Philippine History with Politics and Governance


COURSE CODE: HIST 1
COURSE TITLE : PHILIPPINE HISTORY WITH POLITICS AND GOVERNANCE                              
COURSE CREDIT: 3 UNITS
CLASS SCHEDULE: Tuesday, 9:00am-12:00nn, Room 106


COURSE DESCRIPTION
This course covers the study of Philippine history – pre-colonial, colonial, and post-colonial periods, and the development, organization, and operation of the Philippine political system with emphasis on the present.


COURSE OBJECTIVES
At the end of the course, the students should be able to:


1. Recognize and appreciate the importance of study of Philippine history;
2. Understand the fundamental concepts, theories and issues in Philippine politics and governance and the systematic frameworks and tools of political analysis;
3. Acquire knowledge and understanding on the history of Philippine government, politics, and society as a key to unraveling the present structure and dynamics of Philippine political system; and
4. Develop an interest in the political system equipped with knowledge on his/her rights, duties, and responsibilities as a member of the Philippine society.

COURSE REQUIREMENTS


MAJOR EXAMS – Read the instructions carefully and follow them. A student must be able to understand, distinguish, and synthesize the ideas studied in class. All answers must be written in a direct, comprehensive, and concise manner. In case of essays, long paragraphs, flowery words, convoluted sentences, and flattery will not impress the instructor. Remember that the exam is YOUR exam; it is meant to test your knowledge, not the instructor’s.  Four (4) major exams are usually given throughout the semester – prelim, midterm, pre-final, and final exam. However, no actual test will be administered during the prelim exam. In lieu of this, you are required to submit a five-page historical account of one barangay within TaguigCity on the scheduled preliminary examination. This is not an individual work. The class will be divided into several groups with 5-6 members in each group. Details will be given during the first meeting of the class. For the midterm exam, a combination of objective and subjective types will be given, e.g., true or false, multiple choice, matching type, essays, etc.  No exam will be given during the pre-final period, too.  This will be done by the same set of groups. Each group will conduct an interview with a government official (barangay chairman, city councilor, vice-mayor or mayor, others).  Data to be gathered during the interview include the political background of the official, his/her projects and other contributions to the people of Taguig, and how the official responds to different challenges and issues as he/she performs his/her duties as a government official. Submit the actual interview saved in a data disc (VCD or DVD), a transcript of the interview, and a synthesis of the things you learn during the interview (10 pages) during the pre-final exam. No late submissions will be accepted. The final exam will cover the entire course. It will contain 50 multiple-choice questions.

QUIZZES – Four (4) quizzes – two quizzes each for midterm and final – will be given in this course. All questions will be objective, i.e., no essay tests will be given in all of your quizzes.

ASSIGNMENTS – Throughout the semester, I will be giving you assignments that you need to submit on the designated time and day. Some of these assignments will be submitted online. It is your responsibility to check your emails and this website for important notes and announcements.

COURSE OUTLINE

I. CLASS ORIENTATION
A. Housekeeping and discussion of syllabus
B. Introduction to the terms historypolitics, and government and their significance


II. THE PRE-COLONIAL PHILIPPINES
A. The Setting – Geographical Features of the Philippines
B. Pre-Colonial Culture, Customs, and Practices

III. DURING THE COLONIAL PERIOD
A. The Spanish Period
B. The American Period
C . The Japanese Period


IV. THE REPUBLIC
A. The Administration of Manuel Roxas
B. The Administration of Elpidio Quirino
C. The Administration of Ramon Magsaysay
D. The Administration of Carlos Garcia
E. The Administration of Diosdado Macapagal
F. The Administration of Ferdinand Marcos
G. The Administration of Corazon Aquino
H. The Administration of Fidel Ramos
I . The Administration of Joseph Estrada
J . The Administration of Gloria Arroyo
K. The Administration of Noynoy Aquino

V. FOUNDATIONS OF PHILIPPINE POLITICS AND GOVERNANCE
A. Political and Economic History and Geography
B. The Present Social and Economic Situation
C. Population, Religion, Culture, and Ideology
D. The Philippine Constitution

VI. THE PHILIPPINE STATE AND SOCIETY
A. The Citizens and the Public
B. Interest Groups, Social Movements, and Civil Society
C. Political Parties and Elections

VII. THE PHILIPPINE GOVERNMENT
A. Forms and Systems of Government
B. The Three Branches of Government and the Constitutional Commissions
C. The Bureaucracy, Local Government

VIII. THE PHILIPPINE POLICY-MAKING PROCESS
A. The Decision – Making Process
B. Economic, Social, and Political Domestic Policies
C. Foreign Policy

IX. THE PHILIPPINE POLITICAL CHANGE
A. The Liberal – Democratic State and the Politics of Pluralism
B. The Socialist Alternative and the National Democratic Movement
C. Prospects for Peace and Conflict Resolution
D. Democratization                             6 comments:

christianjaranilla said...

sir.........


ang hirap naman!!

baka pweding tumawag yong madali ng kunti??

hhhmmmnnpp!!

vanessajavier said...

VANESSA E. JAVIER BS IT MW 9:00- 10:00 AM
Hindi naman siguro masama ang hangarin n gating giobyerno na gamitin ang wikang Ingles sa pagtuturo sa paaralan,maaaring sinisimbolo n gating wika ang ating lahi bilang mga Filipino. Hindi ba’t maganda rin kung makikilala an gating lahi sa iba’t ibang bansa o sa buong mundo ngunit ang wikang Ingles ang pangunahing lenguwahe kung kaya’t kinakailangan din na ito’y ating bigyang pansin upang aralin at sanayin upang hindi naman tayo maging huli at tawaging mangmang ng ibang lahi. Ang wikang Filipino ay tatak ng pagka Filipino, kung kaya dapatnating i[pagdiwang ang Buwan ng Wika. Ito ang ating paraan at nakasanayan na bilang mga Filipino na sariain at kilalanng lubos ana ating sariling wika. Halimbawa ay sa paaralan, sa pagdiriwang ng Buwan ng Wika ay may mga patimpalak na isinasagawa rito tulad ng paggawa ng tula, mga slogan, sanaysay at iba pang ginagamitan n gating sariling wika. Tinutulungan nito ang mga estudyante na linangin ang kanilang mga talento sa pamamagitan ng mga pagsali sa mga contest na ito. Hindi ba’t mas maraming Filipino rin ang tumatangkilik ng mga palabas sa telibisyon at tapakinig ng radio na wikang Filipino ang ginagamit dahil mas lubos nila itong nauunawaan at madalas pang sumasalamin sa totoong buhay at pinagdadaanan ng tao. Ang paggamit ng wikang Ingles at iba pang banyagang mga salitaisa lamang senyales na ang mga Filipino ay matatalino at madaling matuto, sumusunod sa pagusbong ng makabagong panahon at pagtaas ng kalidad ng edukasyon at estado sa lipunan. Ang Wikang Filipino ay dapat gamitin ng kapwa Filipinosa mga pagbabalita sa telibisyon at radio ng sa gayon ay ang lahat ng Filipino ay makakaintindi at mauunawan ang mga nangyayaring nagaganap sa ating komunidad at paligid.Sinasangayunan ko rin naman ang hangarin ni ginoong Arao ng paggamit ng wikang Filipino sa mga tsismis at iskandalo maging sa mga kalaswaan sapagkat hinihila nitong pababa hindi lamang ang kalidad ng ating wika gayundin ang lahing ating pinagmulan.iminumungkahi ko na dapat ang ating sariling wika ang dapat na gamitin lalo na sa mga importanteng kaganapan sa ating bansa upang maipabatid natin sa lahat at magsimula ng pagkakaisa sa pagpapaunlad at paglinanng n gating wika. Ngunit hindi rin naman natin dapat isantabi ang pagpapalawak n gating kaalaman sa iba pang wika tulad ng Ingles sapagkat ito ay isa lamang sa ating paraan para paunlarin an gating mga sarili at nang maibahagi natin ito sa mga susunod pang henerasyon. Hindi lamang ang ating wika ang ating pinapaunlad sa paggamit nito kundi pati na rin ang ating mga kultura at tradis yon bilang mga Filipino kaya tungkulin nating paunlarin at pagyamanin at gamitin ang ating wika.Tulad ng sinabi n gating bayani na si Dr. Jose Rizal na “ang di magmahal sa sariling wika ay higit pa sa mabaho at malansang isda “,hindi makikilala ang mga Filipino kung dir in dahil sa ating wika sapagkat ang wikang Filipino ay para sa mga Filipino kaya dapat na ating ito ay gamitin at ipahayag ang ating mga saloobin upanng lubos nating maintindihan at maunawaan ang isa’t-isa.

vanessajavier said...

VANESSA E. JAVIER BS IT MW 9:00- 10:00 AM
Hindi naman siguro masama ang hangarin n gating giobyerno na gamitin ang wikang Ingles sa pagtuturo sa paaralan,maaaring sinisimbolo n gating wika ang ating lahi bilang mga Filipino. Hindi ba’t maganda rin kung makikilala an gating lahi sa iba’t ibang bansa o sa buong mundo ngunit ang wikang Ingles ang pangunahing lenguwahe kung kaya’t kinakailangan din na ito’y ating bigyang pansin upang aralin at sanayin upang hindi naman tayo maging huli at tawaging mangmang ng ibang lahi. Ang wikang Filipino ay tatak ng pagka Filipino, kung kaya dapatnating i[pagdiwang ang Buwan ng Wika. Ito ang ating paraan at nakasanayan na bilang mga Filipino na sariain at kilalanng lubos ana ating sariling wika. Halimbawa ay sa paaralan, sa pagdiriwang ng Buwan ng Wika ay may mga patimpalak na isinasagawa rito tulad ng paggawa ng tula, mga slogan, sanaysay at iba pang ginagamitan n gating sariling wika. Tinutulungan nito ang mga estudyante na linangin ang kanilang mga talento sa pamamagitan ng mga pagsali sa mga contest na ito. Hindi ba’t mas maraming Filipino rin ang tumatangkilik ng mga palabas sa telibisyon at tapakinig ng radio na wikang Filipino ang ginagamit dahil mas lubos nila itong nauunawaan at madalas pang sumasalamin sa totoong buhay at pinagdadaanan ng tao. Ang paggamit ng wikang Ingles at iba pang banyagang mga salitaisa lamang senyales na ang mga Filipino ay matatalino at madaling matuto, sumusunod sa pagusbong ng makabagong panahon at pagtaas ng kalidad ng edukasyon at estado sa lipunan. Ang Wikang Filipino ay dapat gamitin ng kapwa Filipinosa mga pagbabalita sa telibisyon at radio ng sa gayon ay ang lahat ng Filipino ay makakaintindi at mauunawan ang mga nangyayaring nagaganap sa ating komunidad at paligid.Sinasangayunan ko rin naman ang hangarin ni ginoong Arao ng paggamit ng wikang Filipino sa mga tsismis at iskandalo maging sa mga kalaswaan sapagkat hinihila nitong pababa hindi lamang ang kalidad ng ating wika gayundin ang lahing ating pinagmulan.iminumungkahi ko na dapat ang ating sariling wika ang dapat na gamitin lalo na sa mga importanteng kaganapan sa ating bansa upang maipabatid natin sa lahat at magsimula ng pagkakaisa sa pagpapaunlad at paglinanng n gating wika. Ngunit hindi rin naman natin dapat isantabi ang pagpapalawak n gating kaalaman sa iba pang wika tulad ng Ingles sapagkat ito ay isa lamang sa ating paraan para paunlarin an gating mga sarili at nang maibahagi natin ito sa mga susunod pang henerasyon. Hindi lamang ang ating wika ang ating pinapaunlad sa paggamit nito kundi pati na rin ang ating mga kultura at tradis yon bilang mga Filipino kaya tungkulin nating paunlarin at pagyamanin at gamitin ang ating wika.Tulad ng sinabi n gating bayani na si Dr. Jose Rizal na “ang di magmahal sa sariling wika ay higit pa sa mabaho at malansang isda “,hindi makikilala ang mga Filipino kung dir in dahil sa ating wika sapagkat ang wikang Filipino ay para sa mga Filipino kaya dapat na ating ito ay gamitin at ipahayag ang ating mga saloobin upanng lubos nating maintindihan at maunawaan ang isa’t-isa.

jhoyce said...

jocelyn tolentino BSA HIST1 10:30am-1:30pm

How did our great country of the Philippines come about? Where do Filipinos really come from? Who really are our descendants? There are two main theories to help us find our answer to these questions. Beyer's "Migration Theory" and Jocano's "Evolution Theory". I believe Jocano's theory to be to more accurate as to Beyer's and will give you my reasons for believing so.
Noted Social Scientist, Henry Otley Beyer believed in his Migration Theory that filipinos descended from different groups that came from Southeast Asia in successive waves of migration. The different waves or groups were Dawn man, a cave-man similar to Java Man, Peking Man and other Asian homo sapiens of 250,000 years ago. The 2nd wave was the aboriginal pygmy group the Negritos who arrived between 25,000 and 30,000 years ago. The 3rd were the Indonesian group who used tools who arrived 5,000 to 6,000 years ago. And last the civilized Malays who brought the Iron Age culture and culture and were the real colonizers and dominant cultural group before pre Hispanic Philippines. Beyer believed the early migration waves came via land bridges that would occur when the sea level was very low and the latter groups via seagoing vessels such as the balangay. In fact our word barangay originates from the word balangay, which was the Austronesian word for "sailboat".
And while to this day Beyer's theory is still popular among many Filipinos, it has been questioned, doubted, and disputed by many anthropologists and historians of today. Many believe Beyer concluded everything on pure conjecture. Noting he used no specific formula how the years of the waves were calculated.Beyer also presented the past inhabitants with different and distinct physical attributes, yet we know it is impossible to determine or conclude the hair or complexion of skin from fossil evidence alone. A German scientest named Voss also studied the geology of the Philippines and concluded that the Philippines were never a part of mainland China thus questioning the validity of Beyer's land bridges. So unfortunately for Beyer, he lacks definite evidence, either historical or archaeological to support his theory. Without concrete proof, it would almost be like theorizing the world is flat like so many believed back then

jhoyce said...

jocelyn tolentino BSA HIST1 10:30am-1:30pm

How did our great country of the Philippines come about? Where do Filipinos really come from? Who really are our descendants? There are two main theories to help us find our answer to these questions. Beyer's "Migration Theory" and Jocano's "Evolution Theory". I believe Jocano's theory to be to more accurate as to Beyer's and will give you my reasons for believing so.
Noted Social Scientist, Henry Otley Beyer believed in his Migration Theory that filipinos descended from different groups that came from Southeast Asia in successive waves of migration. The different waves or groups were Dawn man, a cave-man similar to Java Man, Peking Man and other Asian homo sapiens of 250,000 years ago. The 2nd wave was the aboriginal pygmy group the Negritos who arrived between 25,000 and 30,000 years ago. The 3rd were the Indonesian group who used tools who arrived 5,000 to 6,000 years ago. And last the civilized Malays who brought the Iron Age culture and culture and were the real colonizers and dominant cultural group before pre Hispanic Philippines. Beyer believed the early migration waves came via land bridges that would occur when the sea level was very low and the latter groups via seagoing vessels such as the balangay. In fact our word barangay originates from the word balangay, which was the Austronesian word for "sailboat".
And while to this day Beyer's theory is still popular among many Filipinos, it has been questioned, doubted, and disputed by many anthropologists and historians of today. Many believe Beyer concluded everything on pure conjecture. Noting he used no specific formula how the years of the waves were calculated.Beyer also presented the past inhabitants with different and distinct physical attributes, yet we know it is impossible to determine or conclude the hair or complexion of skin from fossil evidence alone. A German scientest named Voss also studied the geology of the Philippines and concluded that the Philippines were never a part of mainland China thus questioning the validity of Beyer's land bridges. So unfortunately for Beyer, he lacks definite evidence, either historical or archaeological to support his theory. Without concrete proof, it would almost be like theorizing the world is flat like so many believed back then

jhoyce said...

jocelyn tolentino BSA HIST1 10:30am-1:30pm

continuation....

To me, renowned Filipino anthropologist Felipe Landa Jocano's "Evolution Theory" seems more accurate to what truly occurred. He theorized our country was first inhabited by the products of long process of evolution and migration. His research indicated the people of Southeast Asia shared the same culture, beliefs and practices and even similar tools and implements before eventually going their seperate ways to migrate to the Philippines, New Guinea, Java and Borneo. He stated there was no way to determine if they were Negritos at all like Beyer had earlier concluded.
In 1962, a skull cap and a portion of a jaw, presumed to be a human being was found in the Tabon Cave in Palawan Province. This proved there were inhabitants as early as 21,000 or 22,000 years ago. They indicated that they were hunter-gatherers and used stone flake tools. This finding was dubbed the "Tabon Man" and said to resemble Java Man and Peking Man. This discovery helps us realize that the first inhabitants of the Philippines did not come from the Malay Penninsula. Because of this, Jocano believes it is not correct to characterize the Filipino culture as Malayan in orientation.
Also through Jocano's research, he found that the prehistoric islands of Southeast Asia were actually the same population as the combination of human evolution that occurred in that area about 1.9 million years ago. Proof he said can be found in the fossils discovered in different parts of Southeast Asia and in the recorded migrations of other peoples from the Asian mainland.
There are more research being done today as we speak, but the information being discovered supports more Jocano's Theory rather than Beyer's. That is why I believe without a shadow of a doubt, that Jocano's "Evolution Theory" to be a more precise account of what truly happened and what we can credit to what helped create the first Filipino.

Post a Comment

Infolinks In Text Ads

top