaarawan nito sa kahit payak lamang na regalo. Ang regalo ang sumisimbolo sa kwentong ito sapagkat ito ay nagpapakita ng pagmamahal at pagsusukli sa mga taong nagmamahal sa iyo.

5. Mahahalagang aral: Anumang ihandog mo o anuman ang ihandog sayo. Malaki man o maliit o maliit dapat ay marunong kang magpahalaga. Ang tunay na pagmamahal ay wala sa halaga kundi nasa puso't pagpapakita ng mabuting gawa.

III. NOBELA
1. Pamagat:Mapanganib ang pluma
2. May-akda: Faustino Aguilar
3. Tema:Pagnanasa ng pari sa materyal na bagay
4. Interpretasyon: ito ay isang nobela tungkol sa dalawang paring gustong makuha ang kayamanan, sumasalamin din sa maiitim nilang sutana, at kaugnay ng pagnanasang matustusan ang materyal na pangangailangan ng mga pari.Pambihira ang nobela ni Aguilar dahil ipinakikita nito kung paano ang relihiyon ay nagiging lunsaran ng diyabolikong indoktrinasyon, gaya sa politika, at ng komodipikasyon ng kaligtasan at pananampalataya, na ang sukdulan ay ang pagkatiwalag sa sarili ng tao.
5. Mahahalagang aral: hinditayo pwedeng manakit ng isang tao para lamang sa pansarili nating kagustuhan at kailangan nating gampanan ang ating mga responsibilidad ng walang nasasaktang tao o ginagamit na tao.
IV. DULA
1. Pamagat: Bahay-kubo
2. May-akda: Laura B. Corpuz at Pacita D. Morales
3. Tema:PASKO SA ISANG PAMILYA
4. Interpretasyon:ito ay isang pasko sa simpeng tahanan na isang pamilyang msaya at sagana sa pagmamahal.
5. Mahahalagang aral:kahit na walang handa sa araw ng pasko basta't kumpleto ang pamilya ay isang espesyal na biyaya na ito na ating natanggap.V. SANAYSAY
1. Pamagat: Iba ang Pinoy
2. May-akda:Princess O. Canlas
3.tema-pag-ibig sa bansang pinagmulan
4. Interpretasyon: inilalahad ng awtor sa sanaysay na ito na iba talaga ang pinoy dahil tayong mga pinoy ay mapagkawanggawa,
masasabi ring matulungin sa kapwa, magalang, mabait, mapagbigay,
mapagpaumanhin, mapagtimpi, o mapang-unawa. At ang
pagkakawanggawang ito ang makikita sa mga Pilipino. Isang katangiang higit
sa kayamanan.
5. Mahahalagang aral: ipagmalaki natin ang bansang pinagmulan natin, ang PILIPINAS!

Anonymous said...

GIRLIE UBANDO
1st BSHRM

I. TULA
1. Pamagat:Ipinagpalit mo
2. May-akda: Avon Adarna
3. Tema: Kulturang Pilipino
4. Interpretasyon: Dapat wag natin kalimutan ang nagisnan nating kultura
5. Mahahalagang aral: Matuto tayong tangkilikin ang sariling atin at pahalagahan natin ang naiwan ng ating mga ninuno.

II.MAIKLING KUWENTO
1. Pamagat:Bagong Kaibigan
2. May-akda: G. Bernard Umali
3. Tema: Pagkakaibigan
4. Interpretasyon: Ipinapahiwatig sa kwento kung paano humanap ng isang kaibigan
5. Mahahalagang aral: bago tayo makipag kaibigan sa isang tao dapat kilalanin muna natin ito ng husto na alam mong isa syang tunay na kaibigan.

III. NOBELA
1. Pamagat: Florante at Laura
2. May-akda: Francisco Baltazar
3. Tema: Pag-ibig
4. Interpretasyon: Nagustuhan ko sa kwento ay yong pagtakas ni laura at puamayag na magpkasal sa sultan para lang maligtas ang kasintahan na si florante.
5. Mahahalagang aral: gawin ang lahat wag lang mapahamak ang minamahal.

IV. DULA
1. Pamagat: Himala
2. May-akda:Ricky Lee
3. Tema: Relihiyon
4. Interpretasyon: Isinisiwalat sa kwento na hindi totoong may himala at ang himala, at ang himala ay nasa puso ng tao at nasa puso ng lahat.
5. Mahahalagang aral: Dapat wag magtiwala sa himala.

V. SANAYSAY
1. Pamagat: Ang Ningning At Liwanag
2. May-akda: Emilio Jacinto
3. Tema: Lipunan
4. Interpretasyon: Nagustuhan ko po yong kwento kc maganda yong ipinapahiwatig nila sa lipunan at sa tao.
5. Mahahalagang aral: Dapat lahat ng problema o pagsubok, dapat harapin, my bagyo mat may lirim.

Anonymous said...

BAGUIO, RACHEL R.
BSIT-I


Mga Sagot:

I. TULA
1. Pamagat: Ipinagpalit Mo
2. May-akda: Avon Adarna
3. Tema: Tradisyon at Kultura ng mga Pilipino; wag isantabi at pagyamanin ito.
4. Interpretasyon: Unti-unti nang nakakalimutan ang dating nakaugalian dahil sa iba't-ibang impluwensya sa atin.
5. Mahahalagang aral:Kailangang pahalagahan natin ang sariling atin at kung ano ang mayroon tayo dahil sa pamamagitan nito, tayo din ang makikinabang at maaaring umunlad ang bawat isa.


II.MAIKLING KUWENTO
1. Pamagat: May katapusan din ang mga bagay na walang kabuluhan gaya ng mga importanteng bagay.
2. May-akda: Patirckman
3. Tema: Ang pagiging ilusyunado, sugat sa puso ang dulot.
4. Interpretasyon: Minsan nagiging kampante tayo na makukuha natin ang isang bagay ngunit sa bandang huli,tayo ay bigo rin pala.
5. Mahahalagang aral:Huwag ipilit ang sarili sa mga taong ayaw sayo at huwag maging ilusyunado dahil sa bandang huli, ikaw lang din ang masasaktan.


III. NOBELA
1. Pamagat:Banaag at sikat
2. May-akda:Lope K. Santos
3. Tema:Pagkakaibang hindi nababahiran ng pagdanak ng dugo.
4. Interpretasyon:Madami pa ang mga taong pantay-pantay ang pagtingin sa lahat at gumagawa ng kabutihan sa kapwa.
5. Mahahalagang aral:Hindi dapat pairalin ang karahasan upang mahalin ng mga nasasakupan at nang hindi mapahamak.

IV. DULA
1. Pamagat: Himala
2. May-akda:Ricky Lee
3. Tema:Ang himala ay nasa puso ng tao, nasa puso nating lahat.
4. Interpretasyon: Tayo mismo ang gumagawa ng himala.
5. Mahahalagang aral:Mas gugustuhin pa ng tao na mamatay ng may saysay kaysa gumawa ng kasamaan habang sya'y nabubuhay.


V. SANAYSAY
1. Pamagat:Iba ang Pinoy
2. May-akda:Princess O. Canlas
3. Tema: Tayo'y mga Pilipino, nananalayatay sa ating ugat ang dugong kristiyano.
4. Interpretasyon: Ang pinoy ay may kusang
loob na pagtulong sa mga taong nasa paligid, kilala man nya ang mga ito o hindi.
5. Mahahalagang aral:Ipagpatuloy ang mga mabubuting gawi tulad halimbawa ng kusang pagtulong sa kapwa at nang hindi napipilitan lamang.

Anonymous said...

MALUYO JULIET C.
BSHRM

Magtala ng tig-iisang pamagat ng mga sumusunod kasama ang awtor ng bawat isa. Pagkatapos, tukuyin ang tema (pag-ibig, paghihiganti, pulitika, relihiyon, atbp), interpretasyon sa teksto, at mahalagang aral na natutunan mula sa tekstong napili.

I. TULA
1. Pamagat: May Bagyo at Rilim
2. May-akda: ( hindi kilala )
3. Tema: Tungkol sa dyos.
4. Interpretasyon:kahit anong bagyo huwag nawalan ng pagasa.
5. Mahahalagang aral: sa agos ng Buhay dapat sumabay at maging matatag dahil may diyos na nariyan.II.MAIKLING KUWENTO
1. Pamagat: Suyuan sa tubigan
2. May-akda: Marco Pineda
3. Tema: Pag-iibigan
4. Interpretasyon: Sa tubigan dahil binibigyan nila ng buhay at interpretasyon ang tubigan at doun nagsimula ang pag iibigan.
5. Mahahalagang aral:Hindi nawawalan ng pag -asa dahil kung matatag ka talaga ang ilog o sapa ay sumosimbolo sa pag iibigan ng dalawang tao at walang tigil ng pag agos kaya dapat ikaw di mawalan ng pag asa.III. NOBELA
1. Pamagat: Florante at Laura
2. May-akda: Francisco Baltazar
3. Tema: Nobelang Romansa
4. Interpretasyon : Pag lalaban ng pag iibigan ng dalawang tao.
5. Mahahalagang aral: Ginagawa ang lahat para lang sa taong mahal.

IV. DULA
1. Pamagat: Himala
2. May-akda: Ricky lee
3. Tema: Proberbyo
4. Interpretasyon: pinapatunayan na walang iba.
5. Mahahalagang aral: Dapat matatag para sa problema at matuto manalig dahil wala naman sa himala ang katuparan ng bawat kagustuhan ng tao.V. SANAYSAY
1. Pamagat: Kaiingat kayo
2. May-akda: Marcelo Delpilar
3. Tema: Pag galang at pag ibig.
4. Interpretasyon: sinasabihsn at pinapangaralan ang mga bata at tao na matuto sumunod.
5. Mahahalagang aral: Ang pag iingat at pagsunod ay hindi masama.

Anonymous said...

Polangco, Renelyn S.
BEED-1


I.TULA
1.Pamagat:Pag-ibig
2.May-akda:Jose Corazon De Jesus
3.Tema:Pag-ibig
4.Interpretasyon:pinapahiwatig na ang pag-ibig ay dakila
5.Mahalagang aral:Wag agad magpapadala sa emosyon. Hindi kailangang magmadali dahil darating rin yung taong hinihintay natin na magmamahal at mag-aalaga sa atin ng lubos.

II.MAIKLING KUWENTO
1.Pamagat: Ginto at Tanso
2.May-akda: Onofre Pagsanjan
3.Tema:himala
4.Interpretasyon:kinukumpara ang simpleng bagay na nangyari sa buhay natin sa isang tanso ngunit ang malaking bagay na nangyayari gaya ng pagkapanalo sa lotto ay inihahalintulad sa isang ginto.
5.Mahalagang aral:Wag magpapasilaw sa pera dahil ang pera ay hindi madadala sa kamatayan. Kahit kailan ay hindi matutumbasan ng pera ang isang buhay. Wika nga "Nasa diyos ang awa nasa tao ang gawa.

III.NOBELA
1.Pamagat: Mani,Pag-ibig at kapalaran
2.May-akda: Teofilo E. Sauco
3.Tema: Pag-ibig ng isang ina
4.Interpretasyon: ang pagmamahal ng isang ina sa kanyang anak ay walang hanggan
5.Mahalagang aral: matutong magpatawad sa nagkasala dahil kung ang diyos nga ay kayang magpatawad,tayo pa kaya na tao lamang?
Napakita ang pagpaparaya ng ina sa anak dahil walang ina ang gugustuhing malungkot ang buhay ng kanyang anak.

IV:DULA
1.Pamagat: Walang Panginoon
2.May-akda: Deogracias Rosario
3.Tema: sakim
4.Interpretasyon: walang kinikilalang panginoon si Don Teong dahil masayado na syang masilaw sa salapi.
5.Mahalagang aral: Lahat ng nangyayari ay may kapahintulutan ng panginoon at wag maging maramot bagkus ay ipamahagi ang biyayang ipinagkaloob ng maykapal.

V.SANAYSAY
1.Pamagat: Iba ang Pinoy
2.May-akda: Princes Canlas
3.Tema: Pagmamalaki sa ating lahi
4.Interpretasyon: makikita ang kaibahan nating mga ,pinoy sa ibang lahi
5.Mahalagang aral:Lahat ay nilalang ng diyos.Pantay pantay lamang ang tingin niya sa atin.Mayaman man o mahirap walang nakakalamang para sa kanya.

Anonymous said...

Maryrose Arcibal
bshrm-1

Tula
1.)Pamagat:kalansay
2.)may-akda: Lope k. Santos
3.)Tema: paghihiganti
4.)iterpretasyon: huwag maging palalo sa kapwa lahat tayo ay mamamatay.
5.)Mahahalagang aral: huwag alilain ang kapwa lahat tayo ay pantay-pantay walang mahirap walang mayaman.

Maikling Kwento
1.)Pamagat:Suyuan sa Tubigan
2.)May-akda:Macario Pineda
3.)Tema: Pagibig
4.)Interpretasyon: Ipakita at ipadama ang iyong nararamdaman sa iyong minamahal
5.)Mahahalagang aral: huwag sumoko o mawalan ng pagasa sa nararamdaman dapat ipakita at ipadama kong gaano mo siya kamahal at dapat marunong din magantay.

NOBELA
1.) Pamagat: Mani,pagibig,at kapalaran
2.) May-akda:Teofilo E. Sauco
3.) Tema: Pagibig
4.) Interpretasyon:pinaglayo ang pagibig dahil sa lihim at pagkakamali
5.) Mahahalagang aral: wag tayong maglihim sa mga mahal natin habang maaga pa sabihin na natin para hindi natin sila masaktan. dapat marung tayong manindigan at tanggapin kong anu ang nagawa natin.

Sanaysay
1.)Pamagat:Katipunan marahas ng mga anak ng bayan
2.)May-akda: Andres Bonifacio
3.)Tema: Paghihiganti
4.)Interpretasyon: Ipaglaban natin ang ating bayan sa mga kaaway o dayuhan.
5.)Mahahalagang aral: huwag tayong mag paalipin at matakot sa mga dayuhan. maging matapang tayo para sa ating bayan at ipaglaban ang ating karapatan sa ating bayan.

Anonymous said...

Jean Rose Barja


Magtala ng tig-iisang pamagat ng mga sumusunod kasama ang awtor ng bawat isa. Pagkatapos, tukuyin ang tema (pag-ibig, paghihiganti, pulitika, relihiyon, atbp), interpretasyon sa teksto, at mahalagang aral na natutunan mula sa tekstong napili.


TULA
1. Pamagat:Pamana
2. May-akda:Jose corazon De Jesus
3. Tema:Pag Ibig
4. Interpretasyon:ang pagmamahal ngisang ina ay hindi mapapantayan ng anumang bagay dito sa mundo kaya dapat ay pahalagahan natin sila habang sila ay nabubuhay pa.
5. Mahahalagang aral: dapat mahalin at pasalamatan ang ating mga magulang dahil sa walang tigil na pag aaruga sa atin at ito ay walang katumbas na yaman.II.MAIKLING KUWENTO
1. Pamagat:luad
2. May-akda: gloria villarama guzman
3. Tema:paghihiganti
4. Interpretasyon: hindi tayo dapat mainggit sa iba upang hindi ito pag simulan ng away lalo na sa isang pamilya.
5. Mahahalagang aral:ang pagdidisiplina ng anak ay di gawing biro maraming pagsubok yaong makakatagpo.III. NOBELA
1. Pamagat:el filibusterismo
2. May-akda:jose rizal
3. Tema: paghihiganti
4. Interpretasyon:dito ni rizal isinalaysay ang mga nagyaring paghihirap ng mga pilipino sa kamay ng mga kastila.
5. Mahahalagang aral;matutu tayung pahalagahan at ingatan ang ating saliring kultura


IV. DULA
1. Pamagat:kwentong kutsero;ang pulubi
2. May-akda:epifanio g.matute
3. Tema:pulitika
4. Interpretasyon:pra sakin ang ibig sabihin nito ay huwag tayung mapili sa mga bagay bagay lalo na kapag ito ay isang bigay lamang
5. Mahahalagang aral:maging tapat sa tungkuling sinumpaan sa bayan


V. SANAYSAY
1. Pamagat:ang kadakilaan ng diyos
2. May-akda:marcelo h. del pilar
3. Tema:relehiyon
4. Interpretasyon:ayon sa sanaysay hindi na natin kailangan magbukas at bumasa ng pilosopiya o teolohiya at iba pang karunungan upang maranasan ang kadakilaan ng diyos.pagmasdan nalang daw natin ang mga hiyas na inilaganap sa mundo tinitirhan natin,mga sari saring inihahandog sa ating pamatid gutom,uhaw,pansapi sa kahinaan pamanglaw sa ating karimlan dito natin mapapatunayan na may makapangyarihang lumalang dito sa mundo.ayon kay kay marcelo ay hindi niya pinatutunayan na maydiyos.ang pagkakaroon daw ng diyos ay kanya ng tinanggap.ang ibig niyang patunayan ay ang kadakilaan ng diyos sa pamamagitan ng pagpapahalaga sa tanang nilikhaniya.

mahahalagang aral;masiyahan tayo sa biyayang pinagkaloob ng diyos at ito ang magigingkaligayahan natin

Anonymous said...

Name:Mary Grace V. Dagami
Course:I BSHRM

I. TULA
1. Pamagat: Pamana
2. May-akda: Jose Corazon De Jesus
3. Tema: Anak sa Magulang
4. Interpretasyon: ang pagkaulila sa kanyang ina
5. Mahahalagang aral: ang natutunan ko dito,Hindi kailangan ng anak ang yaman ng ina kundi ang pagmamahal ng isang ina at kung paano mag aruga noong na bubuhay pa sya.

II.MAIKLING KUWENTO
1. Pamagat: Usok na Mapupusok na araw
2. May-akda: Ruth S. Mabanglo
3. Tema: Sikolohikal
4. Interpretasyon: Ang pagtaguyod ng kababaihan sa pilipinas
5. Mahahalagang aral: ang natututnan ko naman dio,ang magakaroon ng trabaho sa malalaking opisina na may pinang-hahawakang mataas an puwesto.

III. NOBELA
1. Pamagat: Mga Ibong Mandaragit
2. May-akda: Amado V. Hernandez
3. Tema: Lipunan
4. Interpretasyon: Ang Pagkakaroon ng Digmaan
5. Mahahalagang aral:ang Pagbalik ng kapayapaan at ang pamamalakad
sa kani-kanilang lupa.

IV. DULA
1. Pamagat: Ang Komedya o moro moro
2. May-akda: G.Carlos V. Guierrez
3. Tema: Ang tradison na pinaniniwalaan
4. Interpretasyon: ang pagkaroon ng alitan sa mga ipinaglalaban na tradisyon
5. Mahahalagang aral: upang panatilihin ang kanilang tradisyon sa kani-kanilang mga ninuno.

V. SANAYSAY
1. Pamagat: Munting Ala ala
2. May-akda: Aura
3. Tema: Kalikasan
4. Interpretasyon: Sa dami ng ginagawa nakakalimutan ang mga bagay-bagay
5. Mahahalagang aral: ang mahalaga para sa akin hindi lahat ng bagay ay kailangan sumaya kundi pahalagahan ang kalikasan at huwag aabusuhin dahil habang nandito tayo sa ginagalawan natin naniniwala pa rin ako na ang kalikasan ang syang nagbibigay ng kulay sa lahat.

Anonymous said...

VILMA VILLALOBOS
BSRHM II

I.TULA
1.Pamagat: Pag-ibig sa tinabuang lupa
2.May-akda: Andres Bonifacio
3.Tema: Pag-ibig sa bayan
4.Interpretasyon: Ito ay nag sasaad tungkol sa bayan at pilit sinasakop at ipinaglalaban ito rin ay nagpapakita ng pagtatanggol sa inang bayan.
5.Mahalagang aral: Dapat mag kaisa tayong mga Pilipino at mag tulongan para sa ika-uunlad ng bayan maimpluwinsya.
II.MAIKLING KWENTO
1.pamagat: Ang Lobo at ang Kambing
2.May-akda: Aesop’s Fable
3.Tema: Walang manloloko kung walang magpapaloko
4.Interpretasyon: : Ito ay nagpapakita lamang ng isang ugaling makasarili na walang ibang inisip kundi ang kanyang makasariling kapakanan.
5.Mahahalagang aral: Huwag basta –basta magtitiwala sa ibang tao at matatamis na pananalita dahil hindi mo alam nab aka iyong ikapahamak o iyong pagsisihan sa huli.
III.NOBELA
1.Pamagat: Ang Probinsyana at ang Drayber
2.May akda: Franco Vera Reyes
3.Tema: matalino man napaglalamangan din
4.Interpretasyon: Ito ay nagpapakita lamang ng isang kaugaliang walang kasiguraduhan na pagdidisisyon at nahahantong lamang sa kapahamakan
5.Mahahalagang aral: Huwag basta-basta magdidisisyon kung hindi mo alam ang kahihinatnan ng iyong gagawin mas maigi kung ito ay pinag iisipan mabuti bago gawin dahil alam natin na mahirap magsisi sa bandang huli.

IV.DULA
1.Pamagat: Himala
2.May akda: Ricky Lee
3.Tema: pananampalataya
4.Interpretasyon:Ito ay nagpapakita ng isang pananampalataya na nahaluan ng kasinungalingan,kasalanan,pag aalinlangan,at mga mapagkunwaring pananampalataya
5.Mahahalagang aral: Ang isang pananampalataya ay hindi basta ginagawa o ginagamit upang makapanluko ng tao ito ay sagradong pakikipag relasyon at pag darasal at hindi para sa pansariling kapakanan lamang.
V.SANAYSAY
1.Pamagat: Iba ang Pinoy
2.May akda: Princess O Canlas
3.Tema: Dugong Pinoy
4.Interpretasyon:Ang isang dugong Pilipino ay makikita at malalaman mo ang kanyang katangian sa pagiging masipag,mapagmahal sa kapwa tao, matulungin at mapagmahal sa Dios
5.Mahahalagang aral: Ang isang katangian ng Pilipino ay dapat kilalanin at huwag baliwalain dahil isa ito sa angkop upang mas makilala at mapag unlad an gating lahi at likas sa ating mga Pilipino ang pagkakawang-gawa at dapat nating pagyamanin ito.

Anonymous said...

VILMA VILLALOBOS
BSRHM II

I.TULA
1.Pamagat: Pag-ibig sa tinabuang lupa
2.May-akda: Andres Bonifacio
3.Tema: Pag-ibig sa bayan
4.Interpretasyon: Ito ay nag sasaad tungkol sa bayan at pilit sinasakop at ipinaglalaban ito rin ay nagpapakita ng pagtatanggol sa inang bayan.
5.Mahalagang aral: Dapat mag kaisa tayong mga Pilipino at mag tulongan para sa ika-uunlad ng bayan maimpluwinsya.
II.MAIKLING KWENTO
1.pamagat: Ang Lobo at ang Kambing
2.May-akda: Aesop’s Fable
3.Tema: Walang manloloko kung walang magpapaloko
4.Interpretasyon: : Ito ay nagpapakita lamang ng isang ugaling makasarili na walang ibang inisip kundi ang kanyang makasariling kapakanan.
5.Mahahalagang aral: Huwag basta –basta magtitiwala sa ibang tao at matatamis na pananalita dahil hindi mo alam nab aka iyong ikapahamak o iyong pagsisihan sa huli.
III.NOBELA
1.Pamagat: Ang Probinsyana at ang Drayber
2.May akda: Franco Vera Reyes
3.Tema: matalino man napaglalamangan din
4.Interpretasyon: Ito ay nagpapakita lamang ng isang kaugaliang walang kasiguraduhan na pagdidisisyon at nahahantong lamang sa kapahamakan
5.Mahahalagang aral: Huwag basta-basta magdidisisyon kung hindi mo alam ang kahihinatnan ng iyong gagawin mas maigi kung ito ay pinag iisipan mabuti bago gawin dahil alam natin na mahirap magsisi sa bandang huli.

IV.DULA
1.Pamagat: Himala
2.May akda: Ricky Lee
3.Tema: pananampalataya
4.Interpretasyon:Ito ay nagpapakita ng isang pananampalataya na nahaluan ng kasinungalingan,kasalanan,pag aalinlangan,at mga mapagkunwaring pananampalataya
5.Mahahalagang aral: Ang isang pananampalataya ay hindi basta ginagawa o ginagamit upang makapanluko ng tao ito ay sagradong pakikipag relasyon at pag darasal at hindi para sa pansariling kapakanan lamang.
V.SANAYSAY
1.Pamagat: Iba ang Pinoy
2.May akda: Princess O Canlas
3.Tema: Dugong Pinoy
4.Interpretasyon:Ang isang dugong Pilipino ay makikita at malalaman mo ang kanyang katangian sa pagiging masipag,mapagmahal sa kapwa tao, matulungin at mapagmahal sa Dios
5.Mahahalagang aral: Ang isang katangian ng Pilipino ay dapat kilalanin at huwag baliwalain dahil isa ito sa angkop upang mas makilala at mapag unlad an gating lahi at likas sa ating mga Pilipino ang pagkakawang-gawa at dapat nating pagyamanin ito.

Anonymous said...

Miguel g. rivera
BSHRM
TULA:
1.PAMAGAT: Sa aking kababata
2.MAY-AKDA: Jose rizal
3.TEMA: Tungkol sa pagmamahal ng sariling atin, at atin itong pangalagaan
4.INTERPRETASYON: Inilalarawan dito ang pagpapahalaga, at pagmamahal sa ating sariling bansa.
5.ARAL:Dapat nating mahalin at pangalagaan ang sariling atin.
MAIKLING KWENTO:
1.PAMAGAT: Stokwa
2.MAY-AKDA: Panjo
3.TEMA: tungkol sa pag-aaruga,at pagmamahal ng isang magulang sa kanyang anak.
4.INTERPRETASYON:Inilalarawan dito ang pagpapahalaga ng pagmamahal ng isang anak sa kanyang magulang.
5:ARAL:Dapat nating mahalin ang ating mga magulang at ating pahalagahan ang binibigay nilang pag-aaruga
NOBELA:
1.PAMAGAT:Mani,pag-ibig at kapalaran sa nobela ni Teofilo e. saulo.
2.MAY-AKDA:Roberto anouevo
3.TEMA:Tungkol sa isang magmamani na nawalay sa kanyang mahal sa buhay ngunit hindi nagtagal ay pinagtagpo ulit sila ng tadhana.
4.INTERPRETASYON:Inilalarawan dito ang pagiging isang matatag na tao at matiyaga.
5.ARAL:Huwag tayong susuko sa ating mga problema at dapat ding maging matatag.
DULA:
1.PAMAGAT:Bahay-kubo! pasko
2.MAY-AKDA:Laura b. corpuz at pacita d. morales.
3.TEMA:Tungkol sa masayang pagdiriwang at pagsasama sama ng isang pamilya sa isang mahalagang tradisyon.
4.INTERPRETASYON:Inilalarawan dito ang masasayang pagdiriwang ng masayang tradisyon na samasama ang pamilya.
5.ARAL:Dapat nating pahalagahan ang ating buhay at maging matatag upang ang pagsasama-sama ng pamilya ay maayos at masaya.
SANAYSAY:
1.PAMAGAT:Ang ningning at liwanag
2:MAY-AKDA:Emilio jacinto
3.TEMA;Tungkol sa pamimili ng landas at kung ano ang mahalaga at pagsasalarawan ng kahalagahan ng ningning at liwanag.
4.INTERPRETASYON:inilalarawan ang kahalagahan ngt ningning at liwanag
5.ARAL:huwag tayo masisilaw sa ningning ng salapi at ningning dahil ang tunay na liwanag ay nasa mahal natin sa buhay.

Anonymous said...

I. TULA
1. Pamagat: Sa kabataang Pilipino
2. May-akda: Jose Rizal
3. Tema: kabataan
4. Interpretasyon: ipina hahayag ni Jose Rizal sa kanyang tula sa mga kabataan na gawin ng mga kabataan na gawin ang tama.
5. Mahahalagang aral: Humayo at papagningasin mo ang alab ng iyong isip at talino maganda mong ngala’y ikalat sa mundo at ipagsigawan ang dangal ng tao.II.MAIKLING KUWENTO
1. Pamagat: Ang Matalik kong Kaibigan
2. May-akda: Nancy Galvan
3. Tema: Kaibigan
4. Interpretasyon: ito ay tukol sa isang taong nawalan ng isang kaibigan dahil sa isang aksidente.
5. Mahahalagang aral: Kailangang maging handa sa ano mang oras. Kailangan ang paghingi lagi ng awa at ang kaiinga sa Diyos, at ang pagiging mabait.
III. NOBELA
1. Pamagat: Ang Magmamani (1924)
2. May-akda: Teofilo E. Sauco
3. Tema: Pag-ibig
4. Interpretasyon: Pag-ibig ang ubod ng kuwento, at ipinakita sa nobela ang iba’t ibang antas nito. Halimbawa Ang pag-ibig ni Ingkong Pinong kay Ninay na itinuring na sariling anak bagaman hindi naman kaano-ano.
5. Mahahalagang aral: Tumutubo ang mani saanmang may malusog na lupa o kahit na sa maasidong lupa, at nagbibigay ng bagong sustansiya rito. Ang maning ito na hindi pinapansin noon ay kaya palang bumuhay sa isang sanggol at dating pag-ibig na inunsiyami ng pagkakataon.
IV. DULA
1. Pamagat: Bisperas ng Pasko
2. May-akda: Shaira A.
3. Tema: Magkakabarkada
4. Interpretasyon: nag aaway away silang magkakapatid dahil sa pangit na pag uugali.
5. Mahahalagang aral: Hindi natin palakihin ang isang maliit na pag-aaway sa halip ay huwag pansinin.
V. SANAYSAY
1. Pamagat: Ang paaralan sa mata ng mga mag-aaral
2. May-akda: Marlon C. Magtira
3. Tema: Pag-aaral
4. Interpretasyon: ang paaralan ay magiging insrumento ng karunungan ay nagmimistula itong paluwagan na may inaasahang malaking sahod balang araw.
5. Mahahalagang aral: Dapat isaisip ng mga mag-aaral na sila ay pumapasok hindi dahil sa kariwasaang kanilang makakamtan sa hinaharap, kundi dahil nais nilang magkaroon ng kaalaman.


Bautista Cristilyn E.
BSHRM 1

Anonymous said...

CAÑA, MARY JOY M.
BSIT-I

I. TULA
1. Pamagat:Ang kaibigang tunay
2. May-akda:Al Q. Perez
3. Tema: Kaibigang tunay maaasahan
4. Interpretasyon:Tungkol sa tunay na magkaibigan na laging handa tumulong sa isa't-isa kung may problema.
5. Mahahalagang aral:Kailangan mahalin natin ang ating mga tunay na kaibigan at pahalagahan sila sa lahat ng oras.II.MAIKLING KUWENTO
1. Pamagat: Bagong kaibigan
2. May-akda: Bernard G. Umali
3. Tema: Kaibigan, kusang dumadating.
4. Interpretasyon:Isang batang naghahanap ng kaibigan sa kanyang panaginip.
5. Mahahalagang aral:Huwag hanapin ang kaibigan kusang dumadating.


III. NOBELA
1. Pamagat:Ama
2. May-akda:Lazaro Francisco
3. Tema: Ang taong nagpapakumbaba ay sa huli ang syang magtatagumpay.
4. Interpretasyon:Mag amang dumanas ng hirap sa kamay ng among si Don Pilo ngunit di lang nila ito pinansin at patuloy na nagpakumbaba.
5. Mahahalagang aral:Huwag magmalupit sa mga trabahador at huwag mang-api ng tao.
Huwag maghiganti kahit ano pang ginawa sayo ng taong ito. Diyos na ang bahala sa kanila.

IV. DULA
1. Pamagat:Pasko Dula-dulaan
2. May-akda: Laura D. Corpuz at Pacita D. Morales
3. Tema: Ipagdiwang ang pasko ng masaya.
4. Interpretasyon: Masayang pamilya na naghahanda para magsimba sa araw ng pasko, sila ang pamilyang nagmamahalan.
5. Mahahalagang aral:Kailangan magsimba ang buong pamilya lalo na sa araw ng pasko. Magmano sa lolo at lola pagkatapos magsimba.V. SANAYSAY
1. Pamagat: Munting Alaala
2. May-akda:Aura
3. Tema: Munting alaalang gustong balikan.
4. Interpretasyon:Isang taong nagtatanong kung bakit hindi na pwedeng balikan ang mga alaala ng nakaraan na nagdulot sa kanya ng kasiyahan.
5. Mahahalagang aral: Kailangan limutin na ang mga nakaraang alaala kahit pa ito'y masasaya. Kailangan magpukos sa hinaharap.

Anonymous said...

Pil, Shiera Mae P
BSHRM


I. TULA
1. Pamagat:Sakripisyo
2. May-akda : Solicita Felicio
3. Tema: Pag-ibig
4. Interpretasyon:itoy isang tula sa isang pag ibig na punong puno ng sakripisyo sa kanyang minamahal,
5. Mahahalagang aral:ang mahalagang aral na napulot ko sa tulang ito ay pagbibigay ng sakripisyo sa iyong minamahal na walang hinihingi ng kapalit kundi dapat kapag tayo ay nagmahal handa natin gawin ang lahat para sa ating minamahal at malaking ambag dito ay pag bibigay ng sakripisyo.II.MAIKLING KUWENTO
1. Pamagat ; Suyuan sa Tubigan
2. May-akda: Macario pineda
3. Tema: kwento ng Tagpuan
4. Interpretasyon: isang pag iibigan na nabuo sa tubigan
5. Mahahalagang aral: gawin ang lahat para sa taong mahal natin.III. NOBELA
1. Pamagat: Landas ng pag ibig
2. May-akda: Deogracias Rosario
3. Tema:Pag ibig
4. Interpretasyon:itoy isang kwento sa 2 lalaki na umiibig sa iisang dalaga, na kung san mas pinili at sinunod ng babae ang kanyang utak kaysa sa kanyang puso.
5. Mahahalagang aral: ang mahalagang aral na mapupulot dito ay dapat sinusunod natin ang ating puso kaysa sa pag ibig sapagkat walang materyal na bagay ang tatagal sa ating mundo at makakapagbigay sa atin ng tunay na kaligayahan

IV. DULA
1. Pamagat: Pasko
2. May-akda: Laura B. Curpoz at Pacita O. Morales
3. Tema: Pamilya
4. Interpretasyon ;
5. Mahahalagang aral: _____________________V. SANAYSAY
1. Pamagat: kabilugan
2. May-akda: Renante beron
3. Tema: Pag ibig
4. Interpretasyon ; itoy isang pag ibig na kung saan maraming gumugulo sa kanyang isipan na parang may kaugnayan sa buwan
5. Mahahalagang aral: ang ag ibig ay dapat me kasamang kasiyahn sa buhay.

Anonymous said...

Ma. Isabel Potencio
BSHRM

I. TULA
1. Pamagat: Isang Tulang Bayan
2. May-akda : Marcelo H. Del Pilar
3. Tema: tula sa Bayan
4. Interpretasyon: nais parating ng tula na ito ang mga masamang gawa sa bayan.
5. Mahahalagang aral: maraming pagbabago sa mundo maraming gumagawa ng mali ngunit ang aral patuloy ka bang gagawa o hindi ng kasamaan.II.MAIKLING KUWENTO
1. Pamagat ; Suyuan sa Tubigan
2. May-akda: Macario pineda
3. Tema: kwento ng Tagpuan
4. Interpretasyon: isang pag iibigan na nabuo sa tubigan
5. Mahahalagang aral: gawin ang lahat para sa taong mahal natin.III. NOBELA
1. Pamagat: Landas ng pag ibig
2. May-akda: Deogracias Rosario
3. Tema:Pag ibig
4. Interpretasyon:itoy isang kwento sa 2 lalaki na umiibig sa iisang dalaga, na kung san mas pinili at sinunod ng babae ang kanyang utak kaysa sa kanyang puso.
5. Mahahalagang aral: ang mahalagang aral na mapupulot dito ay dapat sinusunod natin ang ating puso kaysa sa pag ibig sapagkat walang materyal na bagay ang tatagal sa ating mundo at makakapagbigay sa atin ng tunay na kaligayahan

IV. DULA
1. Pamagat: Pasko
2. May-akda: Laura B. Curpoz at Pacita O. Morales
3. Tema: Pamilya
4. Interpretasyon ;
5. Mahahalagang aral: _____________________V. SANAYSAY
1. Pamagat: kabilugan
2. May-akda: Renante beron
3. Tema: Pag ibig
4. Interpretasyon ; itoy isang pag ibig na kung saan maraming gumugulo sa kanyang isipan na parang may kaugnayan sa buwan
5. Mahahalagang aral: ang ag ibig ay dapat me kasamang kasiyahn sa buhay.

Anonymous said...

Mortel; Mycca Ysabel B.
BSHRM
I. TULA
1. Pamagat: kalansay
2. May-akda: Lope k. santos
3. Tema:sa buhay ng tao/panghihikayat
4. Interpretasyon:pinahimatig na nasan ang kayabangan ng tao kapag ito wala na sa mundong ibabaw.
5. Mahahalagang aral: aral nito ay hwag masyado magmalalaki dhil sa huli pantay panaty parin ang tao sa mata ng dyos.II.MAIKLING KUWENTO
1. Pamagat: ang yungib sa bundok gidday
2. May-akda: reynaldo a.duque
3. Tema: kwento ng tagpuan
4. Interpretasyon: paghihiwatig ng yungib sa kwento.
5. Mahahalagang aral: pagpapahalaga sa bwat lugar.


III. NOBELA
1. Pamagat: Landas ng pag ibig
2. May-akda: Deogracias Rosario
3. Tema:Pag ibig
4. Interpretasyon:itoy isang kwento sa 2 lalaki na umiibig sa iisang dalaga, na kung san mas pinili at sinunod ng babae ang kanyang utak kaysa sa kanyang puso.
5. Mahahalagang aral: ang mahalagang aral na mapupulot dito ay dapat sinusunod natin ang ating puso kaysa sa pag ibig sapagkat walang materyal na bagay ang tatagal sa ating mundo at makakapagbigay sa atin ng tunay na kaligayahan

IV. DULA
1. Pamagat: Pasko
2. May-akda: Laura B. Curpoz at Pacita O. Morales
3. Tema: Pamilya
4. Interpretasyon ;
5. Mahahalagang aral: _____________________V. SANAYSAY
1. Pamagat: kabilugan
2. May-akda: Renante beron
3. Tema: Pag ibig
4. Interpretasyon ; itoy isang pag ibig na kung saan maraming gumugulo sa kanyang isipan na parang may kaugnayan sa buwan
5. Mahahalagang aral: ang ag ibig ay dapat me kasamang kasiyahn sa buhay.

Anonymous said...

Aisha s Sahid.bshrm march 17, 2012

I. TULA
1. Pamagat: ang pagibig_
2. May-akda:emilio jacinto
3. Tema: ang pagibig Sa lahat ng damdamin ng puso ng Tao ay wala nang mahal at dakila na gaya ng pag-ibig. Ang katwira, ang katotohanan, ang kabutihan, ang kagandahan, ang Maykapal, at ang kapwa Tao ay siya lamang ang makakapag bukas sa loob sa tunay at banal na pag-ibig.
4. Interpretasyon: tungkol sa pagibig naisulat ni Emilio jacinto
5. Mahahalagang aral: ang maganda ang sa pagiibig na to ang bawat nilalang my minamahal sa buhay higit pah dun,.II.MAIKLING KUWENTO
1. Pamagat: mayo at disyembre

2. May-akda: ni Lamberto B. Cabual
3.tema. batid ng Mayo at Disyembre kung sa takipsilim ng kanilang lunting suyuan ay may umaga pang naghihintay! —
4. Interpretasyon: MAHUSAY ang pagkasulat mo nitong iyong essay tungkol sa pag-ibig, Bheng,” may paghangang puna ni Leo sa matalino at maganda niyang estudyante. “Journalism ocreative writing ang naghihintay sa iyong kinabukasan."
5. Mahahalagang aral: ang nkukuha ku aral sa kwento na yan dapat masipag magaral tulag pagsulat essay.III. NOBELA
1. Pamagat: Noli Me Tangere: Mga Tauhan
2. May-akdaJose Rizal
3. Tema: ito ay bahagi ng kwento ni jose rizal sa nobela
4. Interpretasyon tongkul ni Dr. Jose P. Rizal ang mga unang bahagi ng "Noli Me Tangere" noong 1884 sa Madrid noong siya ay nag-aaral pa ng medisina. Nang makatapos ng pag-aaral, nagtungo siya sa Paris at doon ipinagpatuloy ang pagsusulat nito. At sa Berlin natapos ni Rizal ang huling bahagi ng nobela.
5. Mahahalagang aral: ang nalalaman ku tungkul kay rizal ang sumulat ng kwento na to noblela..ito mganda aral sa mga suno ng generasyon.

IV. DULA
1. Pamagat: __: Himala_
2. May-akda: sa panulat ni Ricky Lee
3. Tema: nito’y mabigat o nakasasama ng loob kaya nakakaiyak, nakalulunos ang mga tauhan, karaniwang sila ay nasasadlak sa kamalasan, kabiguan, kawalan, at maging sa kamatayan, kaya nagwawakas na malungkot.
4. Interpretasyon: tungkol sa himala sinulat ni ricky lee
5. Mahahalagang aral: ang nakukuha ku aral ndi kailangan ng himala ang kailangan lang dun mag dasal ka ka lang,,allah ,,god blessV. SANAYSAY
1. Pamagat: SALTIK-PANITIK: BALAGTASAN
2. May-akda: bert cabual
3. Tema:tinig ng Balagtasan sa Filipinas at sa iba pang panig ng daigdig. Hindi man singningning ng mga nakaraan, ito’y nasasaksihan pa sa entablado ng mga liwasangbayan at sa tanghalan ng mga paaralan sa ating bansa.
4intepretastyon: ang mga Filipinong nangingibang-lupa na magtanghal ng Balagtasang kamanyang ng ating pagkalahi.
5. Mahahalagang aral:ito maganda paraan sa mga tao fipilino na mahilig sa balag

Anonymous said...

analyn gabinete bse
I. TULA
1. Pamagat: Pag-ibig sa Tinubuang Lupa
2. May-akda: ni Andres Bonifacio
3. Tema: Ang Pag-ibig sa Tinubuang Lupa ay isang tula na sinulat ni Andres Bonifacio na kanyang ginamit para himukin ang mga Pilipinong maging makabayan. Si Bonifacio ay mas magaling na madirigma kaysa sa isang manunulat ngunit pinatunayan niya na kaya niyang gumawa ng isang tula para sa kanyang minamahal na bayan.

4. Interpretasyon: ang aking interpretasyon ang pag-ibig sa bayan ay una dapat ipinakikita sa pagmamahal sa pamilya, sa kapwa, sa kalikasan at buong pusong gumagawa na masaya ang kalooban nasa mahirap man na sitwasyon. ang ating konsensya ay dapat malinis at gamitin para sa pagtulong sa mga nangangailanga sa abot ng ating makakaya. hindi na natin kailangan maging sikat pang tao bago natin magawa ang pagiging makabayan. magsikap tayo, at kalimutan ang pagibig sa Diyos na ipinadadama sa atin sa bawat araw. kung tayo man ay biktima na kawalang katarungan dapat itong ipaglaban dahil maging Diyos ay ayaw ng ganun ibig sabihin kung may kawalang katarungan ay tayo parin ang gagawa at hindi dapat natin basta iaasa sa taas. gawin natin kung ano ang tama sa pamamagitan ng pandama natin sa kabutihan na mayroon tayo ating sarili.
5. Mahahalagang aral:kapag mahal mo ang bayan mo...handa kang magsakripisyo kahit na ano...kahit buhay mo man,,,yan ang kapalit nandoon parin ang pagmamahal ko sa bayan aking per las na siningalan po sir.
II.MAIKLING KUWENTO
1. Pamagat: Ang Kalupi
2. May-akda:ni benjamin p. pascual
3. Tema: May mabigat na pagkakasala sa batas si Aling Marta dahil sa mali niyang paghatol sa katauhan ng bata. Madalas mangyari na dahil sa ayos ng isang tao ay dagli siyang napagbibintangan ng di mabuti. sa isang bata lamang.
4. Interpretasyon:ang aking interpretasyon sa nabasa sa kwento ng kalupi isang bata ang napagbintangan ni aling marta dahil hindi nya alam naiwan nya pala ang pera sa kanyang bulsa sa bestidang nakasabit kaya walang kamuwang muwang ang batang bulubi at
Tanghali na nang siya ay umuwi. Sa daan pa lamang bago siya pumasok sa tarangkahan, ay natanaw na niya nag kanyang na dalaga na nakapamintana sa kanilang barung-barong. Nakangiti ito at siya ay minamasdan, ngunit nang malapit na siya at nakita ang dala ay napangunot-noo, lumingon sa loob ng kabuhayan at may tinawag. Sumungaw ang payat na mukha ng kanyang asawa.

“Saan ka kumuhang ipinamili mo niyan, Nanay?” ang sabi ng kanyang anak na ga-graduate,

“E…e,” hindi magkandatutong sagot ni Aling Marta. “Saan pa kundi sa aking pitaka.”

Nagkatinginan ang mag-ama.

“Ngunit, Marta,” ang sabi ng kanyang asawa. “Ang pitaka mo e Naiwan mo! Kaninang bago ka umalis ay kinuha ko iyon sa bulsa ng iyong bestidong nakasabit at kumuha ako ng pambili ng tabako, pero nakalimutan kong isauli. Saan ka ba kumuha ng ipinamili mo niyan?”

biglang-bigla, anaki’y kidlat na gumuhit sa karimlan, nagbalik sa gunita ni Aling Marta ang larawan ng isang batang payat, duguan ang katawan at natatakpan ng diyaryo, at para niyang narinig ang mahina at gumagaralgal na tinig nito; Maski kapkapan ninyo ako, e, wala kayong makukuha sa ‘kin. Saglit siyang natigilan sa pagpanhik sa hagdanan; para siyang pinanganga-pusan ng hininga at sa palagay na niya ay umiikot ang buong paligid; at bago siya tuluyang mawalan ng ulirat ay wala siyang narinig kundi ang papanaog na yabag ng kanyang asawa’t anak, at ang papaliit na lumalabong salitang: Bakit kaya? Bakit kaya? ka di nya ala bakit nag kaganon.
5. Mahahalagang aral: ang mahalangangang aral aking nakuha ay huwag maghusga ng tao na walang kaalam-alam kong anong ng yari.

Anonymous said...

Analyn gabinete bse
III. NOBELA
1. Pamagat: _Mani, Pag-ibig, at Kapalaran sa nobela

2. May-akda: ni Teofilo E. Sauco
3. Tema: Pag-ibig ang ubod ng kuwento, at ipinakita sa nobela ang iba’t ibang antas nito. Halimbawa, ang pag-ibig nina Tentay at Ventura na paghihiwalayin dahil ang mga angkan nila’y mortal na magkaaway sa politika. Ang pag-ibig ni Ingkong Pinong kay Ninay na itinuring na sariling anak bagaman hindi naman kaano-ano. Ang makalupang pag-ibig ni Luis sa mag-inang sina Tentay at Ninay, at pagtuhog sa dalawang magkabukod na kapalaran ng babae. At ang dalisay na pag-ibig ni Ninay mula sa kaniyang amaing si Ingkong Pinong hanggang sa mga tunay na magulang na sina Tentay at Padre Villaroman, tungong pag-ibig kay Luis na kasintahan. Pag-ibig din sa diyos ang maglalapit kina Tentay at Padre Villaroman, at siyang maghahatid sa kapatawaran. Ngunit pinakamatindi sa lahat ang pag-ibig ni Tentay sa lahat ng lalaking naging matalik sa kaniyang puso, mula kay Villaroman hanggang mga lalaki sa kabaret, hanggang kay Luis at pagkilala kay Ingkong Pinong, tungong sukdulang pag-ibig sa anak na nawalay at minamahal.
4. Interpretasyon:Inuurirat sa nobela ang pagpapahalaga sa dalisay na pag-ibig. Maiuugnay iyon sa sex, anak sa labas, pag-aampon, at relihiyon na pawang kikilatisin din sa mga tauhan. Ang mga usaping ito ay maseselang paksa sa panahon ng Amerikanisasyon, at kulturang Tagalog na may matayog na pagtingin sa “dangal,” “puri,” at “pagkatao.” Kahit sa unang malas ay mababaw ang kuwento, mababatid naman sa wakas ang kasalimuotan ng mga pangyayari dahil magkakatali ang mga kapalaran ng limang tauhan. Ang naturang kapalaran ay hindi tadhana ng diyos, bagkus ginagawa at supling ng mga gawa ng mga tao.

Marami pang dapat tuklasin sa nobelang Tagalog. Ang nobelang Ang Magmamani ni Teofilo E. Sauco ay isang halimbawa lamang kung paano naghuhunos ang nobelang Tagalog, ang nobelang susubaybayan ng daan-daang mambabasa noong dekada 1920, at magtatampok sa usapin ng masalimuot na pag-iibigan ng magkasintahan, anumang uri ang kanilang pinag-ugatan.
5. Mahahalagang aral: ang aral aking nakuha ko sa Mani, Pag-ibig, at Kapalaran sa nobela Tampok sa nobelang Ang Magmamani (1924) ni Teofilo E. Sauco ang pakikipagsapalaran ng mag-inang pinaghiwalay ng tadhana ngunit pagbubuklurin muli dahil sa pag-ibig sa isang lalaki. Si Tentay (Vicenta Gomez) na mula sa alta sosyedad ay nabuntis ng kaniyang kasintahang si Ventura Villaroman, ngunit napilitang ipaampon ang kaniyang sanggol sa solterong si Ingkong Pinong na taga-Baliwag, Bulakan. Sisikaping palakihin ni Ingkong Pinong ang bata, na sa paglipas ng panahon ay magiging marikit na dalagang tatawaging si Ninay.

Anonymous said...

analyn gabinete bse

IV. DULA
1. Pamagat: Walang Sugat
2. May-akda: ni Severino reyes
3. Tema: ang tema ay Tulak ng bibig, kabig ng dibdib ang pag-ibig ni Julia kay Tenyong, taal na kulturang Pinay na kung tawagin ay hele hele bago quiere.

4. Interpretasyon: ang aking enterpretasyon ay Hindi humiwalay sa punto ng romantisismo ang dula dahil nalulugmok sa mga sumusunod: a) pangunguna ng tungkol sa pag-ibig - nina Julia at Tenyong - masasalamin pa nga ang impluwensya ni William Shakespeare dahil mas gusto pang magpakamatay si Julia (Juliet din, di ba?) kaysa mapangasawa si Miguel at ang katagang Oh, abang buhay ano? di ka pa pumulas na tila hango sa O Death, where is thy sting?; b) pagsasalaysay ng walang katiyakang balangkas - dahil ang layunin ng dulang ito ay bigyan kasiyahan ang mga nanunood; c) pagiging sobrang sentimental - nina Julia at Tenyong, ang taumbayan, ang mga bilanggo lalo na ang ama ni Julia; d) puno ng pagpapakasakit at pagmamartir - ng ama ni Tenyong at mga kasama nitong bilanggo, ang ina ni Julia ay martir din, ang mga katipunero; e) pagbabalik sa kaayusan o pagpapanatili ng kaayusan - decorum; f) pagiging didaktiko o mapangaral - pagpapaalala ng mga valyus ng buhay ngunit kadalasan naman ay di nasusunod; g) pagtakas sa katotohanan o "eskapismo" - upang hindi maramdaman ang kirot at hapdi ng mga sugat ng inang Bayan; h) katolisismong bulag o panatisismo - ang irony nang dula dahil hindi lahat ng nagsasabi ng isa at dalawa ay nagbibilang; h) patriotismong hilaw - tayong taumbayan ang makabagong Lucas at nalilito at di malaman kung sino ang ang taksil ng bayan at ang bayani ng bayan dahil ang the Filipino is worth dying for subalit tila mas mahalaga yung limang daan piso kung saan nakasulat ito; at i) kung anu-ano pang katangiang mailusyon lamang - hindi tayo nabubuhay sa ilusyon lamang kundi kanin at ulam.
5. Mahahalagang aral: ang aral na aking nakuha dahil Nalungkot si Tenyong nang nalaman ikakasal na si Julia. Kasama ang mga Katipunero, bumaba sila sa bayan. Nagkunwaring sugatan si Tenyong upang makasal kay Julia. Iyon nga ang nangyari, ikinasal sila. Sila rin sa huli. At hindi sugatan ang kanilang pag-iibigan.ang pagiibigan ng dalawang tao ay naging bunga ng kanilang pagmamahalan at dakilang lumalang sa atin.

Anonymous said...

analyn gabinete bse

V. SANAYSAY
1. Pamagat:pag-ibig na sanaysay
2. May-akda: ni Emilio Jacinto?
3. Tema:Sa lahat ng damdamin ng puso ng Tao ay wala nang mahal at dakila na gaya ng pag-ibig.
4. Interpretasyon: ang aking interpretasyon ay ang lahat ng damdamin ng puso ng Tao ay wala nang mahal at dakila na gaya ng pag-ibig. Ang katwira, ang katotohanan, ang kabutihan, ang kagandahan, ang Maykapal, at ang kapwa Tao ay siya lamang ang makakapag bukas sa loob sa tunay at banal na pag-ibig. Kung ang masama at di matuwid ay ninanasa rin ng loob, Hindi ang pag-ibig ang tunay na siyang may udyok kundi ang kapalaluan at kasakiman. Kung ang pag-ibig ay wala, ang mga bayan ay Hindi magtatagal, at karang-karang mapapawi sa balat ng lupa ang lahat ng pag kakapisan at pag kakaisa, at ang kabuhayan ay matutulad sa isang dahon ng kahoy na niluoy ng init at tinangay ng hanging mabilis. Ang tunay na pag-ibig ay walang iba kundi yaong makaaakay sa Tao sa mga dakilang gawa sukdulang ikawala sa buhay sampung kaginhawaan.
5. Mahahalagang aral:ang aral na aking nakuha ay
Sa lahat ng damdamin ng puso ng Tao ay wala nang mahal at dakila na gaya ng pag-ibig.
Ang katuwiran, ang katotohanan, ang kabutihan, ang kagandahan, ang maykapal at
ang kapwa Tao ay siya lamang mangyayaring maging sanhi ng pag-ibig. Kung ang masama at matuwid ay ninanasa rin ng loob, Hindi ang pag-ibig ang siyang may udyok kundi ang kapalaran at ang kasakiman.

Kung ang pag-ibig ay wala, ang mga bayan ay Hindi magtatagal at karakarakang mapapawi sa balat ng lupa ang lahat ng pagkakapisan at pagkakaisa, at ang kabuhayan ay matutulad sa isang dahon na kahoy na niluoy ng init at tinanggay ng hanging mabilis.

Ang tunay na pag-ibig ay walang iba kundi iyong makaka-akay sa Tao sa mga dakilang gawa sukdulang ikawala ng buhay ng sampu ng kaginhawaan.

Anonymous said...

HAIDELYN TORRES BSIT-1
I.TULA
1.Pamagat:Sa Aking Mga Kabata
2.May-akda: Dr.Jose Rizal
3.tema:pag-ibig sa bayan
4.Interpretasyon:ipinapakitadito ang pagmamahal sa sarilig bayan ng mga kabataan.
5.Mahalagang aral:Huwag tatalikuran ang sarilig bayan o ang inyong diyalekto dahil ito ay sariling atin.
II.MAIKLING KWENTO
1.Pamagat:Bagong kaibigan
2.May-akda: G.Bernard Umali
3.Tema:kaibigan
4.Interpretasyon: paghahanap ng isang matalik na kaibigan
5.Mahahalagang aral: hindi mo kailangang madaliin ang paghahanap ng isang tunay na kaibigan makikita at darating siya ng kusa sa buhay natin.

Anonymous said...

Daodoy, Regine T.
BSIT-1

MGA SAGOT:

I. TULA
1. Pag-ibig
2. Jose Corazon De Jesus
3. Pag-ibig
4. Tungkol sa dalawang nagmamahalan.
5. Dapat hindi mo binibigay ang lahat para sa taong mahal mo.

II.MAIKLING KUWENTO
1. Ang Pamilya ng Aswang
2. Manny Ison
3. Kababalaghan
4. Tungkol sa kababalaghan ng mag-ama.
5. Dapat laging gabayan ang mga mahal niyo sa buhay para malayo ito sa panganib.

III. NOBELA
1. Canal De La Reina
2. Liwayway A. Arceo
3. Kahirapan
4. Ang mga suliranin ng isang pamilya
5. Kapag may dumarating na suliranin matuto tayong magtulungan na lutasin ito.

IV. DULA
1.
2.
3.
4.
5.

V. SANAYSAY
1. Liham para kay Alex
2. Sigliwa
3. Kaibigan
4. Ang paglabas ng nararamdaman ng isang kaibigan.
5. Dapat nating maintindihan ang bawat nararamdaman ng ating mga kaibigan.

Anonymous said...

Jessica M. Laggui
5110068
BSE-1

I. TULA
1. Pamagat: Pagibig
2. May-akda: Jose Corazon de Jesus
3. Tema: Pagibig
4. Interpretasyon: Ang tulang ito ay tungkol sa pagibig ng mga kabataan ngayon.
5. Mahahalagang aral:
*Dapat ang pagibig ay ay inilulugar sa tamang panahon at oras.
*Itoy pinagiisipang mabuti.


II.MAIKLING KUWENTO
1. Pamagat: Uhaw ng Mapupusok na Araw
2. May-akda: Ruth Elynia S. Mabanglo
3. Tema: Pagibig at Paghihinakit
4. Interpretasyon:Ang kwentong ito ay tungkol sa magasawa na uhaw sa pagmamahal sa isat isa, hindi napapansin ang anak dahil sa kanilang pagaaway.kumbaga, isang kwento ng iang anak na uhaw sa pagmamahal ng magulang.
5. Mahahalagang aral:
*Dapat ay pahalagahan ng magulang ang nararamdaman ng anak.
*Dapat ay bigyan ng atensiyon ang bawat miyembro ng pamilya.III. NOBELA
1. Pamagat: Maling Pook, Maling Panahon.....Dito Ngayon
2. May-akda:liwayway arceo.
3. Tema: Pagtatagisan
4. Interpretasyon: agbabanggaang pananaw ng mga babaeng mula sa magkaibang panahon ang pinapaksa ng nobelang Maling Pook, Maling Panahon. . . Dito Ngayon

5. Mahahalagang aral:
*Ipinakikita lamang sa nobela na ang pag-aaral ng magkasalungat at nagbabanggaang panahon ay hindi laging matatagpuan sa malawak na lipunan.
*Ang pamilya ang mikrokosmo ng lipunan, kung paniniwalaan ang mga sosyologo, at ang pamilyang ito na binihisan ng malikhaing guniguni ng nobelista ay kayang makayanig sa dating de-kahong
pananaw ukol sa kapangyarihan, sex, kayamanan, halagahan, at pagmamahal. I


IV. DULA
1. Pamagat: Tanikalang Ginto
2. May-akda: Juan Abad
3. Tema: Paghihimagsik
4. Interpretasyon:Ito ay isang dulang nagtutulak sa mga amerikano na maghimagsik laban sa mga hapon.
5. Mahahalagang aral:
* Sa panahon natin ngayon, ang nais siguro iparating ng pagtatanghal na ito ay ang pag-alabing muli ang pagmamahal sa Inang-Bayan, at labanan ang mapang-aping uri na sa kasalukuyan ay patuloy na nililinlang ang mamamayan nsa sila’y makabayan at kapakanan ng nakararami ang kanilang inuuna.
Sa aking palagay, ang mga nabanggit na tauhan ay sumasagisag ang mga tauhan sa mga papel ginaganap ng taong bayan at ang mga adhikaing makabayan. Sumasagisag sila sa mga kaisipan, at sa paraang pagsasalaysay inilahad ng dula ang sitwasyon sa Pilipinas noon at ang kailangang gawin upang makamit ang kalayaan.


V. SANAYSAY
1. Pamagat: Taglish: Hanggang saan?
2. May-akda:Bienvenido Lumbera
3. Tema: Paggamit ng Wika
4. Interpretasyon: Ang sanaysay na ito ay tungkol sa paggamit ng taglish na dapat limitado lamang ang paggamit nito.
5. Mahahalagang aral:
*Ang aral dito ay dapat pa rin natin gamitin ang ating nakasanayang wika upang hindi tayo makasakit ng iba dahil minsan pag gumagamit tayo ng taglish ay hindi ito akma sa nais talaga nating sabihin.
*Kung gagamitin man natin ang ganitomg istilo o sistema ay dapat sa tamang panahon at oras ito gamitin.

Anonymous said...

rosechell mata
bsit-1


.Tula
1.pamagat;Pag-ibig sa Tinubuang Lupa
2.may akda:ni Andres Bonifacio
3.tema:pag ibig
4.interpretasyon:may mag taong sadyang takot sa iba at di kayang ipaglaban ang sariling bayan nito ,pinapanood lamang ang bawat nangyayari at pinapabayaan lamang nila ang mga nang aapi sa kanila dahil takot sila at walang lakas ng loob kahit alam naman nila na may magagawa sila kung magkakaisa sila.

5.mahalagang aral:
ang aral na aking natutunan sa tula ni Anders Bonifacio ay ang ating bayan ay napakahalaga sa bawat isa dahil dito tayo isinilang at lumaki.Kung para sa karapatan natin ay maaari tayong makipaglaban sa tamang paraan dahil ang bayan ay para sa lahat ng nabubuhay sa ating mundo.


maikling kwento

1.pamagat;bagong kaibigan
2.may akda:ni G. Bernard Umali
3.tema;pagnanais ng isang kaibigan
4.interpretasyon; hindi madaling humanap ng isang kaibigan lalo na kung gusto mong mahanap ay tunay na kaibigan,napakarami ka munang pagdadaanan bago ito mahanap at marami munang darating s buhay mo.
5.mahalagang aral:
magantay lamang ng tamang panahon upang mahanap mo ang taong pwede momg maging kaibigan kus lamang itong darating sa buhay natin,kung ito man ay dumating dapat nating pahalagahan ito ay hwag baliwalain.

nobela;
1.pamagat;florante at laura
2.may akda : si Francisco Baltasar
3.tema;pag ibig
4.interpretasyon;base sa nobela hindi hadlang ang ibang tao sa pag iibigan ng nagmamahalan.

5.mahalagang aral:kung mahal ninyo ang isat isa pahalagahan ninyo ang bawat panahon na magkasma kayo,hindi hadlang ang ibang tao sa pag iibigan ng nagmamahalan.

Anonymous said...

T

I. TULA:
1.Pamagat:"Panaginip"
2. May-akda: DEMAR PEÑARUBIA
3. Tema: tungkul sa pag-ibig
4. Interpretasyon:nais niyang mapansin siya ng kanyang minamahal at yun ay kanyang pinapangarap na makamtan.
5. Mahahalagang aral: ang pag-ibig ay alging matiyaga at may pasensya.
II.MAIKLING KUWENTO
1. Pamagat: ang kwento ni mabutri
2. May-akda: Genoveva Edruza Matute
3. Tema: tungkul ito sa pag-aasawa .
4. Interpretasyon:ang kwento ay nagpapakita nag tunay na nangyayari sa buhay ng mga taong nais bumuo ng isang pamilya.sa kwento si mabutri itinataggo ang tunay niyang nararmdamang kalungkutan kahit na ito ay ntalagang napakahirap sa kanya.
5. Mahahalagang aral: dapat laging maging matapat sa ating kapareha upang matamo natin ang masaya at boung pamilya dahil sa pamilya lang natin makukuha ang tunay na kasiyahan._____________________III. NOBELA
1. Pamagat: DEKADA "70"
2. May-akda: LUALHATI BAUTISTA
3. Tema: TUNGKOL SA PAG-GABAY NG MAGULANG SA KANILANG MGA ANAK.
4. Interpretasyon:sa gitna ng kaguluhan noong panahon ni marco, ay may isang pamilya na pilit bumangon sa pahirap na nraranasan at ang pagiging matapang na ina ni amanda.
5. Mahahalagang aral:dapt nating mahalin ang ating mga magulang dahil kahit anu ang mangyari ay ipaglalaban nila tayo. _____________________

IV. DULA
1. Pamagat: WALANG SUGAT
2. May-akda: SEVERINO REYES
3. Tema: paghihimagsik
4. Interpretasyon:nais gumanti ng mga kalalakihan sa mga pra6yleng nagpapahirap sa kanila.
5. Mahahalagang aral: kapag tayo ay nakaramdam na ntg pangaabuso, dapat tayong lumaban upang di tayo api-apihin ng iba.V. SANAYSAY
1. Pamagat: nasaan ang ating kalayaan?
2. May-akda: anonymous
3. Tema: tunkol sa kalayaan.
4. Interpretasyon: nanghihikayat ito na dapat ay tamasain nating mabuti ang ating kalayaan at huwag balewalain ang lahat ng sinakrepesyo ng ating mga bayani.
5. Mahahalagang aral: tulad ng nasabi ko sa interpretasyon.,

Anonymous said...

I. TULA
1. Pamagat: Pag-ibig
2. May-akda: Jose Corazon de Jesus
3. Tema: pag-iibigan
4. Interpretasyon: Tungkol sa iba’t-ibang karanasan sa pag-ibig na nararanasan ng lahat ng taong umiibig.
5. Mahahalagang aral: Huwag padalos-dalos sa desisyon kapag umiibig at isipin muna ang mga bagay-bagay bago ito gawin.

II.MAIKLING KUWENTO
1. Pamagat: Mapanglaw Ang Mukha ng Buwan
2. May-akda: Efren R. Abueg
3. Tema: Pamilya
4. Interpretasyon: Tungkol sa masalimuot na pangyayari sa buhay ng isang pamilya, tungkol sa kahirapan at kawalan. At naging saksi ang buwan sa mga paqngyayaring ito.
5. Mahahalagang aral: Huwag tayong gagawa ng masamang bagay na akala natin ay may magandang maitutulong sa atin dahil baka pagsisihan lang natin ito sa huli.

III. NOBELA
1. Pamagat: Tuesdays with Morrie
2. May-akda: Mitch Albom
3. Tema: Pagkakaibigan
4. Interpretasyon: tungkol sa isang propesor at kanyang estudyante na naging
mag-kaibigan na hindi siya iniwan sa lahat ng kanyang paghihirap sa buhay.
5. Mahahalagang aral: kahit na anong dumating na pagsubok sa buhay natin ay hindi dapat tayo mawalan ng pag-asa

IV. DULA
1. Pamagat: Florante at Laura
2. May-akda: Francisco Baltazar
3. Tema: pag-iibigan
4. Interpretasyon: tungkol sa pag-iibigan ng dalawang tao na hindi sumuko sa kanilang pagmamahalan.
5. Mahahalagang aral: Hindi natin kailangan mag-balatkayo o maging mapagpanggap upang tayo ay magustuhan ng ibang tao dahil sa bandang huli, ang tunay na ugali pa rin natin ang lalabas.
Kung tayo man ay may kinaiinggitan na tao, wag natin silang pagtangkaan ng masama sapagkat natural saisang tao ang may mas nakakahigit.
V. SANAYSAY
1. Pamagat: Iba ang Pinoy
2. May-akda: Princess O. Canlas
3. Tema: pagmamahal sa ating bansa
4. Interpretasyon: ipinagmamalaki ng sumulat ang Pilipinas
5. Mahahalagang aral: pahalagahan ang sariling atin

Mae F. Roa
BSIT-I

Anonymous said...

Arman A. Lacanlale
BSIT-I

I. TULA
1. Pamagat: Pag-ibig
2. May-akda: Jose Corazon de Jesus
3. Tema: pag-iibigan dalawang tao
4. Interpretasyon: Tungkol sa nararanasan at nararamdaman ng dalawang nag-iibigan
5. Mahahalagang aral:

II.MAIKLING KUWENTO
1. Pamagat: The Giving Tree
2. May-akda: Shel silverstein
3. Tema: kasiyahan ng isang tao
4. Interpretasyon: tungkol sa pagiging mapagbigay ng isang puno para lang mapasaya niya ang taong nagpapasaya sa kanya.
5. Mahahalagang aral: matuto tayong magkaroon ng utang na loob sa mga taong nagbibigay ng kasiyahan at tulong sa atin.

III. NOBELA
1. Pamagat: The Oni
2. May-akda: Gordon Linzner
3. Tema: kabayanihan
4. Interpretasyon: tungkol sa isang babaeng matapang na pumatay sa isang demonyo ng nakaraan na napunta sa kasalukuyan.
5. Mahahalagang aral: Huwag maliitin ang kakayahan ng mga babae.

IV. SANAYSAY
1. Pamagat: Munting Alaala
2. May-akda: Aura


3. Tema: mga alaala
4. Interpretasyon: tungkol sa mga bagay na ginagawa na hindi na natin nagagwa ngayon.
5. Mahahalagang aral: Huwag lumimot sa mga bagay na pinagdaanan sa buhay sa ituring itong kayamanan.

Anonymous said...

AIZA A. ESCLEO
BSE-ENG.I. tula

1. Pamagat: pag-ibig
2. May-akda: Jose Corazon de Jesus
3. Tema: pag-ibig
4. Interpretasyon: tumutukoy ito sa pananaw ng pag-ibig ng mga kabataan ngayon,
5. Mahahalagang aral: h’wag basta-basta gagawa ng desisyong walang kasiguruhan sa maaaring maging result5a ng desisyon.


II. maikling kwento

1. Pamagat: bagong kaibigan
2. May-akda g. Bernard Umali
3. Tema: pagkakaibigan
4. Interpretasyon: tumutukoy ito sa isang batang nananaginip na hinahanap niya ang bago niyang kaibigan na tinutukoy sa nakasulat sa papel na napulot niya. Ginising siya ng kanyang ina upang pumasok na sa paaralan para doon mahanap ang sinasabi niyang bagong kaibigan.
5. Mahahalagang aral: pagpapahalaga sa pagkakaibigan.

III.nobela

1. Pamagat: noli me tangere
2. May-akda: Jose P. Rizal
3. Tema: pulitika o kapangyarihan
4. Interpretasyon: Inilalarawan dito ang iba't ibang kalupitan at pagmamalabis ng mga amerikanong Puti sa amerikanong Itim. Inihambing niya ito sa kapalarang sinapit ng mga Pilipino sa kamay ng mga Kastila.
5. Mahahalagang aral: pagpapahalaga sa sariling bayan, igalang ang bawat karapatan, bigyang boses ang mga mahihirap sa lipunan, matutong magmahal ng tapat at huwag abusuhin ang anumang posisyong hawak mo sa lipunan.

IV. dula

1. Pamagat: “enzo”
2. May-akda: atty. Vincent M. Tanada
3. Tema: relihiyon
4. Interpretasyon: pinapakita dito ang pagmamahal ni Lorenzo luis sa relihiyong katoliko. Matapos na siya ay napagbintangan sa pagkamatay ng isang Kastila, siya ay lumikas patungong bansang Hapon kasama ang mga ilang pari. Doon sila ay nadakip ng pamahalaang lokal dahil sa kanilang pananampalataya. Matapos silang pahirapan, siya ay namatay dahil sa sakit noong September 29 1637.
5. Mahahalagang aral: dapat matutunan nating igalang ang iba-ibang paniniwala ng indibidwal, lalo na sa paniniwala sa dapat na tangkilikin na relihiyon.


V. SANAYSAY

1. Pamagat: Ang Sistema ng Edukasyon sa Pilipinas
2. May-akda: NI DR. EDBERTO M. VILLEGAS
3. Tema: edukasyon
4. Interpretasyon: tumutukoy ito sa mga sumusunod: Ang Edukasyon ay Instrumento ng Uri na Hawak ang Estado. Ang Kalunos-lunos na Kalagayan ng mga Estudyante at Gurong Pilipino. Ang Pakikialam ng Imperayalismong EU sa Programa at Kurikulum sa Edukasyon ng Pilipinas. Ang Estratehiya ng Imperyalismo sa Pribatisasyon ng Edukasyon. Ang Millennium Curriculum o Curriculum 2002 ng Departement of Education. Ang Revised General Education ng Unibersidad ng Pilipinas (RGEP). Ang Pangangailangan ng Isang Rebolusyong Kultural
5. Mahahalagang aral: pagpapahalaga ng edukasyon sa bawat Pilipino.

Anonymous said...

GELLIE G. PASCUAL
BEED-1ST YR.

I. tula

1. Pamagat: pag-ibig
2. May-akda: Jose Corazon de Jesus
3. Tema: pag-ibig
4. Interpretasyon: tumutukoy ito sa pananaw ng pag-ibig ng mga kabataan ngayon,
5. Mahahalagang aral: h’wag basta-basta gagawa ng desisyong walang kasiguruhan sa maaaring maging result5a ng desisyon.


II. maikling kwento

1. Pamagat: bagong kaibigan
2. May-akda g. Bernard Umali
3. Tema: pagkakaibigan
4. Interpretasyon: tumutukoy ito sa isang batang nananaginip na hinahanap niya ang bago niyang kaibigan na tinutukoy sa nakasulat sa papel na napulot niya. Ginising siya ng kanyang ina upang pumasok na sa paaralan para doon mahanap ang sinasabi niyang bagong kaibigan.
5. Mahahalagang aral: pagpapahalaga sa pagkakaibigan.

III.nobela

1. Pamagat: noli me tangere
2. May-akda: Jose P. Rizal
3. Tema: pulitika o kapangyarihan
4. Interpretasyon: Inilalarawan dito ang iba't ibang kalupitan at pagmamalabis ng mga amerikanong Puti sa amerikanong Itim. Inihambing niya ito sa kapalarang sinapit ng mga Pilipino sa kamay ng mga Kastila.
5. Mahahalagang aral: pagpapahalaga sa sariling bayan, igalang ang bawat karapatan, bigyang boses ang mga mahihirap sa lipunan, matutong magmahal ng tapat at huwag abusuhin ang anumang posisyong hawak mo sa lipunan.

IV. dula

1. Pamagat: “enzo”
2. May-akda: atty. Vincent M. Tanada
3. Tema: relihiyon
4. Interpretasyon: pinapakita dito ang pagmamahal ni Lorenzo luis sa relihiyong katoliko. Matapos na siya ay napagbintangan sa pagkamatay ng isang Kastila, siya ay lumikas patungong bansang Hapon kasama ang mga ilang pari. Doon sila ay nadakip ng pamahalaang lokal dahil sa kanilang pananampalataya. Matapos silang pahirapan, siya ay namatay dahil sa sakit noong September 29 1637.
5. Mahahalagang aral: dapat matutunan nating igalang ang iba-ibang paniniwala ng indibidwal, lalo na sa paniniwala sa dapat na tangkilikin na relihiyon.


V. SANAYSAY

1. Pamagat: Ang Sistema ng Edukasyon sa Pilipinas
2. May-akda: NI DR. EDBERTO M. VILLEGAS
3. Tema: edukasyon
4. Interpretasyon: tumutukoy ito sa mga sumusunod: Ang Edukasyon ay Instrumento ng Uri na Hawak ang Estado. Ang Kalunos-lunos na Kalagayan ng mga Estudyante at Gurong Pilipino. Ang Pakikialam ng Imperayalismong EU sa Programa at Kurikulum sa Edukasyon ng Pilipinas. Ang Estratehiya ng Imperyalismo sa Pribatisasyon ng Edukasyon. Ang Millennium Curriculum o Curriculum 2002 ng Departement of Education. Ang Revised General Education ng Unibersidad ng Pilipinas (RGEP). Ang Pangangailangan ng Isang Rebolusyong Kultural
5. Mahahalagang aral: pagpapahalaga ng edukasyon sa bawat Pilipino.

Anonymous said...

JAMES VAN ARVIN C. ESCLEO
BSIT-1ST YR.I. tula

1. Pamagat: pag-ibig
2. May-akda: Jose Corazon de Jesus
3. Tema: pag-ibig
4. Interpretasyon: tumutukoy ito sa pananaw ng pag-ibig ng mga kabataan ngayon,
5. Mahahalagang aral: h’wag basta-basta gagawa ng desisyong walang kasiguruhan sa maaaring maging result5a ng desisyon.


II. maikling kwento

1. Pamagat: bagong kaibigan
2. May-akda g. Bernard Umali
3. Tema: pagkakaibigan
4. Interpretasyon: tumutukoy ito sa isang batang nananaginip na hinahanap niya ang bago niyang kaibigan na tinutukoy sa nakasulat sa papel na napulot niya. Ginising siya ng kanyang ina upang pumasok na sa paaralan para doon mahanap ang sinasabi niyang bagong kaibigan.
5. Mahahalagang aral: pagpapahalaga sa pagkakaibigan.

III.nobela

1. Pamagat: noli me tangere
2. May-akda: Jose P. Rizal
3. Tema: pulitika o kapangyarihan
4. Interpretasyon: Inilalarawan dito ang iba't ibang kalupitan at pagmamalabis ng mga amerikanong Puti sa amerikanong Itim. Inihambing niya ito sa kapalarang sinapit ng mga Pilipino sa kamay ng mga Kastila.
5. Mahahalagang aral: pagpapahalaga sa sariling bayan, igalang ang bawat karapatan, bigyang boses ang mga mahihirap sa lipunan, matutong magmahal ng tapat at huwag abusuhin ang anumang posisyong hawak mo sa lipunan.

IV. dula

1. Pamagat: “enzo”
2. May-akda: atty. Vincent M. Tanada
3. Tema: relihiyon
4. Interpretasyon: pinapakita dito ang pagmamahal ni Lorenzo luis sa relihiyong katoliko. Matapos na siya ay napagbintangan sa pagkamatay ng isang Kastila, siya ay lumikas patungong bansang Hapon kasama ang mga ilang pari. Doon sila ay nadakip ng pamahalaang lokal dahil sa kanilang pananampalataya. Matapos silang pahirapan, siya ay namatay dahil sa sakit noong September 29 1637.
5. Mahahalagang aral: dapat matutunan nating igalang ang iba-ibang paniniwala ng indibidwal, lalo na sa paniniwala sa dapat na tangkilikin na relihiyon.


V. SANAYSAY

1. Pamagat: Ang Sistema ng Edukasyon sa Pilipinas
2. May-akda: NI DR. EDBERTO M. VILLEGAS
3. Tema: edukasyon
4. Interpretasyon: tumutukoy ito sa mga sumusunod: Ang Edukasyon ay Instrumento ng Uri na Hawak ang Estado. Ang Kalunos-lunos na Kalagayan ng mga Estudyante at Gurong Pilipino. Ang Pakikialam ng Imperayalismong EU sa Programa at Kurikulum sa Edukasyon ng Pilipinas. Ang Estratehiya ng Imperyalismo sa Pribatisasyon ng Edukasyon. Ang Millennium Curriculum o Curriculum 2002 ng Departement of Education. Ang Revised General Education ng Unibersidad ng Pilipinas (RGEP). Ang Pangangailangan ng Isang Rebolusyong Kultural
5. Mahahalagang aral: pagpapahalaga ng edukasyon sa bawat Pilipino.

Anonymous said...

JAMES VAN ARVIN C. ESCLEO
BSIT-1ST YR.I. tula

1. Pamagat: pag-ibig
2. May-akda: Jose Corazon de Jesus
3. Tema: pag-ibig
4. Interpretasyon: tumutukoy ito sa pananaw ng pag-ibig ng mga kabataan ngayon,
5. Mahahalagang aral: h’wag basta-basta gagawa ng desisyong walang kasiguruhan sa maaaring maging result5a ng desisyon.


II. maikling kwento

1. Pamagat: bagong kaibigan
2. May-akda g. Bernard Umali
3. Tema: pagkakaibigan
4. Interpretasyon: tumutukoy ito sa isang batang nananaginip na hinahanap niya ang bago niyang kaibigan na tinutukoy sa nakasulat sa papel na napulot niya. Ginising siya ng kanyang ina upang pumasok na sa paaralan para doon mahanap ang sinasabi niyang bagong kaibigan.
5. Mahahalagang aral: pagpapahalaga sa pagkakaibigan.

III.nobela

1. Pamagat: noli me tangere
2. May-akda: Jose P. Rizal
3. Tema: pulitika o kapangyarihan
4. Interpretasyon: Inilalarawan dito ang iba't ibang kalupitan at pagmamalabis ng mga amerikanong Puti sa amerikanong Itim. Inihambing niya ito sa kapalarang sinapit ng mga Pilipino sa kamay ng mga Kastila.
5. Mahahalagang aral: pagpapahalaga sa sariling bayan, igalang ang bawat karapatan, bigyang boses ang mga mahihirap sa lipunan, matutong magmahal ng tapat at huwag abusuhin ang anumang posisyong hawak mo sa lipunan.

IV. dula

1. Pamagat: “enzo”
2. May-akda: atty. Vincent M. Tanada
3. Tema: relihiyon
4. Interpretasyon: pinapakita dito ang pagmamahal ni Lorenzo luis sa relihiyong katoliko. Matapos na siya ay napagbintangan sa pagkamatay ng isang Kastila, siya ay lumikas patungong bansang Hapon kasama ang mga ilang pari. Doon sila ay nadakip ng pamahalaang lokal dahil sa kanilang pananampalataya. Matapos silang pahirapan, siya ay namatay dahil sa sakit noong September 29 1637.
5. Mahahalagang aral: dapat matutunan nating igalang ang iba-ibang paniniwala ng indibidwal, lalo na sa paniniwala sa dapat na tangkilikin na relihiyon.


V. SANAYSAY

1. Pamagat: Ang Sistema ng Edukasyon sa Pilipinas
2. May-akda: NI DR. EDBERTO M. VILLEGAS
3. Tema: edukasyon
4. Interpretasyon: tumutukoy ito sa mga sumusunod: Ang Edukasyon ay Instrumento ng Uri na Hawak ang Estado. Ang Kalunos-lunos na Kalagayan ng mga Estudyante at Gurong Pilipino. Ang Pakikialam ng Imperayalismong EU sa Programa at Kurikulum sa Edukasyon ng Pilipinas. Ang Estratehiya ng Imperyalismo sa Pribatisasyon ng Edukasyon. Ang Millennium Curriculum o Curriculum 2002 ng Departement of Education. Ang Revised General Education ng Unibersidad ng Pilipinas (RGEP). Ang Pangangailangan ng Isang Rebolusyong Kultural
5. Mahahalagang aral: pagpapahalaga ng edukasyon sa bawat Pilipino.

Anonymous said...

MISSION , RAQUEL C.
- BSHRM -

I. TULA
1. Pamagat: Awit (hango sa florante at Laura)
2. May-akda: Francisco Baltazar
3. Tema: Pag-ibig
4. Interpretasyon: naglalarawan ito patungkol sa katangian ng pag-ibig
5. Mahahalagang aral: Kung tayo ay iibig dapat ipakita natin ang tunay na kahulugan ng tunay na pag-ibigII.MAIKLING KUWENTO
1. Pamagat: Ang suyuan sa tubigan
2. May-akda: Macario Pineda
3. Tema: Pag-ibig
4. Interpretasyon: ito ay tungkol sa isang bukid kung saan may dalawang lihim na nagiibigan ito ay sina pilang at ore.
5. Mahahalagang aral:III. NOBELA
1. Pamagat: Ano ang laman ng lupa
2. May-akda: Rodire Marte Metin
3. Tema: Mga ingkanto at Pagibig
4. Interpretasyon: Ito ay tungkol sa isang babae na naging biktima ng pahihiganti ng isang laman ng lupa dahil sa ito'y nagambala.
5. Mahahalagang aral: Huwag matakot sa ano mang bagay, bagkus manalig ng higit sa Diyos.

IV. DULA
1. Pamagat: Ang Huling hapunan
2. May-akda:
3. Tema: Relihiyon
4. Interpretasyon: Ito ay paglalarawan sa mga pangyayari nuong si Hesus ay pinagkanulo ni Judas at siya ay napako sa krus
5. Mahahalagang aral: Huwag hayaang makagawa ng masama sa kapwa dahil sa sariling hangarin na tulad ng ginawa ni Kaipas.V. SANAYSAY
1. Pamagat: Liham ni Rizal kay Vicente Barrantes
2. May-akda: Jose Rizal
3. Tema: pagkamakabayan
4. Interpretasyon: ito ay patungkol sa pagpuna ni Rizal kay Vicente Barrates sa kanyang sinulat sa dulaang Tagalog, ang naging kanyang mga naihayag iterpretasyon.
5. Mahahalagang aral: suriin mabuti ang bawat susulatin o ilalathala upang itoy maging mabuti maging sa paningin ng iba.

Anonymous said...

Beed-1
BUBULI,ANJANETTE


I. TULA
1. Pamagat: ANG MATATANDA
2. May-akda: JOSE LACABA
3. Tema: tungkol sa mga mga matatanda
4. Interpretasyon: lahat ng tao ay nawawala at lahat ng bagay sa mundo ay nagbabago
5.mahalagang aral: habang ankikita ta nakakasama pa natin ang mhga na yon pahalagahan natin ito.


MAIKLING KWENTO

1.


nobela

1.El filibusterismo
2.DR.JOSE RIZAL
5.mahalin ang sariling bansa


dula

1. Enzo santo

Anonymous said...

Madel Consulta
BSE-MATH
I. TULA
1. Pamagat: pag-big
2. May-akda: Jose Corazon de Jesus
3. Tema:tungkol sa pig=ibig
4. Interpretasyon: ito ay tungkol sa pag-iibigan ng 2 tao na kapag hindi nila alam ang kanilang limitasyon maaaring may hindi inaasahang mangyari gaya nalang ng iniiwasan ng kanilang mga magulang , dapat ang pipilin nilang tao ay ang kaya silang respituhin at alagaan.
5. Mahahalagang aral: para sa akin, ang tulang pig-ibig ay nakapag mulat sakin tungkol sa kung anu batalaga ang dapat at hindi dapat gawin kapag nakipag relasyon ka, at dapat ang paglalaanan mu lang ng sarili mo ay ang taong nilaan ng diyos para sayo.II.MAIKLING KUWENTO
1. Pamagat: teacher
2. May-akda:
3. Tema:tungkol sa nais na kurso ng isang tao
4. Interpretasyon: ito ay tungkol sa isang bata na nais niang kurso ay education, ngunit ayaw ng kaniang ina dahil gusto nito na ang anak niya ay maging isang doktor, ngunit pinagpilitan parin ng anak ang nais at nagpatuloy ito sa kanyang kurso na gusto at sa bandang huli, tuwang tuwa ang kaniyang ina dahil siya ay naging magaling na guro at tuwan tuwa din sya at hindi niya pinagsisihan ang kurso na kanyang kinuha.
5. Mahahalagang aral: parasa akin, bilang isang education student, mahalaga saakn na ipag patuloy ko ang nais kongkurso dahil sigurado ako na bandang huliay hindi ko ito pagsisisihan.


III. NOBELA
1. Pamagat:
2. May-akda:
3. Tema:
4. Interpretasyon:
5. Mahahalagang aral:

IV. DULA
1. Pamagat:
2. May-akda:
3. Tema:
4. Interpretasyon: ito ay tungkol sa mga taong hindi naninniwala sa diyos hanggang sa isang araw ay namatay ang babaeng kanilang liaging nilalait dahil sa pananampalataya nito ngunit ng namatay ang babae ay nawalan ng sigla ang buhay nila at saka sila naniwala sa babae ipinagpatuloy nila ang pananampalayang meron ito
5. Mahahalagang aral: dapat hindi natin agad husgahan ang taong hindi natin masyadong kilala dahil sabi nga nila lahat tayo magkakaiba dapat lang natin silang igalang sa kung anu man ang ginagawa nilaV. SANAYSAY
1. Pamagat:
2. May-akda:
3. Tema:
4. Interpretasyon:
5. Mahahalagang aral:

Anonymous said...

OMBAO LOUIEE
BSHRM

I. TULA
1. Pamagat: kALANSAY
2. May-akda: Lope K. Santos
3. Tema: Paghihirap
4. Interpretasyon: Pag kapantay pantay ng tao.
5. Mahahalagang aral: huwag magmalaki dahil walang patutunguhan.II.MAIKLING KUWENTO
1. Pamagat: Walang Panginoon.
2. May-akda:
3. Tema: Kwento ng Tauhan
4. Interpretasyon: Ang paghihiganti sa taong nang aapi.
5. Mahahalagang aral: huwag maging mahigpit sa lahat ng tao dahil nakakahanap din tayo ng katapat.III. NOBELA
1. Pamagat: Florante at Laura
2. May-akda: Francisco Baltazar
3. Tema: Romansa
4. Interpretasyon: Pagkikipag laban sa lahat ng tao para lang sa puso.
5. Mahahalagang aral: Gawin ang lahat

IV. DULA
1. Pamagat: Sinakulo
2. May-akda:
3. Tema: Paghihrap
4. Interpretasyon: Paghihirap ng dyos sa kamay ng mga tao nuong unang panahon.
5. Mahahalagang aral: Pagbibigay galang sa diyos nateng lahay.V. SANAYSAY
1. Pamagat: Kaiingat Kayo!
2. May-akda: Marcelo H. Del pilar
3. Tema: Pagibig
4. Interpretasyon: Pagtanggol sa sulat ni Rizal sa florante at laura.
5. Mahahalagang aral: May paninindigan.

Anonymous said...

Diagbel Marian
bshrm

I. TULA
1. Pamagat: May bagyo at Rilim
2. May-akda:
3. Tema: Sa Diyos
4. Interpretasyon: Ang bagyo na sumubok sa kanyang katauhan.
5. Mahahalagang aral: Pagiging matatag.


II.MAIKLING KUWENTO
1. Pamagat: Suyuan sa tubigan
2. May-akda: Marco Pineda
3. Tema: Kwento ng Kabanghayan
4. Interpretasyon: pagkakagustuhan ng dalawang tao.
5. Mahahalagang aral: Pag tatangol paninindigan at paglaban sa pag iibigan.


III. NOBELA
1. Pamagat: Florante at Laura
2. May-akda: Francisco Baltazar
3. Tema: Romansa
4. Interpretasyon: Pagkikipag laban sa lahat ng tao para lang sa puso.
5. Mahahalagang aral: Gawin ang lahat

IV. DULA
1. Pamagat: Sinakulo
2. May-akda:
3. Tema: Paghihrap
4. Interpretasyon: Paghihirap ng dyos sa kamay ng mga tao nuong unang panahon.
5. Mahahalagang aral: Pagbibigay galang sa diyos nateng lahay.V. SANAYSAY
1. Pamagat: Kaiingat Kayo!
2. May-akda: Marcelo H. Del pilar
3. Tema: Pagibig
4. Interpretasyon: Pagtanggol sa sulat ni Rizal sa florante at laura.
5. Mahahalagang aral: May paninindigan.

Anonymous said...

Johne Rick S. Bermudo
B.S. HRM

I. TULA
1. Pamagat: Ang Buhay ng Tao
2. May-akda: Jose Corazon de Jesus
3. Tema: Pagsubok
4. Interpretasyon: Ang buhay ng tao ay maraming pag-subok sa buhay na kailangan natin lagpasan, at nasa ating palad ang ating kapalaran kung tayo ba ay magiging matagumpay sa buhay o magiging sawi sa buhay at ang buhay ay iisa lamang na kailangan natin ipa-bayuhin.
5. Mahahalagang aral: Mag sumikap tayo para sa ikaka-unlad ng ating buhay at lagi tayo nasa tamang landas. dahil ang mga kasamaan ay marami dyan sa paligid na kailangan natin iwasan para sa ikakaligaya ng ating buhayII.MAIKLING KUWENTO
1. Pamagat: Ang Kalupi
2. May-akda: Benjamin P. Pascual
3. Tema: Pag-bibintang
4. Interpretasyon: Ang Pagbibintang sa kapwa na wala naman ito na sapat na katibayan ay isang kasalanan sa mata ng diyos. kahit mahirap man na tao ay may karapatan din naman gumawa ng tama.
5. Mahahalagang aral: Huwag agad mag bintang ng kasamaan sa mga tao na mahirap kahit madungis man ito at sira-sira ang damit dapat bigyan natin sila ng karapatan na ipag-tanggol ang kanilang karapatang pang tao dahil pare-parehas lang naman tayo na tao. mas marami pa nga na mabubuting tao dun sa mahihirap na tao kay sa mayayaman na tao.III. NOBELA
1. Pamagat: Mani, Pag-ibig at Kapalaran.
2. May-akda: Teofilo E. Sauco
3. Tema: Pag-ibig
4. Interpretasyon: Ang pag-ibig ang isa sa pinaka-makapangyarihan na kinaloob sa atin ng diyos. kahit anu man ang nakaraan ng isang tao pangit man ito o maganda kailangan natin ito tanggapin dahil hindi rin gusto ng tao ito na mangyari sakanya. at sa taong kumokop sa atin ay tayo mag pasalamat at ipag-laban ang ating pag-ibig.
5. Mahahalagang aral: matuto tayo mag-patawad satao na nagkasala sa atin at mahalin ang ating magulang kung sila man ay nag kulang dahil hindi nila ito ginusto nila. mahalin natin ang ating magulang dahil sila ang nag-bigay buhay sa atin dito sa mundo. kahit anu mang hirap o pag-subok ay may kahantong din ito na katapusan at karangyahan.

IV. DULA
1. Pamagat: Sa Pula, Sa Puti
2. May-akda:Francisco Soc Rodrigo
3. Tema: Pag Susugal
4. Interpretasyon: Ang pagsusugal ay hindi magandang gawain ng tao dahil pinupusta din nito ang buhay rin nya sa hinaharap. Ang Pag susugal ay talagang nakaka aliw ngunit pag ikaw ay natalo parang pakiramdam mo ay pinagkaitan ka ng langit. at kailangan natin ito iwasan para sa ating pamilya at buhay sa hinaharap.
5. Mahahalagang aral: Ang pagsusugal ay nakakawala ng prinsipyo sa buhay. kailangan natin ito iwasan kaysa ipang sugal. ipang bili nalang natin ng pag-kain at nakaka busog pa ito at walang talo..V. SANAYSAY
1. Pamagat: Ang Pag-ibig
2. May-akda: Emilio Jacinto
3. Tema: Pag-ibig
4. Interpretasyon: Kay sarap sa buhay na umibig lalo pa sa taong minamahal. Ang pag-ibig ay nag bibigay sa atin ng karangyahan sa buhay at nag kakaroon tayo ng tamang landas at magandang inpirasyon sa buhay para tayo guminhawa. ang taong walang pag-ibig ay parang tinalikuran mo ang mundo na kay saya parang binalewala mo lang ang buhay na kinallob sa atin ng diyos.
5. Mahahalagang aral: Ang bawat pag-ibig sa mundo ay karapatan ng bawat nilalang na kailangan natin ito maramdaman para sa ika-gaganda ng ating buhay. wag balewalahin ang mga tao na nagmamahal sa atin dahil sila ang gabay natin dito sa mundo para sa magandang kinabukasan na naghihintay sayo.

Anonymous said...

Sandra T. Oyao
BEED-1I. TULA
1. Pamagat: Pag-ibig
2. May-akda: Jose Corazon De Jesus
3. Tema: Pag-ibig
4. Interpretasyon: Ang pag-ibig ay mahirap hanapin, makaranas ka pa ng mga
pagsubok bago mo matagpuan ang tunay na pag-ibig.
5. Mahahalagang aral: Hindi dapat na magmadali sa pag-ibig, dahil ito'y
kusang darating ng tamang panahon.II.MAIKLING KUWENTO
1. Pamagat: Suyuan sa Tubigan
2. May-akda: Macario Pineda
3. Tema: Pag-ibig
4. Interpretasyon: Ang pag-ibig ay hindi isang laro o paligsahan, at wala sa
estado ng buhay dahil ito'y kusang nararamdaman.
5. Mahahalagang aral: Hindi sa lakas o yaman nakukuha ang pag-ibig, kundi sa
kagandahan ng kalooban.III. NOBELA
1. Pamagat: GAPO (At Isang Puting Pilipino Sa Mundo Ng Mga Amerikanong
Kulay Brown)
2. May-akda: Lualhati Bautista
3. Tema: Pang-aapi at Pangluluko
4. Interpretasyon: Dahil sa hirap ng buhay gagawin ang lahat para lang
maiahon ang pamilya sa kahirapan.
5. Mahahalagang aral: Hindi dapat basta-basta magtitiwala,lalong lalo na
kung hindi mo lubos na kilala dahil sa bandang huli
ikaw rin ang masasaktan.

IV. DULA
1. Pamagat: Ang Huling Hapunan (Senakulo)
2. May-akda:
3. Tema: Pagtataksil
4. Interpretasyon: Kahit gaano kabuti ang isang tao kung minsan ay nasisilaw
pa rin sa tentasyon.
5. Mahahalagang aral: Kailanman, ang kasamaan ay hindi nagtatagumpay.V. SANAYSAY
1. Pamagat: Katipunang Mararahas Ng Mga Anak Ng Bayan
2. May-akda: Andres Bonifacio
3. Tema: Pagmamahal sa Bayan
4. Interpretasyon:
5. Mahahalagang aral:

Anonymous said...

MICHELLE D. PENA
BSHRM-1

I.TULA
1.Pamagat: Tula ng kalikasan
2.May akda: Edbhert
3.Tema : tunkol sa kalikasan
4.Interpretasyon :ang tulang ito ay maganda para sa mga taong hindi rumerespeto sa kalikasan .
5.Mahahalagang aral : ingatan ang kalikasan


II. maikling kwento
1.Pamagat: Daga at leon
2.May akda:
3.Tema:dalawang hindi magkapareho pero nagtutulungan
4.Interpretasyon:
5.Mahahalagang aral:Ang paghingi ng paumanhin sa kapwa ay sinusuklian ng pang-unawa.


III. Nobela
1.Pamagat:mani, pag ibig at kapalaran
2.May akda:Teofilo E. Sauco
3.Tema:Tungkol sa pag-ibig
4.Interpretasyon:
5.Mahahalagang aral:

Post a Comment

Infolinks In Text Ads

top